Přihlásit  

Investiční zpravodaj leden 2019 – Po pádu cen v prosinci se akcie stávají aktivnějšími

18.01.2019

Investiční zpravodaj leden 2019 – Po pádu cen v prosinci se akcie stávají atraktivnějšími

Investiční rok 2018 skončil pro akcie velmi slabým měsícem. Mix obav určil tržní náladu, která vedla k nejhoršímu měsíci od srpna 2015. Růst obav z obchodní války, signály o oslabení ekonomického růstu, nejistota spojená s Brexitem a měnové politiky centrálních bank investory znervóznily. Do toho analytici snížili očekávání růstu zisků, čímž se přiblížili našim očekáváním pro rok 2019. 

Finanční trhy nyní očekávají recesi. To ale dle našeho názoru není opodstatněné. Zvyšujeme proto váhu akcií na úkor dluhopisů. Co se týče akcií, snižujeme váhu japonských akcií na neutrální, a zvyšujeme váhu amerických akcií z podvážené na neutrální.

Klíčové body:

Konec roku 2018 byl zklamáním …

Makroekonomická čísla začala zaostávat za očekáváními investorů ještě před létem. Finanční trhy tyto signály ignorovaly, protože (především americké) společnosti zveřejnily lepší zisky za období od začátku roku až po třetí kvartál. V říjnu se ale situace začala měnit. Obavy odrážely pochyby o ceně rizikových tříd aktiv (jako jsou například akcie). Tříměsíční pauza v obchodní rozepři USA a Číny, oznámená na začátku prosince, investory ale dostatečně neuklidnila. Akciové ceny se celosvětově propadly a s útěkem do bezpečných přístavů (státních dluhopisů vyspělých zemí) se snížily úrokové sazby. Index S&P 500 ztratil 9 %, což byl nejhorší prosinec od roku 1931. Na začátku ledna byli navíc investoři konfrontováni s propadem tržeb největší veřejně obchodované společnosti Apple.

... ale pesimismus se nám zdá přehnaný

Nemělo by být překvapením, že se ekonomický růst bude zpomalovat. Celá řada vyspělých zemí totiž dlouhou dobu rostla rychleji než co by umožňovaly ekonomické ukazatele. Ve spoustě zemí je stále těžší najít vhodné pracovníky na trhu práce. Předpovědi ekonomického růstu proto musely být upraveny směrem dolů.

V eurozóně došlo k postupnému propadu ukazatelů spotřebitelské a obchodní důvěry, zatímco v USA tyto ukazatele dosahovaly ke konci roku 2018 nejvyšších hodnot. Výjimkou je Čína, kde je mírný růst důvěry patrný. Ještě důležitější je ale vývoj spotřeby domácností, kde jsou poslední čísla povzbudivá. Výjimkou je eurozóna, kde obavy z obchodní války mezi USA a Čínou a Brexitu držely spotřebu domácností zpátky.

Rozdíly v růstu

Nejnovější čísla z americké a čínské ekonomiky ukazují k oslabení výrobního sektoru. V mnohem větším sektoru služeb je ale oslabení mnohem méně znatelné. V Číně dokonce došlo k nečekanému nárůstu indexu nákupních manažerů v sektoru služeb. Nebojíme se proto ‘tvrdého přistání’ (prudkého zpomalení růstu) čínské ekonomiky. I přes veškeré obavy z obchodní války a růstu úrokových sazeb se americké ekonomice daří docela dobře. Nárůst nově vytvořených pracovních míst byl v prosinci mnohem vyšší než očekávání a hodinové mzdy také také rostly rychleji než předpokládali analytici. To je pozitivní signál pro ekonomický růst vzhledem k tomu, že spotřebitelské výdaje tvoří zhruba 70% HDP USA.

Centrální banky zvolňují tempo uvolňování levných peněz

Tržní nálada byla v prosinci pod tlakem. Investoři se báli možnosti, že hlavní světové centrální banky zastaví příliv levných peněz příliš rychle. Podle očekávání Fed (Americká centrální banka) opět zvýšil úrokové sazby v prosinci a ECB (Evropská centrální banka) oznámila dlouho očekávaný konec programu nákupu státních dluhopisů. Od roku 2019 bude ECB pouze reinvestovat peníze ze splatných dluhopisů, ale nebude nakupovat dluhopisy další.

Jako důsledek tržní nálady, která zvýšila požadavky na výnos korporátních dluhopisů, se finanční podmínky v USA i Evropě značně zhoršily. Pro firmy i spotřebitele je tak těžší získat nové úvěry. To má stejný efekt jako růst úrokových sazeb.

Členové představenstva Fedu na začátku ledna naznačili pomalejší růst úrokových sazeb. Trh proto, soudě dle vývoje cen některých finančních nástrojů, neočekává další zvyšování sazeb v tomto roce, a spíše drobné snížení sazeb v roce 2020. To je podle nás přehnané. Očekáváme minimálně jedno zvýšení sazeb o 0,25% v USA v průběhu roku 2019. V Evropě neočekáváme tento rok růst sazeb vzhledem k přetrvávající nízké inflaci.

Trhy započítávájí do cen recesi

Výsledkem pádu cen klesla hodnota globálních akcií (poměr mezi cenou akcie a zisky firmy) pod průměr za posledních 30 let, a je na nejnižší úrovni od roku 2013. Analytici dále snížili své očekávání růstu zisků z 10% na 7%. To znamená, že můžeme očekávat další očekávání snižování zisků, ale také to, že ty nejhorší zprávy již byly do cen započítány. To platí i například pro korporátní dluhopisy s vysokým výnosem, jejichž výnosy prudce narostly. Státní dluhopisy bezpečných zemí ale zaznamenaly příliv kapitálu (z rizikovějších aktiv), což ještě více stlačilo jejich výnosy dolů. Na začátku ledna výnos 10-letých německých státních dluhopisů poklesl na 0,15%, nejnižší hodnotu od listopadu 2016. Cenová reakce na všech trzích se nám zdá poněkud přehnaná.

Největším rizikem pro finanční trhy jsou samonaplňující se očekávání, kdy nižší ceny můžou snížit odvahu investorů poskytovat kapitál společnostem. To může zapříčinit pád kapitálových výdajů firem a spotřebních výdajů domácností, což může vyvíjet další tlak na ekonomický růst.

Pokud můžeme věřit tweetům prezidenta Trumpa, obchodní vyjednávání mezi USA a Čínou se vyvíjejí dobře a de-eskalace obchodní války může být na dosah. Silnější japonský yen a v současné chvíli nepříznivé podmínky pro mezinárodní obchod pravděpodobně zbrzdí růst zisků japonských společností. I přes nízkou cenu japonských akcií tak už nadále nebudeme udržovat nadváženou pozici.

V současné chvíli, kdy byla řada špatných zpráv o ekonomickém růstu a politickém vývoji již započítána do cen, preferujeme v našich investičních strategiích nákupy akcií na úkor dluhopisů.

Na stránku nabídky ING Podílových fondů