Přihlásit  

Čtyři z pěti českých domácností mají úspory i doma v hotovosti

24.05.2012

Výzkum ING BANK: Čtyři z pěti českých domácností mají úspory  i doma v hotovosti

24.05.2012

Při nakládání se svými úsporami a jejich zhodnocování jsou Češi poměrně konzervativní. Podle průzkumu ING Bank, realizovaného u domáností, které mají nějaké úspory, naprostá většina (85 %) dotazovaných využívá pro spoření běžný účet, 79 % pak střádá nebo má odloženou finanční rezervu i doma v hotovosti. Oblíbená jsou i stavební spoření a spořicí účty, které využívá asi polovina Čechů. Na běžném účtu přitom mají respondenti asi třetinu svých úspor, shodně po 17 % pak mají rozloženo na spořicích účtech nebo v hotovosti. Běžného účtu Češi pro účely spoření využívají hlavně kvůli dostupnosti prostředků a snadnosti obsluhy.

Češi nejčastěji pro spoření a odkládání úspor využívají svůj běžný účet. V průzkumu ING Bank tak odpovědělo 85 % respondentů. Velká část dotazovaných (79 %) odkládá peníze tzv. „do slamníku“ a nechává si část finanční rezervy v hotovosti doma. Stavební spoření je oblíbeným produktem pro 63 % Čechů a na spořicí účet odkládá finanční rezervu 52 %  domácností majících nějaké úspory (viz. graf č. 1).

Jak budete financovat letošní dovolenou?

Graf č. 1 – využívání finančních produktů pro účely spoření

„Náš výzkum dále ukázal, že na běžném účtu mají domácnosti uloženu asi třetinu (32 %) úspor, dalších 23 % na stavebním spoření a 17 % shodně na spořicích účtech a doma v hotovosti (viz. graf č. 2),“ říká Libor Vaníček, ředitel retailového bankovnictví ING Bank ČR.

Jak budete financovat letošní dovolenou?

Graf č. 2 – objem úspor na jednotlivých finančních produktech nebo v hotovosti

„Pro nás je velmi zajímavá a poučná informace o tom, proč Češi v takové míře drží své úspory na běžných účtech,“ komentuje data výzkumu Vaníček a dodává: „Více než polovina domácností
(55 %) uvádí jako hlavní motivaci to, že chtějí mít peníze k dispozici vždy, když je potřebují. Pro 8 % domácností je důvodem jednoduchost obsluhy běžného účtu a 6 % dotazovaných uvedlo, že nechce další účet. Já v těchto důvodech vidím spíše jakousi pohodlnost našich spoluobčanů, kteří jdou tou nejschůdnější cestou. Své úspory by přitom za stejných podmínek jako je dostupnost nebo jednoduchá obslužnost mohli daleko lépe zúročit jinde. Nabízejí se například spořicí účty, jakým je i ING Konto, které kromě zmíněných benefitů nabízí i nulové poplatky, což se o běžných účtech říci nedá. Je tedy vhodné se zamyslet nad tím, kam své úspory uložit, a svěřit je odborníkům na  spoření.“  

Průzkum je součástí projektu ING Bank Svět spoření. Byl realizován na jaře 2012 společností TNS AISA na vzorku 800 osob rozhodujících o financích v domácnosti.

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.