Přihlásit  

ING Bank a Nadace Terezy Maxové dětem spolupracují na různých projektech. Nejedná se pouze o grantovou komisi a rozdělování finančních prostředků, ale také o návštěvy podpořených subjektů, sponzorství a organizování vlastních dobrovolnických aktivit.

www.terezamaxovadetem.cz | info@terezamaxovadetem.cz

Výsledky jednotlivých grantových kol najdete níže:

Přehled grantových kol 2021 Počet podpořených projektů Rozdělená částka
1. kolo (14. dubna) 43 588 140 Kč
Ostatní projekty 7 53 850 Kč
Přehled grantových kol 2020 Počet podpořených projektů Rozdělená částka
1. kolo (15. dubna) 50 550 000 Kč
Ostatní projekty 5 66 720 Kč
2. kolo (8 . října) 44 553 850 Kč
Ostatní projekty 12 211 481 Kč
Celkem 111 1 382 051 Kč
Přehled grantových kol 2019 Počet podpořených projektů Rozdělená částka
1. kolo (10. dubna) 46 549 350 Kč
Ostatní projekty 7 69 160 Kč
2. kolo (9. října) 42 579 780 Kč
Ostatní projekty 11 204 337 Kč
Celkem 106 1 402 627 Kč
Přehled grantových kol 2018 Počet podpořených projektů Rozdělená částka
1. kolo (10. dubna) 49 630 226 Kč
2. kolo (9. října) 42 545 240 Kč
Celkem 91 1 175 466 Kč
Přehled grantových kol 2017 Počet podpořených projektů Rozdělená částka
1. kolo (6. dubna) 49 586 948 Kč
2. kolo (12. října) 57 779 050 Kč
Celkem 106 1 365 998 Kč
Přehled grantových kol 2016 Počet podpořených projektů Rozdělená částka
1. kolo (6. dubna) 64 571 464 Kč
2. kolo (12. října) 59 774 830 Kč
Celkem 118 1 346 294 Kč
Přehled grantových kol 2015 Počet podpořených projektů Rozdělená částka
1. kolo (2. dubna) 65 720 018 Kč
2. kolo (8. října) 57 629 460 Kč
Celkem 121 1 349 478 Kč
Přehled grantových kol 2014 Počet podpořených projektů Rozdělená částka
2. kolo (9. října) 87 744 199 Kč
1. kolo (20. března) 70 600 808 Kč
Celkem 157 1 345 007 Kč
Přehled grantových kol 2013 Počet podpořených projektů Rozdělená částka
1. kolo (20. března) 52 633 810 Kč
2. kolo (10. října) 48 604 984 Kč
Celkem 100 1 238 794 Kč
Přehled grantových kol 2012 Počet podpořených projektů Rozdělená částka
1. kolo (8. února) 36 646 329 Kč
2. kolo (6. června) 63 575 105 Kč
3. kolo (3. října) 39 439 045 Kč
Celkem 138 1 660 479 Kč
Přehled grantových kol 2011 Počet podpořených projektů Rozdělená částka
1. kolo (30. března) 51 847 026 Kč
2. kolo (22. června 2011) 32 698 370 Kč
3. kolo (20. října) 33 741 959 Kč
Celkem 116 2 287 355 Kč
Přehled grantových kol 2010 Počet podpořených projektů Rozdělená částka
1. kolo (10. března) 20 444 700 Kč
2. kolo 30 594 675 Kč
Celkem 50 1 039 375 Kč
Přehled grantových kol 2009 Počet podpořených projektů Rozdělená částka
1. kolo (29. dubna) 21 361 346 Kč
2. kolo (9. záři) 29 413 410 Kč
3. kolo (9. prosince) 22 258 360 Kč
Celkem 72 1 033 116 Kč
Přehled grantových kol 2008 Počet podpořených projektů Rozdělená částka
1. kolo (9. dubna) 19 478 380 Kč
2. kolo (10. záři) 15 449 290 Kč
3. kolo (10. prosince) 17 337 820 Kč
Celkem 51 1 265 490 Kč
Přehled grantových kol 2007 Počet podpořených projektů Rozdělená částka
1. kolo (4. dubna) 20 593 472 Kč
2. kolo (12. záři) 22 751 070 Kč
3. kolo (5. prosince) 16 677 500 Kč
Celkem 58 1 986 042 Kč
Přehled grantových kol 2006 Počet podpořených projektů Rozdělená částka
1. kolo 2006 (19. dubna) 23 799 700 Kč
2. kolo 2006 (13. září) 19 628 996 Kč
3. kolo 2006 (13. prosince) 13 842 600 Kč
Celkem 55 2 271 296 Kč

