Přihlásit  

ING vykázala za 3. čtvrtletí 2020 čistý hospodářský výsledek ve výši 788 milionů eur

06.11.2020

ING vykázala za 3. čtvrtletí 2020 čistý hospodářský výsledek ve výši 788 milionů eur

Amsterdam,

Hospodářský výsledek ING před zdaněním činil ve 3. čtvrtletí 2020 1 204 milionů eur
•    Robustní výsledek, rostoucí výnos z poplatků a pokračující kontrola nákladů. Čistý úrokový výnos klesl z důvodu tlaku na úrokovou marži, utlumený růst objemu půjček a záporný dopad kurzových změn 
•    Výsledek odráží výrazně nižší náklady na riziko v porovnání s 2. čtvrtletím 2020 a snížení hodnoty kapitálového podílu v TMB a kapitalizace softwaru
 
ING předkládá aktualizovaný stav kapitálu s revidovanými plány pro ukazatel CET1 a výplatu akcionářů

    Nový cíl pro ukazatel CET1 stanoven na cca 12,5 %, což představuje zhruba o 200 bazických bodů více, než je výše aktuálních minimálních regulatorních požadavků; současná hodnota ukazatele CET1 je 15,3 %
•    Nová politika výplaty akcionářů s výplatním poměrem ve výši 50 % z robustního čistého hospodářského výsledku v hotovosti nebo v kombinaci hotovosti a zpětného odkupu akcií.

Prohlášení generálního ředitele

„Pomáhat našim kolegům, zákazníkům a místním komunitám bezpečně zvládnout pandemii Covid-19 zůstává i nadále naší hlavní prioritou. Velice mne proto těší, že ING v této oblasti zvýšila své úsilí,“ říká generální ředitel Skupiny ING Steven van Rijswijk. „Pandemie stále ovlivňuje životy po celém světě a druhá vlna v Evropě i v USA znamená další tlak na klienty a firmy. Při pohledu zpět je zřejmé, že hospodářský výsledek ING za 3. čtvrtletí byl robustní, s rostoucím výnosem z poplatků z diverzifikovaných zdrojů příjmů, kontrolou nákladů a nižšími náklady na riziko. Zaznamenali jsme pokles čistého úrokového výnosu, a to z důvodu tlaku na úrokovou marži v kombinaci s nižší poptávkou po půjčkách. Naše jednoduchá, chytrá a personalizovaná digitální nabídka je pro klienty přitažlivá, a za 3. čtvrtletí tak naše primární zákaznická základna vzrostla o 213 000 klientů.
 
Naším cílem je i nadále transformovat ING v přední digitální banku založenou na datech. Nicméně náročné vnější prostředí nás nutí být flexibilní v tom, jak a kde plníme naši strategii Think Forward. Soustředíme se proto nově na aktivity, které zajistí rychlejší vyřizování požadavků klientů a neustále vylepšované digitální služby pro klienty. U firemního bankovnictví se budeme ještě intenzivněji soustředit na naše hlavní klienty a omezíme naši fyzickou přítomnost v některých zemích světa, což bude znamenat také snížení počtu zaměstnanců. Uzavřeme pobočky v Jižní Americe a některé další pobočky v Asii. Služby našim klientům v mezinárodní oblasti budeme nadále poskytovat v regionálních centrálách.

Při dalším rozvoji našeho modelu digitální univerzální banky se budeme soustředit na tři body: globální využití technologické základny ING – sem patří sdílená datová jezera, cloud a modulární stavební bloky IT; tam, kde je to možné, nové využití již vyvinutých komponent mobilních aplikací; představení nabídky globálních digitálních produktů v oblasti pojištění, investic a spotřebitelských půjček. Rozhodli jsme se proto výrazně omezit rozsah našeho programu Maggie, jehož cílem je poskytování standardizovaných služeb klientům a integrace produktové nabídky ve čtyřech evropských zemích v kategorii Challenger. Toto rozhodnutí jsme přijali s ohledem na současnou ekonomickou situaci a na základě zjištění týkajících se náročnosti a nákladů na přeshraniční systém a produktovou integraci.
 
Změna v rozsahu programu Maggie vedla k jednorázovému snížení zůstatkové hodnoty kapitalizovaného softwaru o 140 millionů eur. Nově nastavené priority v rámci aktivit firemního i retailového bankovnictví s sebou přinesou snížení stavu zaměstnanců o zhruba 1000 celých úvazků do konce roku 2021.
 
Předkládáme také aktualizovaný stav kapitálu. Náš nový dlouhodobý cíl pro ukazatel CET1 je stanoven na cca 12,5 %, což představuje zhruba o 200 bazických bodů více, než je výše aktuálních minimálních regulatorních požadavků. Tento plán pohodlně překročíme, a to i v situaci, kdy přetrvává nejistota spojená s pandemií Covid-19. Představujeme také novou politiku výplaty akcionářů s výplatním poměrem ve výši 50 % z robustního čistého hospodářského výsledku v hotovosti nebo v kombinaci hotovosti a zpětného odkupu akcií. Věříme, že díky tomu nabídneme udržitelný a atraktivní výnos. Budeme pravidelně ověřovat, zda má ING dostatečný strukturální přebytek kapitálu, který je možné takto rozdělit akcionářům. Realizace této politiky je v souladu s platnými doporučeními ECB k výplatě akcionářů.
 
Nadále se soustředíme na naši kontrolní roli a na zajištění bezpečnosti a plnění regulatorních požadavků ze strany banky. Díky vylepšení programu KYC se dalších deset zemí připojilo k našemu nástroji pro odhalování negativních informací v médiích. Podporujeme také iniciativy, které se soustředí na společný boj bank, policie a regulačních orgánů proti finanční kriminalitě. Důsledně také pokračujeme v boji proti klimatické krizi a v budování nízkouhlíkové společnosti. V pořadí druhá zpráva Terra obsahuje také plány, jak naše úvěrová politika bude plnit cíle Pařížské dohody v našich devíti sektorech, které produkují nejvíce uhlíku. Velmi mne těší rozvoj naší banky a to, jak plní svou roli při transformaci ekonomiky a společnosti.

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.