Přihlásit  

Co se děje na akciových trzích a proč?

17.04.2020

Ceny podílových fondů kolísají. Jak dál?

Šíření koronaviru za sebou nechává výrazné poklesy na akciových trzích po celém světě. Ceny akcií neklesají ani tak působením viru samotného, jako spíše razantními preventivními opatřeními, která zavádějí vlády jednotlivých zemí. Jejich cílem je zpomalit šíření viru, aby zdravotnictví dokázalo zabezpečit péči pro všechny pacienty se závažným průběhem.

Tím však trpí hospodaření firem a jejich cena na trhu logicky klesá. Za poslední dvacet let tak zažíváme třetí finanční krizi větších rozměrů, jak je vidět na příkladu grafu amerického akciového indexu S&P 500.

  1. Internetová bublina
  2. Světová finanční krize
  3. Preventivní opatření před šířením Covid-19
Vývoj trhů

Jak se tato situace dotýká vás, investorů na akciových trzích?

Pokud vlastníte akciové fondy, zažíváte v současné době poklesy a kolísavost hodnoty svých investic. A to bez ohledu na fakt, zda se jedná o evropské, americké nebo asijské akcie. Poklesy se propisují i  do smíšených fondů ING Aria Lion, které mají v sobě částečně i akciovou složku. Ceny dluhopisových fondů se také snížily, i když výrazně méně než ceny akciových fondů.

Kde zjistím, jestli hodnota mých fondů stoupá, nebo klesá?

Aktuální hodnotu si můžete zkontrolovat ve svém Internetovém bankovnictví, kde uvidíte ztrátu nebo výnos vyjádřené jak v měně fondu, tak v %. Ceny fondů se aktualizují každý den. Pozor, pokud byste se rozhodli investici odprodat, výsledná cena může být nižší nebo vyšší, než aktuálně vidíte ve svém portfoliu, protože cenu dnes vloženého prodeje se dozvíte se zpožděním až zítra nebo pozítří. Více informací o způsobu obchodování fondů naleznete v Obchodování s fondy krok za krokem.

Co bude dál na akciových trzích?

Situace se velmi rychle mění a těžko se předvídá. Nicméně, dá se čekat, že jakmile začnou ve světě ubývat počty nakažených a státy upustí od přísných opatření, začnou se opět roztáčet kola ekonomiky a ceny akcií budou mít tendence vracet se k původním hodnotám. Blahodárně pro kapitálové trhy působí i zprávy o tom, že vědci dělají pokroky v hledání nové vakcíny nebo léku, které by významně urychlily vypořádání se s virem COVID-19.

Kdy tyto události nastanou, se v tento moment dá předvídat velmi obtížně. Jedná se o mimořádnou situaci na trhu, proto je třeba počítat s prodloužením investičního horizontu, se kterým jste do investování vstupovali. Rekonvalescence trhů směrem k původním hodnotám může trvat několik let.

Jak k tomu mohou přistupovat investoři?

Ti, kdo obchodují na akciových trzích a investovali do fondů a právě zažívají snižování hodnoty svého portfolia, přistupují k podobným situacím dvěma způsoby.

KONZERVATIVNÍ PŘÍSTUP

Z akciových fondů přesunou své investice do nízkorizikových dluhopisových fondů (tzv. „bezpečné přístavy”), kde přečkají divoké vlnobití akciových trhů.

DYNAMICKÝ PŘÍSTUP

Smíří se s vysokou volatilitou, vydrží a počkají, až se svět vypořádá s krizí. Případně nakoupí nové akcie za snížené ceny nebo začnou s pravidelnými investicemi.

I když jakékoli rozhodnutí, jak v této situaci postupovat, bude vždy vaším vlastním, je při něm dobré zachovat chladnou hlavu. Vyhodnoťte si, jak velké kolísání chcete unést a zejména za jak dlouho můžete peníze potřebovat. Zde platí jednoduché pravidlo: čím delší máte investiční horizont, tím více zvyšujete pravděpodobnost úspěchu vašich investic. V investování hraje čas vždycky s vámi.

S investováním na akciových trzích je vždy spojené riziko. V těchto dobách to platí dvojnásob. Doporučujeme vám proto aktualizovat si v Internetovém bankovnictví svůj investiční dotazník  a před každou rizikovější investicí si pečlivě vyhodnotit, jak velké kolísání cen jste schopni psychicky i finančně ustát.

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.