Důležité dokumenty pro podání žádosti:

Používejte, prosím, výhradně výše uvedené aktuální formuláře (i v případě, že jste již dříve podávali jinou žádost).

Data grantových řízení Fondu pro rok 2021:

 • První kolo grantového řízení se uskuteční dne 14. 4. 2021 s uzávěrkou příjmu žádostí do 19. 2. 2021. V reakci na současnou situaci s pandemií COVID-19, která vedla mimo jiné k uzavření škol, uvítáme projekty, které pomohou dětem lépe zvládnout látku ve škole a doplnit mezery ve vzdělání způsobené on-line výukou (nejedná se o podporu materiálního vybavení, ale primárně o doučování)
 • Druhé kolo grantového řízení je stanoveno na 14. 10. 2021 s uzávěrkou příjmu žádostí do 20. 8. 2021.

Všechny podpořené projekty najdete v Přehledech grantových kol.

V případě, že potřebujete jakékoliv další informace, kontaktujte nás.

 • Z fondu mohou být podpořeny projektové záměry či individuální žádosti na podporu vzdělání, všestranného rozvoje dětí, volnočasových či sportovních aktivit.
 • Fond podporuje výhradně programy v rámci České republiky.
 • Maximální výše ročního příspěvku pro náhradní rodinu je 25 000 Kč, přičemž je nutné respektovat limit 5 000 Kč na 1 dítě v náhradní rodinné péči.
 • Maximální výše ročního příspěvku pro projekt organizace je 60 000 Kč, přičemž je nutné respektovat limit 40 000 Kč na 1 podanou žádost.
 • Do grantového kola může každý žadatel podat 1 grantovou žádost.
 • Žádat mohou pouze organizace působící minimálně 2 roky.

Zástupci banky ING a Nadace Terezy Maxové dětem osobně navštěvují podpořené skupiny a seznámí se tak s konkrétními projekty. Během těchto návštěv jsou informováni, jakým způsobem byly poskytnuté prostředky využity a jakou konkrétní potřebu zaplnily. Během návštěvy také často probírají možnosti další spolupráce. ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem pomáhá i nefinančně formou dobrovolné pomoci zaměstnanců ING nebo Nadace Terezy Maxové dětem.

V letošním roce jsou v plánu tyto aktivity:

 • Charitativní týdny „ING Charity Week“ - pro letošní rok opět plánujeme jarní a podzimní - 10. až 15.května 2021 a 18. až 22. října 2021.
 • Výtvarná soutěž pro děti z dětských domovů a náhradních rodin. Téma soutěže ponese název „Co pro mě znamená sport?" Téma bylo tentokrát zvoleno v souvislosti s řadou významných sportovních událostí očekávaných v roce 2021 a sportem jako jedním z důležitých prvků rozvoje dítěte.
 • Teribear Hýbe Prahou – účast na sportovně – charitativní akci – září 2021
 • Mikulášská akce pro děti z dětských domovů - tradiční předvánoční akce, které se účastní děti z dětský domovů, pěstounských rodin, společně s dětmi zaměstnanců ING - 4. prosince 2021

Členové grantové komise

Zástupci ING Bank jsou do komise voleni jako reprezentanti konkrétního oddělení.

 • Erik Fortgens (předseda fondu)
 • Pavel Heřmanský (předseda grantové komise)
 • Karolína Kříženecká
 • Barbora Kučerová
 • Kamila Trnková
 • Klára Girgalová
 • Ivana Vincencová
 • Gabriela Jindrová
 • Karel Mastný

Zástupci Nadace Terezy Maxové dětem jsou členové komise z titulů svých pozic v Nadaci.

 • Jiřina Nachtmannová
 • Petra Zapletalová 
 • Terezie Sverdlinová

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.