Přihlásit

Co je to rizikovost fondů a jak se stanovuje?

08.01.2016

Každý podílový fond má vlastní rizikovou třídu, která určuje míru jeho kolísání v čase.

Co je to rizikovost fondů a jak se stanovuje?

Jak se stanovuje rizikovost fondů

  • Každý podílový fond má vlastní rizikovou třídu, která určuje míru kolísání jeho ceny v čase. Jde o  důležitý indikátor při výběru vhodného typu podílového fondu. 
  • Riziková třída fondu se stanovuje na základě historických údajů kolísání hodnoty investice a  může se v průběhu času měnit. Riziko je odstupňováno na škále od 1 do 7, jak znázorňuje tabulka níže.
  • V rámci této klasifikace může být fond zařazen do kategorie 1–2, tedy nízká úroveň kolísání (konzervativní), 3–5, střední úroveň (dynamická), a 6–7, vysoká úroveň (velmi dynamická). Ani nejnižší úroveň však neznamená investici bez rizika.

Rizikovost fondů aneb jaký je poměr rizika a výnosů

Nižší riziko Vyšší riziko
Rizikovost fondů
Typicky nižší výnosy Typicky vyšší výnosy
1 2 3 4 5 6 7

Jak vybrat vhodný fond podle rizikovosti

Před samotnou první investicí do  podílových fondů je třeba zvážit a zvolit investiční cíl a odpovědět si na  základní otázky, jako je výše očekávaného výnosu, délka investování anebo právě míra rizika, kterou jste ochotni podstoupit.

U nás klientům, kteří se s námi rozhodnou investovat do ING Podílových fondů, s výběrem vhodného fondu rádi pomůžeme. Výše zmíněné otázky pro jeho volbu jsou součástí našeho investičního dotazníku, kterým prochází každý investor. Výsledkem je návrh odpovídajícího podílového fondu podle osobních preferencí daného investora, a to jak z pohledu možných výnosů, tak i míry rizika.

Kde naleznu detailní informace o rizikové třídě fondu

Rizikovou třídu jednotlivých fondů, stejně jako jejich aktuální vývoj nebo složení portfolia, naleznete v podrobných informacích k jednotlivým fondům v sekci Dokumenty k fondu: