Společenská odpovědnost ING

ING je již od roku 2007 100% klimaticky neutrální a v roce 2011 byla opět zařazena do prestižního Dow Jones Sustainability World Indexu (DJSI World), který zahrnuje nejlepších deset procent v žebříčku 2 500 největších firem z hlediska ekonomického, environmentálního a sociálního přístupu.

V rámci korporátní společenské zodpovědnosti ING Group vytvořila program „Chances for Children“ zaměřený na podporu a zvyšování kvality vzdělávání dětí. Tento program funguje ve spolupráci s mezinárodním fondem UNICEF v regionech po celém světě, kde působí různé entity ING.

ING Bank v České republice se rozhodla podporovat lokální projekty ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem, která má podobné zaměření jako program „Chances for Children.“ V roce 2005 vznikl speciální fond ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem, jenž je založen na bázi generálního partnerství mezi Nadací a ING Bank. Jeho cílem je podporovat znevýhodněné děti vyrůstající v dětských domovech nebo pěstounské péči prostřednictvím grantů, o nichž rozhoduje speciální grantová komise, a jenž je zaměřený na podporu vzdělávání a rozvoj talentu. Za 12 let jsme společně podpořili již více než 1 000 projektů.

Více o ING Bank Fondu