==FOOTER==

Přihlásit  

Novoroční předsevzetí si dá každý druhý Čech, tři čtvrtiny z nich se budou týkat financí

29.12.2014

Novoroční předsevzetí si dá každý druhý Čech, tři čtvrtiny z nich se budou týkat financí

29. 12. 2014

Novoroční předsevzetí si dá každý druhý Čech, tři čtvrtiny z nich se budou týkat financíPřestat kouřit, začít cvičit, zbavit se dluhů, více šetřit. Novoroční předsevzetí patří neodmyslitelně k začátku každého roku a pro řadu lidí představují tradiční rituál. Podle mezinárodního průzkumu ING Bank si nějaké novoroční předsevzetí dá 46 % Čechů. A téměř tři čtvrtiny (72 %) z nich se budou týkat financí. Více než polovina dotazovaných spoluobčanů (54 %) přitom tvrdí, že tato předsevzetí v průběhu roku také dodržuje. Ta finanční se přitom týkají nejčastěji plánu začít více spořit, lépe kontrolovat své výdaje anebo snížit svou zadluženost.

77 % Evropanů, kteří si dávají novoroční předsevzetí, plánuje zlepšit své finanční návyky. Nejčastěji se finanční předsevzetí objevují v Turecku (90 %) a ve Francii (83 %). Na  druhé straně žebříčku jsou pak Britové a Rakušané, mezi nimiž si dává finanční závazky na začátku roku 68 %, což je stále více než dvě třetiny obyvatel. V České republice je to 72 %.

Graf č. 1: Bude se vaše novoroční předsevzetí týkat finančních záležitostí?
(lidé, kteří odpověděli „ano“ zároveň i na otázku, zda budou mít nějaké novoroční předsevzetí)

„Je vidět, že finanční otázky jsou pro velké procento Evropanů, potažmo Čechů, důležité. Snahy o vyšší úspory, lepší zvládání rodinného rozpočtu a zbavování se dluhů jsou velmi rozumná předsevzetí, která lze při dodržení určitých pravidel a osobní disciplíny dodržet,“ říká Libor Vaníček, ředitel retailového bankovnictví ING Bank, a doplňuje: „Dostát těmto novoročním metám může být snadnější, pokud je rozdělíte na více menších částí nebo kratších časových úseků, požádáte o pomoc a podporu své blízké a za naplnění cíle si stanovíte malou, ale motivující odměnu. Pokud tato jednoduchá pravidla dodržíte, můžete se v příštím roce přidat na stranu více než poloviny Čechů, kteří svá předsevzetí opravdu splní.“  

Nejčastějším finančním předsevzetím Evropanů je více spořit (40 %), kontrolovat výdaje (30 %) anebo snížit zadlužení (24 %). Být spořivější si přejí nejčastěji Britové (54 %), lépe kontrolovat své výdaje naopak chtějí obyvatelé Lucemburska (45 %). Snižovat zadlužení má pro rok 2015 v plánu 35 % dotazovaných v Turecku. Mezi Čechy je nejčastějším finančním novoročním předsevzetím více spořit (41 %). Jako další cíle uvedla asi čtvrtina respondentů kontrolu výdajů (27 %) a snižování dluhů (24 %).

Graf č. 2: Jaká si dáváte finanční předsevzetí?

Finanční novoroční předsevzetí si dávají nejčastěji mladší Evropané do 34 let (více než 80 %), naopak lidé nad 55 let jsou k plnění finančních závazků shovívavější a podobné přísliby si dává „jen“ 69 % z nich. Tři čtvrtiny Nizozemců zvládnou svá předsevzetí splnit, zatímco v Itálii, Turecku a Polsku jim nedostojí ani polovina. V České republice plní své sliby 54 % lidí.

Průzkum byl proveden na  přelomu října a listopadu ve 13 zemích Evropy na vzorku 12 743  lidí. Průzkum provedla agentura Ipsos.