Přihlásit  

Investiční zpravodaj červenec 2019 Centrální banky ženou nahoru ceny akcií i dluhopisů

24.07.2019

  • Zvýšená očekávání, že centrální banky v USA a Evropě posílí stimulaci zvedla tržní náladu
  • Očekáváme, že americká centrální banka (Fed) k 31. červenci sníží úrokové sazby o 0,25 %. U ECB je pravděpodobné, že po létě sníží úrokovou sazbu pro vklady komerčních bank (aktuální sazba je -0,40 %)
  • Výhled snížení úrokových sazeb a politická i ekonomická nejistota vedly k nárůstu cen státních dluhopisů
  • Stále více státních dluhopisů má záporný výnos, což činí akcie poměrně přitažlivější

Trh se zotavil z květnových poklesů

Výsledky mnoha tříd aktiv za poslední rok se v současné době pohybují v blízkosti nejvyšších hodnot za poslední rok. Po slabém květnu, kdy dominovaly obavy z rozšíření obchodní války a jejího negativního vlivu na ekonomický růst, přišlo v červnu silné oživení. I červenec byl dosud pozitivní. Nejen, že rostly ceny akcií, ale velmi dobrý výsledek zaznamenaly i státní dluhopisy.

Centrální banky házejí záchranný kruh

Stejně jako mnohokrát v minulých letech se centrální banky staly hlavním motorem oživení na trzích. Kvůli některým znepokojujícím makroekonomickým údajům z USA, včetně květnového výrazně nižšího, než očekávaného, počtu nových pracovních míst, pokračoval růst tlaku na Fed, aby snížil úrokové sazby. Podle očekávání, byl na červnovém zasedání Fedu naznačen úmysl snížení sazeb pro červenec o 0,25 %. Ceny na trhu již zohlednily tři letošní snížení úrokových sazeb (činící v součtu 0,75 %) do konce roku a další snížení pro příští rok. O několik dnů dříve, Mario Draghi, prezident Evropské centrální banky (ECB), na výroční konferenci centrálních bankéřů v portugalské Sintře překvapil náznaky možnosti zavedení více stimulujících opatření, pokud se ekonomický výhled nezlepší.

Výhled na nižší úrokové sazby je výhodný pro akcie...

Investoři do akcií byli podpořeni v očekávání, že centrální banky budou intervenovat, pokud se ekonomická situace zhorší. Vyhlídky na delší období s nižšími úrokovými sazbami jsou rovněž výhodné pro rizikovější investice, jako jsou akcie. A především, toto stimuluje ekonomiku, protože se půjčky stávají přitažlivějšími jak pro firmy, tak pro spotřebitele. Nízká, nebo dokonce záporná úroková sazba na spořicích účtech denominovaných v eurech rovněž láká k slabšímu spoření a většímu utrácení spotřebitelů, případně k investicím do aktiv s vyšším výnosem, jako jsou např. akcie. Totéž platí pro státní i korporátní dluhopisy, které se stávají méně přitažlivými v porovnání s akciemi, protože více a více dluhopisů se obchoduje se záporným výnosem. Shrnuto: k akciím dnes existují méně a méně přitažlivé alternativy.

... ale i dluhopisy získávají

Tyto mimořádně nízké nebo dokonce záporné výnosy dluhopisů nebrání investorům v dalších investicích do této třídy aktiv, takže výnosy dále klesají. Především, státní dluhopisy zemí jako je Německo nebo Spojené státy, jsou považovány za „bezpečný přístav“ nabízející ochranu v případě nejistoty, jakou by mohla být obchodní válka, oslabení ekonomického růstu nebo neklid na Středním východě. Na konci června 2019 měly negativní výnos dluhopisy v celosvětové hodnotě téměř 13 bilionů amerických dolarů. To představuje přibližně 20 % celkových nesplacených státních a korporátních dluhopisů. Výnos německých 10letých státních dluhopisů útočil na začátku července na hranici -0,4 %, což je historické minimum. Tlak na dluhopisy odstartovala spekulace na snížení úrokových sazeb Fedu, kombinovaná s nízkými hodnotami inflace a novými stimulačními opatřeními ECB, která možná obsahují i opětné zavedení programu zpětného odkupu státních a korporátních dluhopisů.

Mimořádný pád výnosu italských vládních dluhopisů

Jasným příkladem takového tlaku je pokles výnosu italských dluhopisů. Výnos 10letého státního dluhopisu Itálie, země, která se právě vymanila z recese a na kterou ratingové agentury nahlížejí s podezřením, klesl na počátku tohoto měsíce pod 1,6 %, což je nejnižší úroveň od roku 2016. V říjnu loňského roku ještě 10letý výnos útočil na hranici 3,7 %. Dvouletý výnos dokonce klesl pod 0 %. Hlavní příčnou tlaku na italské státní dluhopisy bylo ukončení obav z disciplinárních opatření Evropské unie souvisejících s deficitem italského státního rozpočtu po úpravě rozpočtových plánů ze strany Itálie.

