==FOOTER==

Přihlásit

České domácnosti by vydržely financovat svůj chod jen 3 měsíce

31.10.2014

České domácnosti by vydržely financovat svůj chod jen 3 měsíce

ING Bank Index úspor domácností oproti předchozímu čtvrtletí výrazně klesl. V porovnání s minulým kvartálem by Češi při výpadku příjmů zvládli financovat chod domácnosti po dobu, která je o více než měsíc kratší oproti údajům z letošního jara – konkrétně tři měsíce a tři dny. V meziročním srovnání jde o třídenní pokles. Souběžně s tím se snížil i ING Bank Potenciál spoření, který vykazuje kvartální pokles o 7 %. Ten znamená, že by Češi mohli průměrně uspořit 25 % svých příjmů. Informace vyplynuly z průzkumu, který ING Bank pravidelně realizuje v rámci projektu Svět spoření.

České domácnosti by vydržely financovat svůj chod jen 3 měsíce

„Za bezmála tříleté období sběru dat o úsporách českých domácností lze vysledovat, že právě ve třetím kvartálu roku pravidelně dochází k výraznějšímu poklesu finanční rezervy. Mohou za to pravděpodobně náklady na dovolenou a  další letní a prázdninové aktivity a zřejmě i náklady spojené se začátkem nového školního roku jako školní pomůcky, nové oblečení či poplatky za zájmové kroužky dětí. Toto období tak pro řadu rodin představuje jedno z výdajově nejnáročnějších v roce,“ říká Libor Vaníček, ředitel retailového bankovnictví ING Bank, a doplňuje: „V žádném případě to ale neznamená, že Češi přestávají spořit. Pokud se podíváme na dlouhodobou křivku spoření domácností, trend je stále rostoucí.“

Graf č. 1: ING Bank Index úspor domácností

Detailní výsledky ING Bank Indexu domácností ukazují, že lidé se základním vzděláním nemají vytvořenu finanční rezervu ani na dva měsíce. Naopak nejlépe jsou na tom již tradičně vysokoškolsky vzdělaní, kteří mají finanční rezervu na čtyři měsíce. Z regionálního pohledu mají nejvíce naspořeno Pražané a Středočeši, a  to na tři a půl měsíce, zatímco Moravané na tři a Češi (bez Prahy a středních Čech) na necelé tři měsíce.

V kvartálním srovnání klesl ING Bank Potenciál spoření o 7 %, tj. na 25 %. Znamená to, že příjmy domácností převyšují jejich výdaje o 25 % a lidé by tak mohli odkládat čtvrtinu svých příjmů, pokud by chtěli. Zatímco lidé se základní vzděláním a  bez maturity by dokázali spořit pětinu příjmů, ti s maturitou a vysokoškolským vzděláním téměř třetinu (30 %). Z regionálního pohledu má největší spořicí potenciál Morava, kde by lidé mohli odkládat 27 % příjmů, zatímco v Čechách je to 23 % a v Praze 25 %.

Graf č. 2: ING Bank Potenciál spoření