Přihlásit  

Jak na výpočet výnosů z ING Konta?

19.05.2017

Každý měsíc na svém ING Kontě naleznete položku kreditní úrok, která je ovlivněna aktuální výší úrokové sazby. Přemýšleli jste někdy, jak se vlastně úrok počítá, případně co to znamená pásmové úročení? Čtěte dál a dozvíte se více.

ING Konto je úročeno variabilní úrokovou sazbou, která je vyhlašována sazebníkem ING Konta. Na ING Kontě jsou aktuálně zavedena dvě úroková pásma, což znamená, že na výši úroku má vliv i výše vkladu. Vklady v prvním pásmu 0 až 300 000 korun jsou úročeny roční sazbou 0,5 % a vklady přesahující 300 000 korun jsou úročeny sazbou 0,1 %.

A jak se samotný úrok počítá?

Výše denního úroku se rovná součinu aktuálního zůstatku a denní úrokové míry. Denní úroková sazba je vypočítána jako jedna setina roční úrokové sazby dělené počtem dní v příslušném kalendářním roce.

Hrubá výše úroků = částka * výše úrokové sazby / 36 5001 * počet dní
Srážková daň2 = hrubá výše úroků * 0,15
Čistá výše úroků = hrubá výše úroků – srážková daň

1 V případě přestupního roku je nutno do vzorce uvést 36 600.
2 Pro výpočet srážkové daně byla použita sazba v souladu s aktuálně platnými zákony.

Příklad:
Na ING Konto vložím na dobu od 1. 6. do 30. 6 částku 400 000 Kč.

  Výpočet výše úroků
Výše vkladu 400 000 Kč
Úroková sazba

0,50 % do 300 000 Kč (včetně)

0,10 % nad 300 000 Kč

Počet dnů v měsíci 30 dní
Výpočet hrubého výnosu

300 000 * 0,5 / 36500 * 30 = 123,29 Kč

100 000 * 0,1 / 36 500 * 30 = 8,22 Kč

123,29 + 8,22 = 131,51 Kč

Výpočet srážkové daně 15% 131,51 Kč * 0,15 = 19,73 Kč
Výpočet čistého výnosu 131,51 Kč - 19,73 Kč = 111,78 Kč
Naspořená částka 400 000 Kč + 111,78 Kč = 400 111,78 Kč

Začít spořit

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.