Přihlásit  

Knihovna racionálního investora

19.04.2017

Knihovna racionálního investora

Investování na finančních a kapitálových trzích je činnost systematická a plánovitá, a pokud se dělá správně, tak také relativně rutinní (někdo by mohl říci, že až nudná). Možná se tomu podivíte, protože tradiční média investování naopak vykreslují jako adrenalinový sport, kde se na vás ze všech stran valí záplava čísel, makroekonomických údajů a indikátorů, které musíte sledovat a vyhodnocovat takřka v reálném čase. V takovém případě však nemluvíme o investování, ale o čiré spekulaci.

ING Podílové fondy: Knihovna racionálního investora

Na téma investování existuje na trhu nespočet publikací, ale jen několik z nich vás dovede k investičnímu přístupu popsanému na začátku tohoto textu. Pojďme se proto na několik z nich podívat společně – rozhodně by neměly chybět ve vaší knihovně nebo čtečce.

Tou první je bez nejmenších pochyb publikace Inteligentní investor, napsaná otcem tzv. „hodnotového investování“ Benjaminem Grahamem již v roce 1949. Graham začal principy obsažené v této knize učit na Columbia Business School už v roce 1928 a není náhodou, že jedním z jeho pozdějších žáků byl další legendární investor Warren Buffett. Jedním z hlavních témat knihy je definice Pana Trhu – subjektu, který se každý den objevuje na prahu investorova domu a nabízí mu za jím držené akcie (nebo podílové listy) určitou cenu. Ta je někdy nesmyslně vysoká, jindy naopak přehnaně nízká a občas je „tak akorát“. Investor má možnost za nabízenou cenu obchodovat, případně obchod odmítnout a držené aktivum si ponechat dále. Tak či tak, Pan Trh se nikdy neurazí a další den přijde znovu.

Cílem této nadsázky je vysvětlit investorům, že účelem investování není reagovat na každý malý pohyb na trhu, ale trpělivě čekat, až Pan Trh ohodnotí jejich aktiva cenou odrážející jejich skutečnou hodnotu.

Obsah knihy se však neomezuje jen na chování Pana Trhu. Už první kapitola, příznačně nazvaná Investice versus spekulace: co by měl od nich inteligentní investor očekávat, zcela jasně vymezuje rozdíl mezi investiční operací a spekulací a definuje tak, kdo je skutečný investor a kdo spekulant. B. Graham se však dotýká i témat jako kolísání trhu, investování do investičních fondů, investiční poradenství či důležitost dividend a tzv. „bezpečnostního polštáře“.

Druhou knihou, která na Inteligentního investora svým způsobem navazuje, je publikace Základní pravidla Warrena Buffetta od Jeremyho Millera. Jak jsme uvedli výše, Buffett patří mezi nejslavnější (a nejúspěšnější) žáky Benjamina Grahama. Navštěvoval jeho kurzy a nějakou dobu pro něj také pracoval, takže získal unikátní možnost vhledu do Grahamova stylu práce a uvažování. Po odchodu z jeho firmy Buffett v pouhých 26 letech založil společnost Buffett Partnership Limited, která fungovala do roku 1970. Cílem tohoto partnerství (mezi zakládající členy patřila i Buffettova teta) bylo slučovat finanční prostředky partnerů a investovat je na základě Buffettových investičních principů. Během této doby Buffett napsal svým obchodním partnerům třicet tři dopisů, které tvoří značnou část obsahu této knihy a jsou vlastně kronikou jeho myšlení a přístupů, díky kterým dosáhl nebývalých investičních úspěchů. Kniha s Buffettovým svolením poprvé odhaluje jeho klíčové investiční principy a učení. Vysvětluje jeho přístup ke strategii „jít proti proudu“, strategii diverzifikace i jeho důraz na složené úročení a jeho nezastupitelnou roli při dlouhodobé správě finančních prostředků. Dozvíte se, na jaké skupiny dělí své investice podle jejich charakteristiky, jak se mu daří dosahovat více než 10% výnosu a jak se mu podařilo během partnerství nikdy nezaznamenat meziroční pokles hodnoty spravovaného portfolia.

Třetí knihou, kterou určitě doporučíme vaší pozornosti, je Černá labuť – Následky vysoce nepravděpodobných událostí od původem libanonského akademika Nassima Nicholase Taleba. Tato kniha byla publikována v roce 2007 a zaměřuje se na extrémní dopady určitých velmi nepravděpodobných a těžce předpověditelných událostí, jejichž výskyt je však až překvapivě častý a člověk na ně dokáže být jen málokdy připraven. Taleb definuje události typu „černá labuť“ jako situace, které jsou pro přímého účastníka velmi překvapivé a nečekané, mají významný dopad na život či konání dané osoby nebo skupiny osob a daný člověk si je po prvotním šoku dokáže zpětně vysvětlit a racionalizovat.

Cílem knihy však není snaha nabídnout návody, jak takové události předpovídat – to je z jejich definice zhola nemožné. Taleb se naopak snaží nabídnout cesty, jak vlastní „systémy“ – mezi které může patřit cokoliv od vašeho života po vaše investiční portfolio – na takové události připravit, opevnit je a zvýšit jejich odolnost. Centrální myšlenkou Černé labutě je totiž hypotéza, že současný finanční systém je proti tomuto typu událostí relativně málo chráněn. Pro inteligentního a racionálního investora je tato kniha zajímavým doplňkem k publikacím o obchodních a investičních strategiích, protože na klíčové světové události a jejich dopad na každodenní životy nahlíží z jiného úhlu pohledu – z pohledu řízení rizika a minimalizace jeho negativního vlivu na naše každodenní životy.