Skupina ING

Ve světě

ING Group vznikla v roce 1991 propojením bankovní skupiny NMB Postbank Groep a největší holandské pojišťovny Nationale-Nederlanden. Společné ambice a příbuzné kořeny obou institucí daly vzniknout společnosti pod názvem Internationale Nederlanden Group. Brzy se však ve finančních kruzích rozšířilo označení ING. Společnost na to reagovala změnou statutárního názvu na ING Groep N.V.

Od svého vzniku nastoupila ING Group cestu rychlé expanze. Společnost se rozrůstala zejména přirozenou cestou, tj. získáváním nových klientů, ale významné tržní podíly získala také díky několika objemným mezinárodním akvizicím. K těm největším patří akvizice investiční banky a správce aktiv Barings v roce 1995, americké pojišťovny Equitable of Iowa Companies v roce 1997, belgické Bank Brussels Lambert v lednu 1998, německé BHF-Bank v roce 1999, amerických pojišťovacích obrů ReliaStar, Aetna Financial Services a Aetna International v roce 2000, polské Bank Slaski a mexické pojišťovny Seguros Comercial America v roce 2001.

ING je známá svým inovativním přístupem k potřebám klientů při poskytování integrovaných služeb v oblastech pojišťovnictví, bankovnictví a správy aktiv. Od ostatních finančních institucí se odlišuje také úspěšným působením v oblasti životního pojištění v rozvíjejících se ekonomikách. Další specializací je ING Direct - internetový a direct marketingový koncept retailového bankovnictví, díky kterému slaví úspěchy v již vyspělých ekonomikách.

ING Group N.V. je kótována na burze v Amsterdamu. Je vlastníkem všech akcií ING Bank N.V. a ING Verzekering N.V. Všechny činnosti v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv jsou včleněny do těchto dvou společností. Tato struktura je podmíněna nizozemským právním řádem, který vyžaduje oddělení bankovních a pojišťovacích aktivit. ING Verzekeringen N.V. je jediným vlastníkem své dceřinné společnosti ING Continental Europe Holdings B.V. se sídlem v Haagu, která je 100% vlastníkem akciových společností ve střední a východní Evropě - v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku a Rumunsku.

ING není zaměřena pouze na zisk, ale zároveň podporuje mnoho projektů jako společensky zodpovědná společnost. Naše firemní zásady: jednáme čestně, jsme jasní a otevření, vzájemně se respektujeme a jsme sociálně a enviromentálně zodpovědní, nám předkládají firemní hodnoty a závazky vůči společnosti a životnímu prostředí. Aktuální souhrné informace o těchto projektech jsou k dispozici v anglickém dokumentu Corporate Social Responsibility report 2009.

Více informací na www.ing.com

Historie ING

ING byla založena v roce 1991 spojením Nationale-Nederlanden a NMB Postbank Group. Během dalších let se ING rozrostla v nadnárodní společnost aktivní v mnoha různých oblastech.

Kořeny ING lze vystopovat k pojišťovnám De Nationale Levensverzekering Bank a De Nederlanden van 1845 a k veřejným bankovním službám, jako byly De Rijkspostspaarbank, De Postcheque- & Girodienst, stejně jako k Nederlandsche Middenstands Bank. Přímými právními předchůdci či "otci zakladateli" ING byly dvě společnosti: Nationale-Nederlanden NMB Postbank Group.

Proces vzniku ING jako jediné organizace započal v roce 1990, kdy byla v Nizozemí zrušena právní omezení fúzí mezi pojišťovnami a bankami. V důsledku toho spolu začaly jednat pojišťovna Nationale-Nederlanden a banka NMB Postbank Groep. Jejich spojení do Internationale Nederlanden Groep proběhlo v roce 1991. Trh si tato tři slova brzy zkrátil na I-N-G. Společnost na to zareagovala tím, že svůj název oficiálně změnila na ING Groep N.V. Od roku 1991 se z této nizozemské společnosti s několika aktivitami v zahraniční stala velká mezinárodní skupina s nizozemskými kořeny. Toho bylo dosaženo kombinací organického růstu, jako bylo vytvoření ING Direct od nuly, a různých velkých akvizic.

První z nich proběhla v roce 1995, kdy ING převzala kontrolu nad Barings Bank. Tato akvizice zvýšila povědomí o značce ING na celém světě a posílila její přítomnost v segmentu velkoobchodního bankovnictví na rozvíjejících se trzích. A pak zde také byla Life of Georgia. Tuto pojišťovnu společnost Nationale-Nederlanden odkoupila v roce 1979 a výrazně tak posílila své aktivity v USA. Prostřednictvím Life of Georgia se také podstatně rozvinula její přítomnost v Asii. V roce 2004 již ale byla skupina ING v obou regionech dobře zavedená a společnost Life of Georgia byla prodána.

Další akvizice, jako například belgické banky Brussels Lambert, posílily přítomnost skupiny v zemích Beneluxu. Kromě toho se pak aktivity společnosti ve Spojených státech zdvojnásobily v důsledku organického růstu a akvizice Equitable of Iowa, ReliaStar, Aetna Financial Services a obchodní banky Furman Selz.

ING je kromě toho aktivní i v jiných částech světa. V roce 2001 ING získala většinový podíl v polské bance Śląski a vstoupila na trh životního pojištění v Indii prostřednictvím ING Vysya Life Insurance.

Kromě toho je ING spoluúčastníkem v mnoha finančních institucích. Důležitým příkladem je zde partnerství s Bank of Beijing.