Přihlásit  

Nervozita mezi investory roste

30.07.2018

Nervozita mezi investory roste

Nervozita mezi investory roste Geopolitické napětí, především v oblasti světového obchodu, vedlo i v uplynulých týdnech k neklidu na finančních trzích. Investoři začali být nervózní a obavy z obchodní války sílily. To vedlo ve většině oblastí k nižším cenám akcií. Propadly se investice z rozvíjejících se trhů, pod vedením Číny, ale Wall Street, který je známý jako “defenzivní” trh (méně zranitelný vůči ekonomickým zklamáním) si vedl dobře a v červnu dokonce mírně posílil, měřeno v eurech.

Menší ochota investorů riskovat se odrazila na výsledcích na regionální i sektorové úrovni. Relativně defenzivní regiony (méně zranitelné při ekonomických výkyvech) jako USA zaznamenaly v červnu lepší výsledky než cyklické regiony, které jsou více citlivé, jako je např. eurozóna, Japonsko a rozvíjející se trhy. Na sektorové úrovni se dařilo především akciím s “dluhopisovým charakterem” (bond proxies) jako např. telekomunikacím a podnikům veřejných služeb. V předcházejícím období naopak zaostávaly. Předpokládáme, že tato změna bude mít dočasný charakter.

Zdroj: Monthly Investment Outlook July 2018, ING Investment Office, Amsterdam