Přihlásit  

10 tipů jak ustát kolísání na finančních trzích

08.02.2016

Světové akciové trhy se potýkají se třetí vlnou zvýšené volatility od roku 2008. Epicentrum se tentokrát nenachází ve vyspělém světě ani ve finančním systému, ale na rozvíjejících se trzích a ve výrobním sektoru, který se potýká s velkým množstvím nevyužitých kapacit. Kvůli obavám ze zpomalení čínského ekonomického růstu, se kterým se pojí i strach ze slabé světové poptávky a převis nabídky nad poptávkou v sektoru komodit, jsou riziková aktiva pod tlakem a dochází k růstu volatility. Zvýšená volatilita finančních trhů opět podtrhuje důležitost pečlivého výběru akcií, a to nejen, co se týče volby, které akcie si ponechat, ale také kterým se vyhnout.

1. Volatilita je normální součástí dlouhodobého investování

Na finančních trzích čas od času nevyhnutelně nastane období volatility. Je to dáno tím, jak investoři reagují na změny ekonomického, politického a korporátního prostředí, a nejedná se o nic neobvyklého.

Paul Samuelson: „Investovat je jako sledovat zasychat barvu nebo pozorovat, jak roste tráva. Pokud chcete vzrušení, vezměte 800 dolarů a jeďte do Las Vegas.“

2. Z dlouhodobého hlediska se akciové riziko obvykle vyplatí

Investoři investující do akcií jsou odměněni za větší riziko, kterému čelí – například ve srovnání s investory do vládních dluhopisů – dlouhodobě vyšším průměrným výnosem.

Robert G. Allen: „Kolik znáte milionářů, kteří zbohatli investováním do spořicích účtů?“

3. Tržní korekce mohou představovat atraktivní příležitosti

Korekce jsou normální součástí býčích trhů. Doba korekce akciového trhu může být díky atraktivnějším tržním cenám vhodná k investování do cenných papírů. Investoři jsou tak potenciálně schopni získat nadprůměrné výnosy ve chvíli, kdy se trh opět vzpamatuje. Po mnoha nejhorších historických krátkodobých korekcích na akciových trzích následovalo zotavení a růst na nové rekordní hodnoty.

Graf č. 1. Jak vás mohou zmást emoce


Zdroj: Datastream, Fidelity International, leden 2016

4. Vyhněte se realizaci ztrát a zahojování investic v nevhodnou dobu

Investoři, kteří si investice ponechají, těží z dlouhodobého růstového trendu trhů. Ti, kteří podlehnou emocím a pokoušejí se trhu přizpůsobit (prodávají a opět nakupují své investice), riskují, že jejich budoucí výnosy budou pošramoceny tím, že propásnou nejlepší dny zotavování trhu a nejlepší příležitosti k nakupování, které zpravidla nastávají v období maximální volatility.

Sir John Templeton: „Býčí trhy se rodí z pesimismu, rostou ze skepticismu, zrají z optimismu a umírají z euforie.“

5. Výhody pravidelného investování se projeví

Bez ohledu na časový horizont investora je rozumné investovat pravidelně. Tato strategie je známá jako průměrování nákladů. Nenabízí sice nadprůměrný zisk ani ochranu proti poklesu trhu, ale pomáhá investorům vyhnout se investování v nevhodný okamžik.

6. Diverzifikace investic pomáhá vyrovnat výkonnost

Během období tržní volatility se mohou ve vedení rychle střídat různé sektory nebo regiony. Investoři mohou rozložit riziko spojené s konkrétními regiony nebo sektory tím, že investují do globálních podílových fondů nebo do podílových fondů s různým zaměřením, čímž sníží pravděpodobnost koncentrovaných ztrát. Každý podílový fond přitom zajišťuje určitou míru diverzifikace, protože investuje do velkého množství cenných papírů různých emitentů. Také rozložení investic do různých regionů pomáhá snížit korelace v rámci portfolia a snížit dopad rizik specifických pro jeden konkrétní trh.

7. Investujte do kvalitních akcií

Udržitelné dividendy vyplácené kvalitními společnostmi mohou být zvláště atraktivní, protože tento příjmový prvek bývá stabilní i během období tržní volatility. Tyto firmy zpravidla působí ve více regionech, čímž vyrovnávají účinky nerovnoměrných regionálních výsledků. Díky této schopnosti nabízet atraktivní celkové výnosy během všech fází ekonomického cyklu jsou užitečnou součástí jakéhokoli portfolia.

8. Investujte svůj výdělek dále, abyste zvýšili celkové výnosy

Reinvestování dividend může zajistit značný nárůst celkových výnosů v čase, a to díky síle složeného úročení. Aby investoři dosáhli atraktivních celkových výnosů, musejí být disciplinovaní a trpěliví – doba, po kterou jsou zainvestovaní, je možná nejdůležitější, i když stále nedoceněnou složkou vzorce zajišťujícího úspěch.

Graf č. 2. Síla reinvestování dividend

Zdroj: Datastream, Fidelity International, leden 2016. Výkonnost indexu S&P 500 před a po reinvestování dividend.

9. Nenechte se zviklat všeobecnou náladou

Popularita investičních témat roste a zase klesá – například sektor technologií prudce rostl na konci devadesátých let a v prvních třech letech tohoto století se propadl. Celková nálada ohledně rozvíjejících se trhů zpravidla stoupá a klesá s komoditním cyklem a s tím, jak se mění tempo ekonomického růstu v klíčových ekonomikách, jako je například Čína. Nejdůležitější je nedopustit, aby vám úsudek zatemnila euforie nebo zbytečný pesimismus na trhu.

Peter Lynch: „Mozkovou kapacitu na to, aby dokázal vydělat na akciích, má každý. Ale ne každý na to má žaludek. Pokud máte tendenci v panice všechno prodat, měli byste se akciím a podílovým fondům zcela vyhnout.“

10. Aktivní investování může být velice úspěšnou strategií

Při růstu volatility může být flexibilita aktivního investování zvláště lukrativní v porovnání s rigidní alokací v případě pasivních investic. Volatilita může přinést příležitosti pro investory, kteří si pečlivě vybírají jednotlivé akcie zdola nahoru, zejména pak během období zmatků na trzích. Nezapomínejte, že akcie, které v podílovém fondu nevlastníte, jsou stejně důležité jako ty, které vlastníte. Na každém akciovém trhu se vyskytují společnosti, které jsou špatně řízeny nebo které mají velmi špatné vyhlídky. Takovým akciím se při aktivní strategii lze do velké míry vyhnout. Navíc hodnota přidaná tím, že se vyhnete nejhorším akciím na trhu, během jednotlivých cyklů a během času narůstá, díky čemuž jsou aktivní investiční strategie zvláště lákavé pro dlouhodobé investory.

Zdroj: Fidelity International

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.