Přihlásit  

Každý má své finanční portfolio. Z čeho se skládá to vaše?

07.03.2016

Každý má své finanční portfolio. Z čeho se skládá to vaše?

Zní to možná složitě, ale žádnou vědu v tom nehledejte. Ve finančním světě portfolio znamená soubor finančních produktů a ty má v dnešní době v menší či větší míře každý. Pro dobré nastavení osobního finančního portfolia je důležité, aby vyhovovalo vašim individuálním potřebám a dokázalo krýt případná rizika.

Škála nabízených finančních produktů je široká a každý si z ní může vybrat, co mu vyhovuje. Pojďme si tedy finanční produkty rozdělit do skupin, z nichž by mělo být patrné, k čemu který slouží a jaký je jeho význam ve finančním portfoliu.

Každý má své finanční portfolio

Důležité finanční produkty

Následující produkty by ve vašem portfoliu rozhodně neměly chybět

Běžný účet

Běžný účet slouží ke každodennímu nakládání s finančními prostředky. V kombinaci s nástroji, které jsou s ním spjaty, jako jsou platební karta či internetové a mobilní bankovnictví, slouží běžný účet jako virtuální peněženka, s jejíž pomocí spravujete své příjmy a výdaje. Hodí se pro pravidelné platby formou trvalých příkazů, ale i k jednorázovým úhradám. Vzhledem k nízkému nebo žádnému úročení však není příliš vhodný pro účely spoření. Vlastnictví běžného účtu bývá podmínkou pro využívání dalších finančních produktů, jako jsou úvěry a některé spořicí produkty.

Životní pojištění

Pro krytí rizika spojeného s úrazem či dlouhodobou pracovní neschopností je více než vhodné mít ve finančním portfoliu dobře nastavené životní pojištění. To dále nabývá na významu v případě domácností s dětmi nebo s vysokými úvěrovými závazky, jako je například hypotéka. U životního pojištění lze za určitých podmínek uplatnit daňové zvýhodnění.

Pojištění domácnosti

Stejně jako pojišťujete svůj život a zdraví, je důležité myslet i na váš majetek. Pojištění domácnosti vám pomůže krýt rizika spojená s případnou krádeží, živelnými pohromami a dalšími neočekávanými událostmi. Do pojištění domácnosti je vhodné zahrnout i pojištění odpovědnosti za škody, které vás ochrání v případě, že neúmyslně způsobíte škodu na zdraví či majetku někomu jinému.

Doporučené finanční produkty

Do této oblasti patří produkty sloužící k zajištění finanční stability z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. V osobním finančním portfoliu mají nezastupitelné místo a lidé, kteří jsou schopni vytvářet finanční rezervu, by s jejich pořízením neměli váhat.

Spořicí účet

Pokud vaše příjmy převyšují výdaje a vy přemýšlíte, jak ukládat finanční rezervu, bude vaší první volbou právě spořicí účet. I ve stávající době nízkých úrokových sazeb nabízí lepší zhodnocení než běžné konto, a protože jsou zde peníze dostupné kdykoliv, hodí se především pro tvorbu disponibilní rezervy na krytí neočekávaných výdajů.

Penzijní připojištění

Vytváření úspor na penzi je stále diskutovanější téma. Jde o produkt s dlouhodobým časovým horizontem, kde dosáhnete dobrého efektu i s nižšími úložkami. Na trhu aktuálně dostupné produkty sice nenabízejí výrazný výnos v podobě úroků, do určité míry to však kompenzují benefity v podobě státní podpory a daňových úlev.

Nadstavbové finanční produkty

Z této škály produktů je možné vybírat dle individuálních potřeb a preferencí. Jde o produkty nabízející zhodnocení úspor dle různé úrovně rizika a časového horizontu.

Stavební spoření

Stavební spoření je stále jedním z nejoblíbenějších spořicích produktů ve střednědobém časovém horizontu. Patří mezi méně rizikové nástroje, kde jsou nižší úroky kompenzovány státní podporou. Vzhledem k šestileté minimální délce spoření je méně likvidní a díky možnosti navazujícího účelového úvěru na bydlení se hodí především pro ty, kteří zvažují do budoucna pořízení vlastního bydlení.

Termínované vklady

Termínovaný vklad je alternativou spořicího účtu s předem stanovenou dobou fixace. Úročení je na něm zpravidla o něco vyšší, ale jeho nevýhodou je zmíněná omezená dostupnost vložených finančních prostředků, tedy doba, po kterou nemáte přístup ke svým úsporám.

Podílové fondy

Pokud hospodaříte s přebytkem, představuje v dnešní době nízkých úrokových sazeb investice do podílových fondů vhodnou formu zhodnocení vašich volných finančních prostředků. Dluhopisové fondy využijte v případě střádání ve střednědobém horizontu, kdy vytváříte rezervu například na pořízení automobilu, akciové vám dávají šanci na vyšší zhodnocení v dlouhodobém horizontu, tedy například v případě vytváření finanční rezervy na penzi. Jde o rizikovější nástroj s relativně dobrou dostupností vložených financí. Míra rizika se při dlouhodobé investici snižuje a je kompenzována šancí na vyšší zhodnocení.

Úvěry

Samostatnou kapitolu tvoří úvěrové produkty. Při současné úrovni úrokových sazeb může být krytí výdajů formou úvěru v mnoha případech velmi rozumným způsobem dosažení daného cíle, což platí například o hypotečních úvěrech nebo půjčkách na úhradu školného. V obou případech je pravděpodobné, že se z úvěru v delším časovém úseku stane dobrá investice.

Jakým způsobem a kde budete úspory zhodnocovat, zaleží na vašich osobních preferencích a očekáváních, ale i na účelu spoření a od něj se odvíjejícím časovém horizontu. Při sestavování vlastního finančního portfolia je proto důležité zohlednit několik proměnných, aby sada zvolených produktů vyhovovala konkrétním potřebám a očekáváním dané osoby či domácnosti.

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.