Přihlásit  

Ekonomické okénko Jakuba Seidlera: Inflace se v prosinci 2016 dostala po 4 letech na 2% cíl ČNB

17.01.2017

Prosincový index spotřebitelských cen meziročně vzrostl o 2 % a inflace se tak opět po 4 letech dostala na cíl České národní banky (ČNB). Její růst byl do velké míry způsoben vyššími cenami potravin a pohonných hmot, ceny se však zvyšují již plošněji z titulu pokračujícího příznivého ekonomického vývoje. Stabilní výhled, pokud jde o inflaci, umožní ČNB ukončit kurzový závazek patrně hned zkraje 2. čtvrtletí letošního roku.

Prosincový růst inflace ke dvěma procentům byl do velké míry způsoben vyššími cenami potravin. Ty zrychlily svůj meziroční růst v prosinci o více než 3 %, zatímco ještě v říjnu byly v meziročním srovnání nižší. Za vyššími cenami potravin stál dle Českého statistického úřadu zejména rychlejší růst cen zeleniny a pečiva. Také ceny pohonných hmot již začaly z meziročního pohledu v prosinci růst, zatímco v předešlých dvou letech byla jejich meziroční dynamika záporná.

Kromě uvedených vlivů však ke zvyšování cen přispívá i příznivý ekonomický růst a zrychlující dynamika mezd. Ceny služeb tak v prosinci meziročně vzrostly o 2 %. Napomohl jim také růst cen v pohostinství. Ceny v kategorii „restaurace a kavárny“ vzrostly meziměsíčně o 3 % a z meziročního pohledu tak byly o více než 6 % vyšší. Zvýšení cen v této kategorii je nejpravděpodobněji způsobeno zavedením elektronické evidence tržeb, částečně však může jít i o efekt dražších surovin z titulu již zmíněného růstu cen potravin. Váha této kategorie ve spotřebitelském koši činí 4 % a příspěvek vyšších cen v restauracích k prosincovému růstu inflace tak činí 0,24 procentního bodu (pb). To znamená, že bez tohoto vlivu by inflace v prosinci činila zhruba 1,8 %.

Inflace by měla setrvat u 2 % i v lednu 2017 a počátkem února začne 2% cíl ČNB mírně přestřelovat. Za celý letošní rok by tak měla v průměru činit 2 %. Stabilní výhled, pokud jde o inflaci, v letošním roce ČNB umožní ukončit kurzový závazek, který byl zaveden v listopadu 2013. Ukončení kurzové politiky ČNB tak očekáváme zkraje druhého čtvrtletí tohoto roku, jelikož dřívější konec ČNB dle dřívějšího vyjádření nepřipustí.

@JakubSeidler

Jakub SeidlerJakub Seidler působí od roku 2014 jako hlavní ekonom ING Bank pro Českou republiku.

Na tuto pozici nastoupil po šestiletém působení v České národní bance, kde zastával různé pozice v odboru výzkumu, v sekci měnové a v odboru finanční stability. Později byl jako vedoucí referátu makroobezřetnostní politiky zodpovědný zejména za provádění zátěžových testů bankovního sektoru a analýzy v oblasti finanční stability a makroobezřetnostní politiky.

Jakub Seidler vystudoval ekonomii na Univerzitě Karlově v Praze, kde také získal titul PhD. Absolvoval řadu výzkumných pobytů a kurzů v  zahraničí týkajících se ekonometrických metod, finanční stability a centrálního bankovnictví. Pravidelně publikuje v odborném tisku a vědeckých časopisech na téma bankovnictví a finanční stabilita a příležitostně přednáší na domácích i zahraničních konferencích.

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.