Přihlásit  

Lexikon finančních produktů

11.03.2015

Přemýšleli jste někdy nad tím, jaké finanční produkty vy a vaše domácnost máte? Od  spořicích a pojistných přes úvěrové až po ty investiční – až tak široké může (a v určité fázi životního cyklu by i mělo) být vaše osobní finanční portfolio. Většina následujících pojmů pro vás určitě nebude novinkou, ale utřídit si jednotlivé pojmy a zasadit je do společného rámce jednou za čas neškodí. A proto se na začátku našeho seriálu chceme věnovat právě komplexnímu pohledu na osobní finanční portfolio a významu jednotlivých produktů v něm.

Pro každodenní nakládání s financemi slouží běžný účet vedený u tzv. „domácí banky“. V dnešním bezhotovostním světě nám společně s platební kartou a internetovým či mobilním bankovnictvím slouží v podstatě jako peněženka, do které vkládáme příjmy a na druhé straně z ní kryjeme výdaje jako pravidelné měsíční splátky, každodenní nákupy a aktuální finanční potřeby menší finanční náročnosti. Vlastnictví běžného účtu je také podmínkou pro další úroveň finančních produktů, například úvěrů nebo spořicích účtů.

Pokud se nám daří držet příjmy výše než výdaje, můžeme začít přemýšlet o vytváření finanční rezervy. Ta je pro hladký chod domácnosti bezesporu důležitá a  odborníci se shodují, že její výše by měla činit zhruba 6násobek průměrného měsíčního příjmu domácnosti. Jakým způsobem a kde budeme úspory zhodnocovat, zaleží na našich osobních preferencích a očekáváních, ale i na účelu spoření a  od něj se odvíjejícím časovém horizontu.

Pro případ krytí výdajů v krátkodobém horizontu jednoho až dvou let je vhodné mít po ruce například spořicí účet, který dokáže úspory zhodnocovat lépe než běžné konto a peníze na něm máte kdykoliv k dispozici. Další alternativou jsou krátkodobé termínované vklady.

Ve střednědobém horizontu 2 až 5 let, kdy vytváříme rezervu na pořízení nákladnější věci do domácnosti (například automobilu) anebo před založením rodiny, nabízí efektivnější zhodnocení například investice do podílových fondů, v případě tohoto časového horizontu jsou vhodnější investice do dluhopisů. Stále oblíbenou alternativou spoření pro tento časový horizont je i stavební spoření, které nižší úroky kompenzuje státní podporou.

A co dlouhodobé cíle a potřeby? Každý z nás nějaké má. Jedním z nich je určitě udržení si slušné životní úrovně v důchodovém věku, dalším pak vytvoření rezervy pro děti a jejich snazší start do života a mohl by následovat výčet dalších. Pro časový horizont delší než pět let je vhodné sáhnout po investičních produktech, konkrétně pak po akciových fondech, které sice představují vyšší riziko, ale s ohledem právě na  délku investice je jeho rozložení nižší a odměnou je nám výrazně vyšší výnos.  Zajímavou a oblíbenou alternativou spoření na  důchod je penzijní připojištění, především pro domácnosti s dětmi nebo vyššími úvěrovými závazky je pak více než vhodná forma krytí rizika životním pojištěním. Oba dva pojistné produkty jsou ze své podstaty vhodné pro sjednání na delší časový úsek, a i když nepřinášejí výrazný výnos v podobě úroků, nabízejí benefity v podobě státní podpory a daňové úlevy a ve finančním portfoliu by rozhodně neměly chybět.

Samostatnou kapitolu pak tvoří úvěrové produkty. Krytí výdajů formou úvěru může být v řadě případů, a zvlášť v současné době nízkých úrokových sazeb, velmi rozumným způsobem dosažení daného cíle. Takovým příkladem může být hypoteční úvěr nebo půjčka na úhradu školného. V obou případech je pravděpodobné, že se z úvěru stane v delším časovém úseku dobrá investice.

Při sestavování vlastního finančního portfolia je důležité zohlednit hned několik proměnných tak, aby sada produktů vyhovovala konkrétním potřebám a očekáváním dané osoby či domácnosti. Tomuto tématu se ale budeme věnovat v některém z příštích dílů.

Přejeme vám šťastnou ruku při výběru vašich finančních produktů.

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.