Přihlásit  

Ekonomika rostla v minulém roce o 4,5 %, letos mírně zpomalí

05.03.2018

Ekonomika v posledním čtvrtletí minulého roku zrychlila o 5,2 %. Za celý loňský rok tak činil její růst 4,5 %. Ohlédneme-li od výjimečného roku 2015, kdy docházelo k intenzivnímu dočerpávání evropských fondů, jedná se o nejrychlejší růst za posledních deset let.

Bližší struktura hrubého domácího produktu (HDP) naznačuje, že nejvyšší příspěvek k růstu v závěru roku měla obnovená investiční aktivita. Ta meziročně zrychlila téměř o 8 % a společně s tvorbou zásob přispěla k růstu HDP 3 p.b.. Růst investic byl relativně plošný. Zrychlily investice směřované do informačních technologií a strojů, investice do dopravních prostředků si udržely slušné tempo růstu nad 6 %, zrychlily také investice do infrastrukturálních staveb. Naopak růst zpomalil u investic do staveb domů a bytů, což však bylo zejména vlivem vyšší srovnávací základny, protože mezičtvrtletní růst dosáhl silných 6 %. Nadále příznivě se také vyvíjela spotřeba domácností, jejichž meziroční dynamika setrvala na 4,3 % a přispěla tak k růstu HDP 2 p. b.. Dobrou zprávou je, že růst spotřeby domácností je patrný napříč zbožím dle trvanlivosti a službami. To potvrzuje, že domácnosti vnímají současnou situaci nadále optimisticky a proto se nebojí utrácet.

Z pohledu zdrojů byl růst tradičně významně tažen zpracovatelským průmyslem, který si udržel silnou meziroční dynamiku 7,4 %. Význam zpracovatelského průmyslu v tuzemské ekonomice postupně roste, zatímco v roce 2007 činil jeho podíl na jejím růstu 22,6 %, na konci minulého roku šlo již o téměř 27 %. To přináší určitá rizika do budoucna v případě, že se silná zahraniční poptávka – zejména v automobilovém sektoru – začne vyčerpávat. Příznivý růst ke konci minulého roku však také pokračoval i ve většině odvětví služeb a mírný růst kolem 2% zaznamenalo i stavebnictví.

Z posledních údajů o vývoji hrubého domácího produktu vyplývá, že růst tuzemské ekonomiky je plošný a přispívá k němu jak domácí poptávka z titulu příznivé spotřeby domácností a obnovené investiční aktivity, tak i zahraniční obchod. Rovnoměrně rozložený růst spojený s vyšší investiční aktivitou je zároveň dobrým předpokladem pro to, aby příznivý růst pokračoval i v následujícím období. Zvýšená dovozní náročnost investic a vyšší domácí poptávka by však měla v letošním roce navýšit dovozy ze zahraničí, což pak bude snižovat příspěvek čistého zahraničního exportu k růstu HDP. Z toho titulu by tak měl růst HDP v letošním roce mírně zvolnit a pohybovat se kolem 3,5 %. Navzdory mírně slabšímu číslu by však měl zůstat vývoj tuzemské ekonomiky nadále příznivý a spotřeba domácností by mohla ve srovnání s minulým rokem dále z rychlit.

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.