Přihlásit

O čem se mluví: Jak ušetřit na daních za rok 2015

08.02.2016

S únorem a březnem přichází tradiční povinnost podat daňové přiznání. Často se měnící podmínky a komplikované formuláře jsou strašákem i pro otrlejší a zkušené.

O čem se mluví: Jak ušetřit na daních za rok 2015

Jak ušetřit na daních za rok 2015

S únorem a březnem přichází tradiční povinnost podat daňové přiznání. Často se měnící podmínky a komplikované formuláře jsou strašákem i pro otrlejší a zkušené. Výhodu mají ti, kdo si mohou nechat zpracovat daně zaměstnavatelem, o něco hůř je na tom zbytek populace, který se musí s růžovými formuláři poprat sám.

Oběma těmto skupinám jistě přijde vhod stručný přehled možností, jak daňové odvody co nejvíce snížit a jak ušetřit.

První skupinu představují odečitatelné položky. Odečítají se od základu daně. Až po jejich odečtení se vypočítává 15% daň z příjmu.

Úroky z hypotéky

Od základu daně lze odečíst zaplacené úroky z hypotéky nebo z úvěru ze stavebního spoření až do výše 300 tisíc korun, což může znamenat až o 45 tisíc nižší daň z příjmu. Potvrzení, které vám banka nebo stavební spořitelna pošle na začátku roku, přiložte k daňovému přiznání.

Na co si dát pozor

 • Maximální částka platí pro všechny úvěry sečtené za jednu domácnost.
 • Úvěr musí být použit pro bytové účely – rekonstrukce, stavba nebo koupě nemovitosti pro trvalé bydlení.
 • Daňový základ se snižuje skutečně pouze o zaplacené úroky, nikoliv o splátky.

Penzijní připojištění

Z daňového základu si můžete odečíst až 12 tisíc korun, které jste jako příspěvek zaplatili z vlastní kapsy na své penzijní připojištění nad limit 12 tisíc ročně.

Životní pojištění

Stejně jako v případě penzijního připojištění, i u životního pojištění lze ze zdaňovacího základu odečíst až 12 tisíc korun. Můžete mít dokonce uzavřené smlouvy s více pojišťovnami, částka se sčítá.

Na co si dát pozor

 • Vyplacení pojistného musí být sjednáno na rok, kdy pojištěný dosáhne 60 let a zároveň ne dříve než po 5 letech od uzavření smlouvy.

Členské příspěvky odborové organizace

Odečíst si můžete i členské příspěvky, které jste ve zdaňovacím období zaplatili odborové organizaci, a to do výše 1,5 % zdanitelných příjmů, maximálně však do výše 3 tisíc korun za zdaňovací období.

Dary

Nárok na zvýhodnění máte v případě, že jste poskytli dary fyzickým osobám uvedeným v odst. 1. § 15 ZDP (např. zdravotním zařízením, školám, hendikepovaným občanům, opuštěným zvířatům apod.) a právnickým osobám, které splňují podmínky stanovené daným zákonem. Úhrnná hodnota daru musí činit alespoň jeden tisíc korun nebo přesáhnout 2 % vašeho základu daně. V součtu lze odečíst maximálně 15 % ze základu.

Na co si dát pozor

 • Veškeré dary musíte doložit potvrzením, darovací smlouvou se všemi potřebnými informacemi (dárce, účel daru, jeho výše a datum převzetí daru).
 • Bezplatné darování krve se oceňuje jako dar ve výši 2000 Kč na jeden odběr. Doporučený počet odběrů za rok pro ženy je 3x a pro muže 4x. Ze zdravotního hlediska lze provést maximálně 5 odběrů ročně (ženy), respektive 6 odběrů (muži).

Vzdělávání

Odečty se týkají poplatků za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle daného zákona, pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem. Odečíst od základu daně můžete nejvýše 10 tisíc korun.

Dalším balíčkem slev, kterými můžete ušetřit svou kapsu, jsou daňové slevy, které se na rozdíl od odečitatelných položek odečítají až z výsledné daně z příjmu, kterou máte zaplatit.

Sleva na poplatníka

Slevu může využít každá fyzická osoba (i důchodce se zdanitelnými příjmy), která měla alespoň část roku zdanitelné příjmy.

