Přihlásit  

„Co za to“ aneb kolik stojí investování?

13.04.2015

Investování je služba jako každá jiná a domnívat se, že její využití je zdarma, by bylo bláhové. Některé finanční instituce v současné době nabízejí úlevy v podobě nulových vstupních nebo výstupních poplatků, určité částce za správu investic se však nevyhnete nikde. Možná namítnete: „Tak proč se zabývat investováním, když například ING Konto zúročuje úspory zadarmo?“ Protože investování nabízí v době nízkých úrokových sazeb na spořicích produktech efektivnější alternativu zhodnocení, a to i přes poplatky s nimi spojené. Může se tak vyplatit část úspor přesunout do podílových fondů. Pojďme se podívat, s jakými poplatky se můžete u kolektivního investování potkat.

Poplatky tvoří hlavní příjem finančních institucí, a protože se některé z nich odvíjejí od procentuálního výpočtu z investované částky, jsou pro ně i motivací, aby svěřené peníze co nejlépe zúročili.

V praxi se lze setkat se třemi základními typy: s poplatkem vstupním (za nákup či distribuční poplatek) nebo výstupním (za odprodej podílových fondů), které si strhává finanční instituce, u které si klient daný podílový fond pořídí, a poplatkem za správu, což je poplatek instituci, která se stará o investice ve fondech.

Vyjma výstupního poplatku mohou být všechny typy buď jednorázové, nebo rozložené na delší časový úsek.
Maximální vstupní poplatek je dán statutem podílového fondu. Jeho konkrétní výši pak najdete v ceníku příslušné finanční instituce. Investoři v tomto případě platí poradcům, obchodníkům a distributorům za zprostředkování nákupu konkrétního fondu. Vstupní poplatek se odvíjí od výše investice. Nejnižší částky zaplatíte většinou u investic do fondů peněžního trhu, kde je však potenciál zhodnocení relativně malý a omezený. Následují fondy dluhopisové a smíšené. Nejvyšší poplatky se účtují za fondy akciové, které ale nabízejí šanci na nejvyšší zhodnocení. Pokud tedy investujete například 100 000 korun do akciového fondu, bude vám hned zpočátku stržen poplatek často až ve výši 5 %, tedy až 5000 korun. Pokud investujete pravidelně, může vám být poplatek strháván průběžně, tedy z každé vložené částky, nebo si ho můžete předplatit, což ale většinou nebývá příliš výhodné.

Poplatek za správu se nejčastěji stanovuje jako určité procento z celkového objemu majetku v daném podílovém fondu.Jedná se o roční poplatek finanční instituci, která si jej promítá přímo do denní ceny investice konkrétního fondu. Jeho výše se obvykle pohybuje mezi 0,5 až 2 % a liší se podle typu fondu – nejnižší je u fondů peněžního trhu a nejvyšší u akciových fondů.

Výstupní poplatek nebo poplatek za předčasné ukončení (odprodej podílových fondů) není v České republice příliš často účtován, takže se může přihodit, že vás tzv. zpětný odkup nebude stát nic. Pokud účtován je, bývá zpravidla vyjádřen procentní částkou s určením minimální a maximální sumy.

Na 19. duben připadá druhý ročník Světového dne investičních fondů. Renomované investiční společnosti a banky s dlouholetou tradicí přinesou v rámci oslav tohoto dne zajímavé nabídky pro investory. Možná je ten správný čas se k nim přidat, co myslíte?

Tip: U ING Investic neplatíte žádné vstupní ani výstupní poplatky.

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.