Přihlásit  

Matky mají nižší potenciál k vytváření úspor, ¾ z nich se loni omezovaly ve výdajích

10.05.2013

Matky mají nižší potenciál k vytváření úspor, tři čtvrtiny z nich se přitom loni omezovaly ve výdajích

10.05.2013

Matky mají nižší potenciál k vytváření úsporS blížícím se Dnem matek se ING zaměřila na  spořicí chování této skupiny obyvatel. Mezinárodní průzkum ukázal, že ve většině evropských zemí mají matky s dětmi, které s nimi žijí ve společné domácnosti, menší pravděpodobnost, že ušetří, než skupina otců a  bezdětných mužů a žen. Jen 66  % evropských matek má na konci měsíce nějaké peníze, které by mohly odložit na spoření. V Čechách je jich pak 62  %. Přitom právě matky v loňském roce nejčastěji omezovaly své výdaje (75 %), a to nejvíce v oblasti zábavy a volnočasových aktivit nebo při nákupu oblečení a kosmetiky.

Matky jsou na tom s potenciálem spoření nejhůře, rodičovství však znamená zásah do rozpočtu rodin obecně. Také dotazovaní otcové mají v porovnání se svobodnými muži na konci měsíce nižší zůstatky a menší šanci uspořit. "Strážci každodenních výdajů jsou většinou matky. Právě ony řeší nákup potravin, oblečení, platby za volnočasové aktivity, zájmové kroužky dětí. Je vidět, že mateřský pud jim na jednu stranu velí rodinu neošidit a dopřát jí vše potřebné, což se zákonitě na konci měsíce odráží na jejich zůstatku. Na straně druhé jsou si vědomy možných rizik spojených s finančními problémy a snaží se omezovat výdaje v oblastech, které pro rodinu nejsou klíčové," komentuje výsledky Libor Vaníček, ředitel retailového bankovnictví ING Bank ČR, a doplňuje: "Za zvládání hospodaření s rodinnými rozpočty, mnohdy velmi napjatými, a za jejich obětavost určitě patří všem matkám velké díky."

Potenciál ke spoření

Matky
% s úsporami
Bezdětné ženy
% s úsporami
Všechny ženy
% s úsporami
Otcové
% s úsporami
Bezdětní muži
% s úsporami
Všichni muži
% s úsporami
Rakousko 68 % 78 % 75 % 80 % 83 % 83 %
Belgie 71 % 72 % 71 % 70 % 75 % 74 %
Česká rep. 62 % 65 % 63 % 68 % 72 % 70 %
Francie 71 % 77 % 75 % 72 % 80 % 78 %
Německo 64 % 70 % 68 % 77 % 72 % 73 %
Itálie 67 % 73 % 70 % 78 % 77 % 77 %
Lucembursko 90 % 90 % 90 % 84 % 90 % 87 %
Nizozemsko 78 % 85 % 82 % 81 % 83 % 82 %
Polsko 61 % 71 % 67 % 78 % 78 % 78 %
Rumunsko 44 % 49 % 47 % 49 % 53 % 52 %
Slovensko 57 % 70 % 64 % 60 % 66 % 64 %
Španělsko 68 % 72 % 70 % 72 % 72 % 72 %
Turecko 57 % 57 % 57 % 67 % 66 % 66 %
UK 63 % 75 % 71 % 71 % 74 % 73 %
Všechny země 66 % 72 % 69 % 72 % 74 % 74 %

Tři ze čtyř matek s dětmi, které s nimi žijí ve společné domácnosti, v loňském roce omezily výdaje. Nejčastěji šetřily na volnočasových aktivitách a zábavě (59 %) a při nákupu oblečení a kosmetiky (56 %). V porovnání s tím se ve výdajích omezovalo 70  % bezdětných žen a 65  %.

Omezování výdajů

Matky Bezdětné ženy Všechny ženy Otcové Bezdětní muži Všichni muži
Omezili výdaje obecně 75 % 70 % 71 % 69 % 63 % 65 %
Omezili se ve volnočasovych !aktivitách a zábavě 59 % 53 % 55 % 53 % 46 % 49 %
Omezili se v nákupu oblečen i a  kosmetiky 56 % 50 % 52 % 42 % 34 % 37 %
Neomezili výdaje 25 % 30 % 29 % 31 % 37 % 35 %

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.