Státní dluhopisy eurozóny rostly ve druhém čtvrtletí rychleji než akcie

Poptávka po státních dluhopisech ze zemí Eurozóny byla tak silná, že se dokonce ve druhém čtvrtletí staly nejvýkonnější třídou aktiv. Citigroup EMU Government Bond Index vzrostl ve druhém čtvrtletí o celých 3,4 %. Po prvním pololetí roku 2019 zaznamenává dluhopisový index nečekaně kladný výsledek 6 %. Globální akcie (MSCI All Country World Index, v eurech) dosáhly ve druhém čtvrtletí výsledku 2,2 % a v prvním pololetí vzrostly o 16,7 %.

Rozložení dluhopisů beze změny …

V tomto měsíci nepřistoupíme k žádným změnám v části investiční strategie pro dluhopisy. Udržujeme převahu státních dluhopisů z rozvíjejících se zemí (Emerging market debt), které ve druhém čtvrtletí získaly 3,2 % (v tvrdých měnách, jako je dolar) a 1,4 % (v místních měnách). Rovněž zachováváme nadvážení korporátních dluhopisů investičního stupně, které v závěsu za státními dluhopisy eurozóny zaznamenaly kladný výsledek 2,2 %.

...a u akcií se totéž týká regionálního rozložení...

I v případě akcií zůstává regionální rozložení beze změny. Pokud se týká regionálního rozložení, ponecháváme nadvážení amerických akcií, zatímco japonské akcie podvažujeme. Akcie z Evropy, Pacifiku a rozvíjejících se zemí ponecháváme s neutrální váhou. Akcie z Pacifiku, USA a Evropy překonaly ve druhém čtvrtletí průměr trhu, zatímco akcie z rozvíjejících se zemí a Japonska zaostávaly.

... a rozložení podle sektorů

Ani v rozložení podle sektorů nic neměníme. Nadvážení jsme v sektoru energetiky, podvážení ve finančním sektoru. Ostatní sektory mají neutrální váhu. Oproti našim očekáváním si akcie finančního sektoru vedly ve druhém čtvrtletí výrazně dobře. S růstem 4,9 % se jednalo dokonce o nejvýkonnější sektor i přes historicky nejnižší úrokové sazby, které se podílejí na pro banky vždy důležité úrokové marži. Víra v další stimulaci od centrálních bank a nový program ECB pro odkup dluhopisů podpořily ceny akcií finančních společností. Akciové ceny energetických společností byly ve druhém čtvrtletí tlačeny dolů vlivem silného poklesu cen ropy a zemního plynu. Proto se naše pozice v sektorech v uplynulém čtvrtletí ukázala jako nesprávně posouzená.

Udržujeme neutrální poměr akcií a dluhopisů

Mírný ekonomický růst a inflace kombinované s lehkým růstem firemních zisků, nízkými úrokovými sazbami a vstřícnou politikou centrálních bank představuje v současné době výhodné podmínky pro investice s vyšším rizikem, jako jsou akcie.

Měnová politika ve značné míře vstřebána

Díky nárůstu cen v posledních měsících se náš neutrální akciový podíl mírně navýšil na lehce nadvážený. Ovšem v současné době nevidíme žádný důvod k aktivnímu navyšování podílu akciových pozic. Stejně tak nevidíme důvod ke snižování tohoto mírného nadvážení zpět na neutrální pozici. Letní prázdniny, období, které je charakteristické nižšími objemy obchodů na akciovém trhu, je doslova za rohem. Z našeho pohledu se očekávání týkající se politiky centrálních bank, které jsou hlavním pohonným faktorem růstu cen v posledním období, již do ceny akcií promítla. Spíše existuje riziko, že trh již počítá se snížováním úrokových sazeb. Očekáváme sice, že Fed na svém zasedání 31. července sníží úrokovou sazbu o 0,25 %, ale po překvapivě silné červnové zprávě o pracovních místech v USA, věříme, že tlak na Fed, aby výrazně snížila úrokové sazby, klesl.

Co společnosti očekávají od zbývající části roku?

Konečně začíná období oznamování čtvrtletních zisků. Očekávání výsledků společností za druhé čtvrtletí nejsou vysoká. Investoři se budou zajímat především o výhledy společností do zbývající části roku. Náznaky, že společnosti očekávají ve druhém pololetí oživení poptávky mohou cenám akcií přinést další pozitivní impulz.

Na stránku nabídky ING Podílových fondů

Zdroj: Monthly Investment Outlook July 2019, ING Investment Office, Amsterdam

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.