Přihlásit  

Každá koruna se počítá a Češi o tom vědí své

13.11.2013

Každá koruna se počítá a Češi o tom vědí své

13.11.2013

Každá koruna se počítá a Češi o tom vědí svéPeníze hrají v životě moderního člověka bezesporu důležitou roli. Abychom si je získali a udrželi, jsme schopni tvrdě pracovat a chovat se zodpovědně, tedy jedním slovem: spořit. To potvrzují i poslední data projektu ING Bank Svět spoření, podle nichž měla v uplynulých dvanácti měsících téměř polovina českých domácností vyrovnaný rozpočet. To znamená, že jejich členové zhruba stejně spořili jako utráceli a jejich příjmy a výdaje byly přibližně stejné. Pouhá 3 % lidí se přiznávají k občasnému bezhlavému utrácení, naopak 42 % domácností kupuje jen nejnutnější věci. Letošní Vánoce plánuje většina Čechů (67 %) financovat z dostupných zdrojů na běžném účtu nebo v hotovosti. Asi třetina jich na vánoční nákupy šetří a jen jedno procento už dopředu ví, že se kvůli letošním Vánocům zadluží.

V uplynulém roce měla téměř polovina českých domácností vyrovnaný rozpočet. To znamená, že spořily a utrácely zhruba stejně a také jejich příjmy a výdaje byly přibližně stejné. Zbylá polovina pak častěji utrácela (31 %). „To, že se české domácnosti snaží o  vyrovnaný rodinný rozpočet, je pozitivní. S rostoucí finanční gramotností se stále více Čechů zamýšlí nad svou situací a snaží se s penězi hospodařit tak, aby se nedostali do zbytečného ohrožení nebo nezvladatelného dluhového zatížení,“ komentuje Libor Vaníček, ředitel retailového bankovnictví ING Bank ČR, a dodává: „Data ukazují, že nejspořivější jsou vysokoškoláci, což je však dáno tím, že mají vyšší příjmy a  že si tedy mohou dovolit spořit více než ostatní příjmové skupiny. Na druhou stranu domácnosti se zastoupením osob s nižším vzděláním se chovají finančně zodpovědně v tom ohledu, že zbytečně neutrácejí a deklarují nákup jen nejnutnějších potřeb.“


Graf č.1 – Vývoj rozpočtů českých domácností v uplynulých 12  měsících

Více než polovina Čechů (55 %) v průzkumu uvedla, že se snaží zbytečně neutrácet, nicméně si občas udělají radost nějakým nákupem. Jen tři procenta přiznala sklony k občasnému bezhlavému utrácení. „Pocit, že si můžeme dopřát něco víc, než jen to nejnutnější k pokrytí základních potřeb, je důležitý a bytostný pro velké procento lidí. Koupě předmětů nebo prožitků, které jsou nám příjemné a  vlastní, zvyšuje pocit našeho osobního štěstí. A kdo z nás by se nechtěl cítit šťasten? Je ale důležité udržet tu správnou hranici a nenechat se penězi a touhou něco vlastnit za každou cenu ovládnout natolik, že se z občasného nákupu pro radost stane posedlost konzumem s ochotou zadlužit se kvůli zbytným věcem,“ říká psycholog Tomáš Morávek.  


Graf č.2 – Jak budete financovat letošní Vánoce?

Pokud se podíváme na dva milníky v roce, kdy české domácnosti sahají do svých peněženek nejvíce, i zde se chováme zodpovědně. Letošní dovolenou Češi financovali v souladu s vlastním očekáváním, tedy z úspor (30 %) a z peněz, které měli aktuálně k dispozici (28 %). Jen zanedbatelná 3 % domácností se kvůli dovolené zadlužila. Další výdajově náročné období Vánoc chce většina Čechů (67 %) pokrýt z toho, co bude mít aktuálně na běžném účtu nebo v hotovosti. Více než třetina (36 %) pak na vánoční nákupy spoří. Jen jedno procento plánuje, že si na nákup dárků peníze půjčí. „Potřeba potěšit nejbližší v čase Vánoc a společně strávit příjemné svátky bez pocitu finančního omezování, je silná,“ říká psycholog Morávek. „Jak dokládají statistiky o vzrůstajícím objemu spotřebitelských půjček právě v předvánočním období, předsevzetí nezadlužit se bere často za své a lidé podléhají lákavým nabídkám, vánoční atmosféře a touze dopřát si v posledním tažení starého roku to nejlepší.“

„Kouzlo Vánoc je mocné. Je dobré si to uvědomit v předstihu a na vánoční nákupy začít spořit s odstupem několika měsíců anebo si připravit vánoční seznam dárků podle svých stávajících finančních možností a toho se pevně držet. Jen tak je možné se vyhnout nepříjemné realitě, kdy se v novém roce budete potýkat se zbytečným zadlužením,“ doplňuje Libor Vaníček.

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.