Na co si dát pozor

 • Sleva se uplatňuje vždy v plné výši 24 840 Kč bez ohledu na to, kolik měsíců v roce výdělečná činnost trvala.

Sleva na dítě

Slevu lze uplatnit na dítě žijící s vámi v domácnosti do věku 18 let, resp. do 26 let v případě, že se soustavně připravuje na budoucí povolání anebo se na něj kvůli zdravotnímu stavu připravovat nemůže.

Slevy na dítě v roce 2015 se změnily takto:

1. dítě: sleva 13 404 Kč za rok
2. dítě: sleva 15 804 Kč za rok
3. a další dítě: sleva 17 004 Kč za rok

Na co si dát pozor

 • Slevu na dani může uplatnit pouze jeden z poplatníků žijících ve společné domácnosti.
 • Slevu lze uplatnit pouze při příjmu za rok ve výši alespoň šestinásobku minimální mzdy platné
 • k 1. 1. 2015
 • Slevu na dani nemůže odečíst živnostník, který uplatňuje výdajový paušál.

Školkovné

Slevu na dani za prokazatelné výdaje za umístění dítěte ve školce nebo v předškolním zařízení můžete uplatnit do výše 9 200 Kč.

Na co si dát pozor

 • Slevu uplatňuje pouze jeden z rodičů po skončení kalendářního roku, a to buď u zaměstnavatele, nebo v daňovém přiznání.
 • Tuto slevu může uplatnit i živnostník uplatňující výdajový paušál
 • Výdaje za stravné se do slevy nezapočítávají.

Sleva na manželku/manžela

Slevu na dani ve výši 24 840 Kč můžete uplatnit na manželku nebo manžela, který s vámi žije ve společné domácnosti a jehož/jejíž roční příjem byl nižší než 68 000 Kč.

Na co si dát pozor

 • Slevu nelze uplatnit na druha/družku.
 • Slevu si nemůže odečíst živnostník, který uplatňuje výdajový paušál.

Sleva na studenta

Slevu 4 020 Kč za rok můžete uplatnit, pokud jste student, který v roce 2015 studoval na státem uznané škole a v daném období nedosáhl 26 let, resp. 28 let v případě prezenčního doktorského studia.

Na co si dát pozor

 • Pokud jste studovali jen část roku, uplatňujete poměrnou část za každý kalendářní měsíc studia.
 • V případě, že jste studovali celý rok, ale příjmy jste pobírali jen část roku, uplatňujete slevu v plné výši 4 020 Kč.

Sleva na částečný invalidní důchod / plnou invaliditu / držitele průkazu ZTP/P

Slevu lze uplatnit, pokud jste pobírali invalidní důchod pro částečnou invaliditu 1. nebo 2. stupně (2 520 Kč za rok), pokud jste pobírali plný invalidní důchod (5 040 Kč za rok) nebo jste držitelem průkazu ZTP/P (16 140 Kč za rok).

Na co si dát pozor

 • Pokud jste invalidní důchod pobírali jen část roku nebo jste byli držiteli průkazu TZP/P jen část roku 2015, uplatníte poměrnou část za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky splněny.

Přehled možných odečitatelných položek a slev na dani a jejich maximální výše, kterou lze za rok 2015 uplatnit.

Položka Odčitatelná položka Ekvivalentní sleva na dani
Hypotéka až 300 000 Kč až 45 000 Kč
Penzijní připojištění až 12 000 Kč až 1 800 Kč
Životní pojištění až 12 000 Kč až 1 800 Kč
Příspěvky odborům až 3 000 Kč až 450 Kč
Dary ve výši až 15% ze základu daně
Darování krve až 2 000 Kč za odběr až 300 Kč za odběr
Zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání až 10 000 Kč až 1 500 Kč
Sleva na dani Sleva za rok
Poplatník 24 840 Kč
1. dítě 13 404 Kč
2. dítě 15 804 Kč
3. dítě 17 004 Kč
Školkovné až 9 200 Kč
Manžel/ka 24 840 Kč
Student 4 020 Kč
Invalidita I. a II. st. 2 520 Kč
Invalidita III. st. 5 040 Kč
Průkaz ZTP/P 16 140 Kč