Přihlásit  

ING Bank plní dětské sny

12.06.2015

ING Bank plní dětské sny

ING Bank a Nadace Terezy Maxové dětem letos oslaví 10. výročí úspěšné spolupráce. S podporou managementu banky, zaměstnanců a obchodních partnerů se za toto období podařilo podpořit stovky projektů částkou přesahující 19 milionů korun. Fond také pravidelně organizuje dobrovolnické akce pro děti z dětských domovů a pěstounských rodin. Při té poslední mezi sebou zaměstnanci ING Bank vybrali částku 36 000 korun pro šestnáctiletou Sáru, která trpí mentální retardací a je odkázána na invalidní vozík. Za vybrané peníze jí pořídili tkalcovský stav, po kterém toužila.

SáraSára, která spolu se svým bratrem vyrůstá v pěstounské péči paní Sylvy Blažkové, se narodila jako zdravé a prý velmi šikovné dítě. Do svých prvních narozenin žila s matkou v domově pro nezletilé matky a brzy se naučila chodit a mluvit. Necelé dva měsíce po odchodu z domova ji však někdo z rodiny těžce předávkoval různými druhy léků. Sářin organismus se s tím nedokázal vypořádat, a tak zůstala po dlouhodobé léčbě upoutána na invalidním vozíku s mentální retardací.

Sářina pěstounka v minulosti jako ergoterapeutka poznala pozitivní vliv práce na tkalcovských stavech na handicapované klienty, a proto ho chtěla pořídit také Sáře. Stav je možné plně obsluhovat rukama a je vhodný pro terapii vozíčkářů. Jeho pořizovací cena včetně potřebného příslušenství však byla nad její možnosti.

V rámci květnové charitativní snídaně, která proběhla v ING Bank i  za účasti zástupců Nadace Terezy Maxové dětem, mezi sebou zaměstnanci banky vybrali potřebnou částku a tkalcovský stav Sáře pořídili. „Mám vždy radost, když vidím, jak se kolegové snaží nezištně pomoci, ať už finanční částkou jako v případě Sáry, nebo osobní pomocí a podporou v případech akcí, které pořádáme pro děti z dětských domovů. Důležitou motivací je pro ně bezesporu i to, že sami vidí, kam jejich pomoc směřuje, znají konkrétní příběhy, potkávají se s konkrétními dětmi, kterým pomáhají, a vidí jejich radost a vděk. Z těchto vzájemně sdílených chvil tak čerpají pozitivní emoce obě zúčastněné strany. A to je dobře,“ říká Jindra Machačová, předsedkyně ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem.

ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem se zaměřuje na finanční podporu projektů cílených na vzdělání, rozvoj talentu a  volnočasových aktivit dětí z dětských domovů a náhradních pěstounských rodin. Díky spolupráci ING Bank a Nadace Terezy Maxové dětem se doposud dostalo podpory více než 800 smysluplným projektům, mezi které byla rozdělena částka přesahující 19 milionů korun.