Přihlásit  

Ekonomické okénko Jakuba Seidlera: Koruna po opuštění kurzového závazku posílí

19.12.2016

Česká národní banka (ČNB) nadále očekává konec politiky slabé koruny v polovině příštího roku. Ačkoli ČNB opakovaně tvrdí, že kurz po ukončení politiky neposílí, její poslední prognóza očekává kurz koruny na konci roku 2017 poblíž úrovně 26 Kč za euro. To je v souladu i s naším odhadem rovnovážného kurzu koruny, který se nachází kolem 25,5 Kč za euro a ke kterému se bude koruna po konci kurzového závazku postupně přibližovat.

Kurzový závazek České národní banky (ČNB) oslavil v listopadu své tříleté výročí. Původně měla politika slabé koruny skončit na začátku roku 2015. Postupně však ČNB termín ukončení oddálila již osmkrát a celkově musela na udržení kurzu 27 Kč za euro intervenovat kolem 800 mld. Kč, tj. zhruba 17 % HDP. Vývoj tuzemské ekonomiky se však za poslední tři roky významně proměnil. Zatímco v roce 2013 trpěla česká ekonomika řadou nepříjemných symptomů, v posledních letech si vede nad očekávání dobře. V mnoha ohledech se dokonce dostala zpět na své předkrizové úrovně let 2007/2008. Částečně se na tomto vývoji podílela i politika slabé koruny podporující tuzemský export, do větší míry jde však o důsledek příznivější zahraniční poptávky, méně utažené fiskální politiky a poklesu cen energií, který umožnil tímto ušetřené prostředky firem a domácností využít na jiné výdaje.

Navzdory více než tříletému trvání kurzového závazku zůstává inflace stále pod 2% cílem centrální banky. To však bylo do velké míry způsobeno výrazným propadem cen ropy a potravin. Bez těchto vlivů by se inflace již dva roky pohybovala nad 1 %, v tzv. „tolerančním pásmu ČNB“. V současnosti však z meziročního srovnání vývoje cen již vyprchal zmíněný pokles cen ropy a listopadová inflace se dostala na 1,5 %. Vzhledem k příznivému ekonomickému vývoji bude postupně inflace zrychlovat a přibližovat se 2 %, což ČNB umožní politiku slabé koruny v příštím roce ukončit.

To plyne i z nové makroekonomické prognózy ČNB, která očekává opuštění kurzového závazku v polovině příštího roku. ČNB sice v současnosti oficiálně nezveřejňuje svůj odhad kurzu koruny, nedopatřením však uvedla informace, ze kterých lze tento předpoklad odvodit.* Z něj plyne, že ČNB čeká ve 4. čtvrtletí 2017 průměrný kurz ve výši 26 Kč za euro.

Opakující se tvrzení centrální banky, že kurz koruny po konci intervenční politiky neposílí, je tak spíše snaha o verbální intervenci k omezení přílivu spekulativního kapitálu, samotná ČNB však s posílením koruny počítá a do roka od opuštění kurzového závazku očekává kurz na obdobné úrovni, kde se nacházel před listopadem 2013.

Předpoklad vývoje kurzu koruny vůči euru dle ČNB

* ČNB totiž zveřejnila svůj odhad vývoje ceny ropy, a to jak v dolarovém, tak i korunové vyjádření. To pak společně s předpokladem ČNB o vývoji kurzu dolaru k euru umožňuje vypočíst vývoj kurzu koruny k euru.

@JakubSeidler

Jakub SeidlerJakub Seidler působí od roku 2014 jako hlavní ekonom ING Bank pro Českou republiku.

Na tuto pozici nastoupil po šestiletém působení v České národní bance, kde zastával různé pozice v odboru výzkumu, v sekci měnové a v odboru finanční stability. Později byl jako vedoucí referátu makroobezřetnostní politiky zodpovědný zejména za provádění zátěžových testů bankovního sektoru a analýzy v oblasti finanční stability a makroobezřetnostní politiky.

Jakub Seidler vystudoval ekonomii na Univerzitě Karlově v Praze, kde také získal titul PhD. Absolvoval řadu výzkumných pobytů a kurzů v  zahraničí týkajících se ekonometrických metod, finanční stability a centrálního bankovnictví. Pravidelně publikuje v odborném tisku a vědeckých časopisech na téma bankovnictví a finanční stabilita a příležitostně přednáší na domácích i zahraničních konferencích.

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.