Přihlásit  

Ekonomické okénko Jakuba Seidlera: Česká ekonomika v prvním čtvrtletí zrychlila o tři procenta

22.05.2017

Český statistický úřad zveřejnil první odhad růstu tuzemské ekonomiky v prvním čtvrtletí letošního roku. Hodnota pozitivně překvapila a skončila mírně nad očekáváním analytiků i centrální banky. Ekonomický růst zrychlil o necelá tři procenta a podle dosavadních informací by si měla tuzemská ekonomika současné příznivé růstové tempo udržet i nadále.

Předběžný odhad Českého statistického úřadu (ČSÚ) detaily vývoje hrubého domácího produktu (HDP) nevysvětlil. ČSÚ pouze uvedl, že k uvedené hodnotě přispěla zejména zahraniční poptávka podpořená rostoucí spotřebou domácností. Na více informací bude nutné počkat na začátek června, kdy ČSÚ zveřejní více informací. První zveřejněný odhad i doposud známé údaje z ekonomiky však potvrzují, že tuzemská ekonomika vstoupila do letošního roku úspěšně a ekonomický růst ve srovnání se závěrem minulého roku podstatně zrychlil (graf).

ING ekonomika

Silnější růst ekonomiky v prvním čtvrtletí byl patrně tažen především příznivou situací domácností. Ta se stále zlepšuje díky trvalému poklesu míry nezaměstnanosti a postupně rostoucím mzdám. Vývoj na trhu práce zvyšuje důvěru domácností a jejich ochotu utrácet. To je patrné i z měsíčních údajů o tržbách obchodníků, kde zejména prodeje nepotravinářského zboží v posledních měsících stále zrychlují.

Konec kurzové politiky ČNB přišel téměř v první možné chvíli po vypršení slibu centrální banky. Oznámení během víkendu hned na začátku dubna by nebylo příliš vhodné, s korunou by se tak totiž začalo obchodovat v pondělí ráno na asijských trzích, které pro ni nejsou ty hlavní. Kurz by tak mohl kolísat v daleko větších extrémech. Načasování konce kurzového závazku doprostřed běžného pracovního týdne tak bylo nejrozumnější strategií.

Tradičním motorem růstu zůstane v prvním čtvrtletí také zpracovatelský průmysl, jehož růstové tempo se stále udržuje na vysokých hodnotách především díky výrobě automobilů. Vývoj zahraniční poptávky se začátkem letošního roku také zlepšil. ČSÚ ve svém komentáři však naznačil, že růst ekonomiky je poměrně plošný a není tak koncentrován pouze v průmyslu, ale i ve službách.

Dosavadní poklidný průběh na devizovém trhu byl patrně způsoben skutečností, že si řada investorů začala být problému s nedostatečnou protistranou vědoma a připravila se na něj. Zároveň bylo dosavadní posílení koruny po konci závazku prozatím příliš mírné na to, aby motivovalo spekulativní kapitál uzavírat své pozice, prodávat korunu a tím ji opět posouvat ke slabším hodnotám. Domníváme se však, že k tomuto scénáři bude citelněji docházet až v situaci, kdy koruna posílí blíže k hranici 26 Kč za euro.

Ačkoli se prozatím jedná pouze o první předběžný odhad, který může být ještě přehodnocen oběma směry, v posledním roce a půl jsou první odhady ČSÚ poměrně přesné a k výrazným revizím již nedochází. První údaj o růstu HDP je tak příznivou zprávou, která potvrzuje, že ekonomika je v dobé kondici. V letošním roce by měla tuzemská ekonomika růst o zhruba 3 %. Ačkoli tak nebudeme jako v roce 2015 patřit mezi ty nejrychleji rostoucí země Evropské unie, stále se bude jednat o růst nadprůměrný.

@JakubSeidler
Jakub SeidlerJakub Seidler působí od roku 2014 jako hlavní ekonom ING Bank pro Českou republiku.

Na tuto pozici nastoupil po šestiletém působení v České národní bance, kde zastával různé pozice v odboru výzkumu, v sekci měnové a v odboru finanční stability. Později byl jako vedoucí referátu makroobezřetnostní politiky zodpovědný zejména za provádění zátěžových testů bankovního sektoru a analýzy v oblasti finanční stability a makroobezřetnostní politiky.

Jakub Seidler vystudoval ekonomii na Univerzitě Karlově v Praze, kde také získal titul PhD. Absolvoval řadu výzkumných pobytů a kurzů v zahraničí týkajících se ekonometrických metod, finanční stability a centrálního bankovnictví.

Pravidelně publikuje v odborném tisku a vědeckých časopisech na téma bankovnictví a finanční stabilita a příležitostně přednáší na domácích i zahraničních konferencích.

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.