Přihlásit  

Ekonomické okénko Jakuba Seidlera: Nové odhady z dílny ČNB a Ministerstva financí očekávají příznivý rok 2017

14.02.2017

Začátkem roku vyšly nové prognózy ekonomického vývoje jak od ekonomů České národní banky (ČNB), tak Ministerstva financí (MF). I přes drobné rozdíly v jednotlivých odhadech obou institucí se obecně očekává příznivý rok 2017, kdy ekonomika dále zrychlí z titulu spotřeby domácností a obnovené investiční aktivity. Nezaměstnanost by měla dále klesat, mzdy naopak pokračovat v růstu. Po třech letech se bude průměrná inflace opět pohybovat u 2% cíle ČNB.

Hlavní změna v obou zmíněných prognózách se týká výhledu na růst cen v letošním roce (viz tabulka níže). Zatímco v předešlých odhadech se počítalo s průměrnou inflací v roce 2017 pod 2 % (ČNB 1,9 % a MF 1,3 %), ministerstvo již počítá s růstem cen kolem 2 % a centrální banka ještě nepatrně výše (2,4 %). Ve třetím čtvrtletí tohoto roku je však očekávání ČNB dokonce na úrovni 2,7 %. Vzhledem k tomu, že inflační prognózy centrální banky růst cen v posledních měsících spíše podhodnocovaly, není vyloučeno, že se inflace v letošním roce dostane nad současné očekávání ČNB. Zrychlující inflace je tažena jednak růstem cen ropy na světových trzích a také rychlejším růstem cen potravin, do velké míry však také souvisí s příznivým ekonomickým růstem. Ekonomika tak začíná vykazovat již určité známky přehřívání.

To lze pozorovat například na trhu práce, kde řada firem nemůže najít vhodnou pracovní sílu. Míra nezaměstnanosti tak bude v letošním roce dle obou zmíněných prognóz dále klesat, již ale pomaleji, než tomu bylo v předchozích letech. Nedostatek pracovní síly se stává na jednu stranu bariérou růstu řady firem, na druhou stranu z něj benefitují domácnosti, jelikož tlačí na růst mezd. Ty by měly v letošním roce zrychlit o zhruba 5 % (viz  tabulka).

Příznivý vývoj na trhu práce bude nadále podporovat spotřebitelský apetit domácností. Spotřeba domácností tak bude patřit mezi hlavní faktory růstu v letošním roce. Růst ekonomiky také podpoří obnovený růst investic. Ty v roce 2016 z meziročního pohledu klesaly, jednak díky pomalejšímu rozjezdu investic z fondů EU nového programového období, jednak díky vysoké srovnávací základně, jelikož rok 2015 byl z pohledu investic výjimečný. Růst HDP v letošním roce by měl tak oproti roku minulému mírně zrychlit, což je v tuto chvíli nejen předpoklad prognóz ČNB a Ministerstva financí, ale také průměrné očekávání trhu založené na  prognóze řady institucí a analytiků. Letošní rok by tak měl zůstat z  pohledu ekonomiky příznivý.

      ČNB Ministerstvo financí
  2016 2017 2018 2017 2018
 Růst HDP (% yoy) 2,4 2,8 2,8 2,6 2,4
   - spotřeba domácností (%, yoy) 2,7 3,2 3,1 2,4 2,4
   - investice (% yoy) -1,9 5,0 5,0 3,8 3,0
 Inflace (%, yoy) 0,7 2,4 2,2 2,0 1,6
 Průměrná nominální mzda (%, yoy) 4,3 5,2 4,9 4,6 4,3
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 4,0 3,7 3,6 3,9 3,9
 Podíl nezaměstnaných osob (%) 5,6 4,9 4,7 4,9 4,7
Pramen: ČNB, Ministerstvo financí
Pozn.: v případě, že hodnota za rok 2016 není ještě známá, jde o průměr odhadů MF a ČNB

@JakubSeidler

Jakub SeidlerJakub Seidler působí od roku 2014 jako hlavní ekonom ING Bank pro Českou republiku.

Na tuto pozici nastoupil po šestiletém působení v České národní bance, kde zastával různé pozice v odboru výzkumu, v sekci měnové a v odboru finanční stability. Později byl jako vedoucí referátu makroobezřetnostní politiky zodpovědný zejména za provádění zátěžových testů bankovního sektoru a analýzy v oblasti finanční stability a makroobezřetnostní politiky.

Jakub Seidler vystudoval ekonomii na Univerzitě Karlově v Praze, kde také získal titul PhD. Absolvoval řadu výzkumných pobytů a kurzů v  zahraničí týkajících se ekonometrických metod, finanční stability a centrálního bankovnictví. Pravidelně publikuje v odborném tisku a vědeckých časopisech na téma bankovnictví a finanční stabilita a příležitostně přednáší na domácích i zahraničních konferencích.

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.