Přihlásit  

Češi mají naspořeno více a z úspor by přežili o devět dní déle než na konci loňského roku

25.05.2012

Češi mají naspořeno více a z úspor by přežili o devět dní déle než na konci loňského roku

25.05.2012

Češi mají naspořeno více a z úspor by přežili o devět dní déle než na konci loňského rokuV případě, že by průměrná česká domácnost přišla o veškeré příjmy, byla by schopna financovat své základní výdaje a  potřeby po dobu dvou měsíců a osmnácti dnů. To je o devět dnů více, než jak tomu bylo v prosinci 2011. Informace vyplynula z průzkumu realizovaného v rámci nového projektu ING Bank Svět spoření. Běžná domácnost si může dovolit spořit až čtvrtinu svých příjmů, což je o 6 % více než v uplynulém sledovaném období. Finanční rezervy, které mají Češi aktuálně naspořené, plánují využít nejčastěji na zaplacení dovolené, nákup dražšího zboží a splacení dluhů.

„Nárůst úspor domácností v prvním čtvrtletí lze vysvětlit sezónním chováním, ke konci roku výdaje rodin stoupají v souvislosti s Vánocemi. V průběhu prvního čtvrtletí se úspory domácností v průměru naopak zvýšily, a to například i díky bonusům a odměnám vypláceným v řadě společností,“ komentuje výsledky průzkumu Libor Vaníček, ředitel retailové části ING Bank. Pokud se podíváme na data podle vzdělání, nejdéle by ze svých úspor financovali své výdaje vysokoškoláci, kterým by naspořené peníze pokryly v průměru čtyři měsíce a šest dní. Oproti tomu spoluobčanům se základním vzděláním by rezervy nevystačily ani na dva měsíce, viz graf č. 1.

Graf č. 1: Index úspor domácností

„Také ve druhém sledovaném parametru ING Bank Potenciál úspor došlo za první čtvrtletí k pozitivnímu vývoji. Příjmy českých domácností převyšují jejich výdaje v průměru o 25 %, což je o šest procent více než na konci roku 2011. Pokud by domácnosti chtěly, dokázaly by odkládat a spořit až čtvrtinu svého platu. Příjmy nejvíce převyšují pravidelné výdaje u domácností z menších měst. Důvodem jsou nižší životní náklady,“ doplňuje Vaníček. Co se týče potenciálu vytváření finanční rezervy, jsou na tom opět nejlépe domácnosti vysokoškoláků, kde jsou schopni odkládat stranou téměř třetinu příjmů (31 %). Na druhé straně Čechům se základním vzděláním přebývá po zaplacení nutných výdajů pouze 14 % z příjmu, viz. graf č. 2.

Graf č. 2: Potenciál spoření (%)

S blížícím se létem se ING Bank dotazovala také na chování Čechů při financování dovolených. V letošním roce se chystají na dovolenou dvě třetiny respondentů. Hradit ji budou buď ze svých úspor, nebo z peněz, které mají aktuálně k dispozici. V rámci finančních rezerv českých domácností tvoří právě dovolená nejvyšší očekávaný výdaj v letošním roce. „Jako pozitivní vnímám to, že pouze jedno procento respondentů plánuje si peníze na dovolenou půjčit. To je oproti minulým letům pozitivní posun. Je vidět, že se finanční gramotnost Čechů zvyšuje a čím dál více z nás považuje zadlužení kvůli krátkodobému požitku, jakým je dovolená, za zbytečný luxus,“ doplňuje Libor Vaníček. Výdaje na dny volna plánuje polovina dotazovaných zhruba ve stejné výši jako v loňském roce, čtvrtina pak očekává, že za dovolenou utratí více, a jen každá desátá domácnost očekává nižší výdaje, než před rokem.

„Pozitivní trend lze vidět i v tom, že se nezanedbatelná část Čechů chystá díl svých úspor použít na  splacení dluhů,“ říká Vaníček. Kromě tohoto důvodu Češi nejčastěji spoří proto, aby si vytvořili finanční rezervu na horší časy, na koupi dražšího zboží, jako je například automobil nebo elektronika, nebo na již zmiňovanou dovolenou. Češi také častěji než obyvatelé okolních zemí spoří pro své děti, na jejich vzdělání a budoucnost.