Přihlásit  

Češi mají vyšší úspory než dluhy

17.03.2015

Češi mají vyšší úspory než dluhy

Každý čtvrtý Evropan má jak úspory, tak dluhy

Češi mají vyšší úspory než dluhy

Výsledky mezinárodního průzkumu ING Bank ukázaly, že více než pětina (22 %) Evropanů splácí nějaký nehypoteční úvěr a zároveň spoří. Průměrný Evropan má přitom naspořen 1,5násobek dlužné částky, takže by své závazky mohl bez problémů a  s rezervou splatit. Češi dokonce evropský průměr s poměrem 164 % úspor vůči dluhu převyšují.

„Někdo snad může mít racionální důvody, proč zároveň spořit i mít nehypoteční dluh – například proto, aby měl neustále rezervu na neočekávané výdaje. Současné velmi nízké úrokové sazby u hypotečních úvěrů navíc mohou vyvolávat nesprávný dojem, že stejně příznivé jsou i úroky z ostatních dluhů. To však nebývá pravda a rozdíl v úrokových sazbách hypotečních a nehypotečních úvěrů je v praxi často velmi významný. Proto občanům doporučujeme, aby si v případě, že mají vysoké úspory a zároveň splácejí nehypoteční úvěr, porovnali úrokové sazby obou produktů a část dluhu případně z úspor splatili,“ říká Libor Vaníček, ředitel retailového bankovnictví ING Bank v ČR, a dodává: „Evropané totiž denně zaplatí až 880 milionů korun na úrocích z úvěrů, které by si mohli splacením dluhu ušetřit.“
 
Nejvíce naspořeno mají Španělé, jejichž úspory převyšují dluhy dokonce trojnásobně, následují Belgičané a Britové. Závazky by naopak z úspor nedokázali pokrýt například Francouzi, Turci nebo Rakušané.

Jaké výše dosahují úspory obyvatel evropských států vůči jejich nehypotečním dluhům?
Španělsko 300 %
Belgie 267 %
Velká Británie 229 %
Itálie 200 %
Polsko 200 %
Česká republika 164 %
Rumunsko 157 %
Německo 133 %
Lucembursko 125 %
Nizozemsko 104 %
Francie 95 %
Turecko 88 %
Rakousko 86 %
Evropa 149 %

 Pokud bychom porovnali úspory a dluhy na individuální bázi, dokázalo by své závazky okamžitě splatit šest z deseti Evropanů. Zbylých 40 % by dluhy mohlo alespoň snížit. U nás v České republice by mohlo splatit závazky z úspor 56 % obyvatel.

Podle expertů z ING existují dva hlavní důvody, proč lidé vytvářejí úspory a zároveň drží dluh, který by z nich mohli splatit. Zaprvé je to neznalost úrokových sazeb u úvěrových produktů, která vede k tomu, že si lidé neuvědomují skutečné částky, které na úrocích přeplácejí. Zadruhé pak zřejmě přemýšlejí o úvěrových a spořicích produktech odděleně a nedokážou si dát do souvislosti výnosy a ztráty a potenciální výhody ze splacení dluhu.

Průzkum realizovala agentura Ipsos na přelomu října a  listopadu 2014 ve 13 zemích Evropy na vzorku více než 12 500 lidí.