Přihlásit  

Investice bez bankovních poplatků? A co je to tedy správcovský poplatek?

13.04.2015

Investice bez bankovních poplatků? A co je to tedy správcovský poplatek?

Z celé řady investičních nástrojů pro dosažení vyššího zhodnocení finančních prostředků mají právě podílové fondy pro investory řadu výhod, které ocení obzvláště ti,  kteří se nechtějí denně starat o své investice a přitom preferují transparentnost a flexibilitu při správě svých úspor. Investované prostředky jsou svěřeny a spravovány ze strany velkých renomovaných správcovských společností, které se aktivně starají o investované peníze ve fondech za své klienty.

Investice bez  bankovních poplatků? A co je to tedy správcovský poplatek?

Každý podílový fond má určeného svého správce fondu, který s podporou analytických týmů denně vyhodnocuje dění na finančních trzích a v souladu se stanovenou investiční politikou konkrétního fondu a přeskupuje investice tak, aby byly co nejefektivnější. Samotný investor tak nemusí sám zkoumat vývoj na kapitálových trzích, detailně rozumět a sledovat ekonomický vývoj v různých regionech i odvětvích nebo vyhodnocovat a předpovídat budoucnost firem do jejichž akcií by chtěl investovat. To vše je v případě podílových fondů zajištěno prostřednictvím správce fondu.

Za tuto službu spojenou s aktivní správou svěřených financí v podílových fondech si každá investiční společnost strhává správcovský poplatek. Investiční společnost si sama stanoví jeho výši a následně jej promítá přímo do denní ceny cenného papíru fondu dle objemu aktiv ve správě fondu. Jde o roční poplatek, tzn. každý den se v denní ceně cenného papíru fondu zohlední roční poměrová část ve výši 1/365 tohoto poplatku. Poplatek tak odráží právě náklady spojené se správou fondu a prací portfolio manažera.

V České republice se nejčastěji setkáváme se správcovským poplatkem vyjádřeným ve formě procenta z objemu spravovaných investic. Tato forma kalkulace poplatku má i přínos pro klienta. V tomto případě má samotná investiční společnost zájem na tom, aby hodnota fondu byla co nejvyšší, jelikož je pak i procentní poplatek za správu vyšší. Výše správcovského poplatku se dále liší podle typu fondu. Nejnižší výše je u fondů peněžního trhu, kde se správcovský poplatek pohybuje okolo 0,5%   a  nejvyšší u fondů akciových a to nejčastěji v rozmezí 1,5 – 2% vždy ročně z  objemu majetku ve fondu.

Konkrétní výše správcovských poplatků se klienti mohou dozvědět z dokumentů konkrétního fondu Měsíční informační list, Klíčové informace pro investory nebo v Prospektu.

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.