Přihlásit  

Ekonomické okénko Jakuba Seidlera: Růst ekonomiky je příznivý, zvyšování úrokových sazeb bude pokračovat

29.09.2017

Růst ekonomiky je příznivý, zvyšování úrokových sazeb bude pokračovat

Růst ekonomiky zrychlil a řada ukazatelů se v prvním pololetí vyvíjela daleko příznivěji, než se na začátku roku předpokládalo. Nejen míra nezaměstnanosti, ale také růst mezd či průmyslová výroba zrychlily nad očekávání. Za těchto podmínek bude centrální banka pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb – období extrémně nízkých úroků tak postupně končí.

Růst ekonomiky ve druhém čtvrtletí zrychlil a dosáhl meziročně 4,7 %. Dle údajů ČSÚ byl pozitivní vývoj tažen zejména obnovenou investiční aktivitou firem i státu a příznivou spotřebou domácností. Celkově je ekonomický růst rovnoměrný a přispívá k němu jak domácí, tak zahraniční poptávka.

Samotná velikost růstu hrubého domácího produktu (HDP) za 2. čtvrtletí však byla do jisté míry „opticky nadhodnocena“ očištěním dat o počty pracovních dní. Letošní 2. čtvrtletí totiž mělo o 4 pracovní dny méně, než 2. čtvrtletí roku 2016. Takto výrazný rozdíl v počtech pracovních dní je výjimečný a společně s Velikonocemi, které letos připadly na duben, způsobil výrazný rozdíl mezi sezónně očištěnými a neočištěnými hodnotami růstu HDP. Očištěné údaje se totiž snaží „odhadnout“, jak by ekonomika rostla při předpokladu stejného počtu pracovních dní. Skutečný meziroční růst HDP v 2. čtvrtletí dosáhl „pouhých“ 3,4 %. Reálnější obrázek o vývoji ekonomiky tak dává průměr za celé první pololetí, který se pohybuje nepatrně pod 4 %, a to jak z pohledu neočištěných, tak očištěných hodnot.

Díky dobré kondici ekonomiky se bude celkový růst HDP v letošním roce patrně pohybovat nad 4 %. Pokud vynecháme rok 2015 s růstem přesahujícím 5 %, který byl však zcela výjimečný z titulu intenzivního dočerpávání evropských fondů, bude letošní hospodářský růst patřit k nejrychlejšímu od roku 2007.

Dobrou kondici ekonomiky potvrdila také statistika průměrných mezd. Ty ve 2. čtvrtletí 2017 meziročně vzrostly o 7,6 %, což je nejvyšší hodnota za posledních deset let. Růst mezd je do velké míry způsoben příznivým ekonomickým vývojem a nedostatkem vhodné pracovní síly z titulu historicky nízké nezaměstnanosti. Částečně jde však také o vliv administrativních zásahů, jako je růst minimální mzdy či navýšení platových tarifů u státních zaměstnanců. Současný příznivý ekonomický vývoj a inflace bezpečně nad cílem centrální banky naznačují, že ČNB v letošním roce se zvyšováním sazeb ještě neřekla poslední slovo a úrokové sazby vzrostou ještě o dalších 0,25 pb. K dalším dvěma až třem zvýšením by pak mělo dojít v příštím roce. Období extrémně nízkých úrokových sazeb tak pomalu končí.

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.