Přihlásit  

ING vykázala za 4. čtvrtletí 2020 čistý hospodářský výsledek ve výši 727 milionů eur

12.02.2021

Za rok 2020 činil hospodářský výsledek 2 485 milionů eur

Amsterdam,

Stále více klientů si vybírá ING jako svou primární banku
•    Primární zákaznická základna se v účetním roce 2020 zvýšila o 578 tisíc klientů na celkových 13,9 milionu klientů; celková retailová zákaznická základna činí 39,3 milionu klientů.
•    Dopady pandemie Covid-19 a uzavření ekonomik se odrazilo ve zmírnění poptávky po úvěrech, což ovlivnilo objem čistých primárních úvěrů, a v nárůstu objemu čistých klientských aktiv. Objem čistých primárních úvěrů poklesl ve 4. čtvrtletí 2020 o 0,9 miliardy eur a celkově v roce 2020 o 2,5 miliardy eur; objem čistých klientských aktiv vzrostl ve 4. čtvrtletí 2020 o 7,8 miliardy eur, za rok 2020 činil nárůst 41,4 miliardy eur.
 
Hospodářský výsledek ING před zdaněním činil ve 4. čtvrtletí 2020 1 046 milionů eur; hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2020 činil 3 809 milionů eur

    Čistý úrokový výnos oproti 3. čtvrtletí 2020 vzrostl, změna v porovnání se 4. čtvrtletím 2019 pak byla způsobena zejména tlakem na úrokovou marži a nižším objemem úvěrů; diversifikovaný výnos z poplatků vykázal zdravý růst, jenž vyvážil některé dopady pandemie Covid-2019.
      •    Ve 4. čtvrtletí 2020 byly vykázány nižší náklady na riziko a objevily se určité vedlejší náklady, převážně z důvodu restrukturalizace a s ní souvisejícího snížení hodnoty.

•    Dosáhli jsme dalšího zvýšení kapitálové pozice na úroveň 15,5 %. V souladu s doporučeními ECB týkajícími se výplaty akcionářů navrhujeme na základě výsledků za 4. čtvrtletí 2020 prozatímní hotovostní dividendu ve výši 0,12 eura na akcii s další plánovanou výplatou po 30. září 2021 dle platných doporučení ECB.

Prohlášení generálního ředitele

„Velmi mě těší robustní výsledky za rok 2020 a také to, že si stále více klientů vybírá ING jako svou primární banku, a to přesto že rok 2020 byl poznamenán bezprecedentními výzvami způsobenými onemocněním Covid-19 a jeho dopadem na soukromé a podnikové klienty i celou společnost,“ říká generální ředitel ING Steven van Rijswijk. „To dokládá, že náš důraz na mobilní a digitální řešení společně s rozsáhlou sítí poboček přináší našim klientům vyšší hodnotu a plní jejich potřeby.


Poptávka po hypotečních úvěrech zůstává vysoká. Lidé také v období uzavření ekonomiky méně utráceli, což vedlo k růstu objemu úspor. Poptávka po úvěrech pro podnikové i soukromé klienty klesla, a to z důvodu nižší hospodářské aktivity a zvýšené nejistoty. Výrazně vyšší počet klientů si vybírá ING jako svou banku pro investiční produkty, díky čemuž jsme dosáhli solidního růstu výnosů z poplatků a provizí. Náklady na riziko, které byly za rok 2020 celkově vyšší, ve čtvrtém čtvrtletí ve srovnání s předchozími čtvrtletími klesly o 51 %, přičemž provozní náklady zůstaly pod kontrolou. Dosáhli jsme dalšího zvýšení kapitálové pozice na úroveň 15,5 % a navrhujeme výplatu dividendy v souladu s doporučeními Evropské centrální banky.


V průběhu pandemie jsme každý týden hovořili s tisícovkami klientů a poskytli jsme splátkové prázdniny v celkové výši 19,4 miliardy eur. Našim zaměstnancům poskytujeme plnou technickou, fyzickou i psychickou podporu pro práci z domova a i nadále pomáháme místním komunitám prostřednictvím darů a financování sociálních projektů.


Kromě úlev při splácení úvěrů také podporujeme ekonomiku všude tam, kde je to třeba. Ve spolupráci s Evropskou investiční bankou jsme například poskytli výhodné půjčky malým a středním podnikům v Nizozemsku postiženým ekonomickými dopady pandemie Covid-19 v celkovém objemu 800 milionů eur.


I v roce 2021 zůstává ING bezpečnou a zabezpečenou bankou dodržující všechna platná pravidla a předpisy. Budeme nadále pracovat na nákladové efektivitě a zajištění dobrých výnosů pro naše akcionáře. Budeme pokračovat v uskutečňování naší strategie a využívat naší pozice lídra digitálního bankovnictví. Naši klienti vždy byli a nadále zůstávají naší hlavní prioritou. Nabízíme jim personalizované služby a široké spektrum podpory, které jim pomáhá vyrovnat se s dopady současné pandemie na jejich životy, finanční situaci a podnikání."

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.