Přihlásit  

Často kladené otázky o ING Kontu

Jak si založíte ING Konto?

ING Konto si můžete založit jedním z následujících způsobů:

Jak si založíte ING Konto online?

Založení ING Konta

Prvním krokem k založení ING Konta je vyplnění vašich identifikačních a kontaktních údajů do online žádosti o zřízení ING Konta, kterou naleznete na naší internetové stránce. 

V dalším kroku vám poskytneme online návrh příslušných smluv a dalších dokumentů, které si pečlivě prostudujte. Budete-li s návrhem našich smluv (a dalšími dokumenty) souhlasit, podepište je elektronicky zadáním jednorázového hesla, které vám zašleme na váš autorizační telefon, či jinak dle podmínek uvedených v návrhu příslušné smlouvy. 

Po úspěšném podpisu všech příslušných smluv vám bude ING Konto založeno.

Potvrzení o založení ING Konta a klientské číslo

Potvrzení o založení ING Konta, číslo vašeho ING Konta a váš první ověřovací údaj - klientské číslo vám budou zaslány na vaši e-mailovou adresu uvedenou ve vaší žádosti o zřízení ING Konta. V této fázi však vaše ING Konto ještě není aktivní a není možné provádět jeho prostřednictvím žádné platební transakce, s výjimkou přijetí první platby provedené z vašeho registrovaného účtu pro účely vaší identifikace.

Nastavení PIN a hesla

V dalším kroku si zvolíte vaše zbylé dva ověřovací údaje - PIN a heslo, které budete spolu s klientským číslem potřebovat pro přístup k vašemu ING Kontu a pro jeho obsluhu.

Aktivace ING Konta

Posledním krokem je aktivace vašeho nově založeného ING Konta.

Pro aktivaci vašeho ING Konta je nutné provést vaši neosobní identifikaci. Pro účely vaší neosobní identifikace proto budeme nejprve potřebovat, abyste nám doručili:

  1. kopii vašeho platného průkazu totožnosti (občanský průkaz pro občany České republiky, pas pro cizince),
  2. kopii alespoň jednoho dalšího platného podpůrného dokladu například řidičský průkaz (přijímáme i povolení k trvalému pobytu, rodný list, kartičku pojištěnce a ZTP kartičku),
  3. kopii dokladu potvrzujícího existenci vašeho registrovaného účtu (výpis z účtu vedeného v českých korunách u tuzemské banky na vaše jméno), který nesmí být starší více než 3 měsíce. Výpis musí obsahovat alespoň čitelné číslo účtu, kód nebo název banky a vaše jméno. Zůstatek na účtu a částky jednotlivých transakcí na výpise si můžete začernit.

Jakmile nám tyto dokumenty zašlete a my je ověříme, musíte ještě z vašeho registrovaného účtu poslat na vaše ING Konto identifikační příchozí úhradu v maximální výši 1 Kč.

Veškeré výše uvedené dokumenty nám můžete doručit tak, že je nahrajete v internetovém bankovnictví pod volbou "Dokumenty/Výpisy" v sekci "Moje Dokumenty".

Pokud budou splněny všechny další podmínky stanovené ve všech příslušných smlouvách a našich dalších dokumentech, umožníme Vám ING Konto využívat. Od tohoto okamžiku se vaše ING Konto stane aktivním. O aktivaci Vašeho ING Konta Vám zašleme také potvrzovací SMS na váš autorizační telefon anebo zprávu do vaší schránky v internetovém bankovnictví.

Jaké dokumenty jsou zapotřebí pro otevření účtu ING Konto on-line?

Pro samotné otevření účtu ING Konto prostřednictvím webových stránek nebo bezplatné linky 800 159 159 budete potřebovat pouze mobilní telefon. Pro vaši identifikaci a plnou aktivaci ING Konta budeme potřebovat doložit

  1. kopie dvou platných dokladů totožnosti. Jako první doklad váš občanský průkaz nebo cestovní pas. A jako druhý doklad např. řidičský průkaz (přijímáme i povolení k trvalému pobytu, rodný list, kartičku pojištěnce a ZTP kartičku).
  2. kopii výpisu z vašeho účtu. Výpis musí obsahovat alespoň čitelné číslo účtu, kód nebo název banky a vaše jméno. Zároveň nesmí být starší než 3 měsíce. Zůstatek na účtu a částky jednotlivých transakcí na výpise si můžete začernit.

Všechny potřebné dokumenty můžete bance dodat z pohodlí domova prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Jak si založíte ING Konto prostřednictvím naší pobočky

Veškeré informace o tom, jak si založit ING Konto osobně, vám sdělí náš pracovník na každé z našich poboček. Pro zřízení ING Konta prostřednictvím naší pobočky budete potřebovat zejména jeden váš platný průkaz totožnosti (občanský průkaz pro občany České republiky, pas pro cizince) pro účely vaší osobní identifikace a autorizační telefon.

Kdo si může ING Konto založit?

ING Konto si může založit každá plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let, která má kontaktní adresu v České republice a autorizační telefon. ING Konto si může zřídit tedy i cizinec. ING Konto není určeno pro podnikatele.

ING Konto si u nás můžete založit každý kromě osob, které mají uzavřenou pouze Produktovou smlouvu pro ING Podílové fondy. Potřebujete poradit? Zavolejte nám na bezplatnou linku 800 159 159.

Rádi bychom vás také upozornili, že ING Konto nyní z technických důvodů nelze založit našim klientům, s nimiž máme uzavřenou pouze Produktovou smlouvu pro ING Podílové fondy.

Musím kvůli založení ING Konta změnit banku?

Při zakládání ING Konta banku měnit nemusíte. ING Konto bude doplňkem k jakémukoliv běžnému účtu, který máte již sjednaný. Při zřizování ING Konta pouze zadáte číslo jednoho až tří účtů (tzv. Transakční účty), které máte vedené v jakékoliv jiné tuzemské bance. Z ING Konta můžete převádět finanční prostředky na tyto Transakční účty a dále na účty produktů ING (tzv. ING transakční účty), které si také nadefinujete ve smlouvě. Na účet ING Konto naopak máte možnost zasílat peněžní prostředky z jakéhokoliv účtu vedeného u tuzemské banky.

Jaký účet můžete používat pro odchozí úhrady z ING Konta?

Odchozí úhrady z ING Konta můžete posílat pouze ve prospěch vámi zvolených transakčních účtů. 

Co je Registrovaný účet?

Registrovaný účet je platební účet v českých korunách vedený na Vaše jméno u jiné tuzemské banky, ze kterého budete posílat identifikační příchozí úhradu pro účely vaší neosobní identifikace. 

Co je transakční účet?

Transakční účet je váš účet v českých korunách vedený u jakékoliv tuzemské banky, na který můžete posílat odchozí úhrady z ING Konta. Transakční účty si můžete zvolit vždy nejvýše 3. Pokud došlo k vaší identifikaci formou neosobní identifikace (zejména pokud jste si zakládali ING Konto online), bude vaším prvním transakčním účtem váš registrovaný účet.

Jaký je minimální vklad a zůstatek na ING Kontu?

Minimální vklad ani zůstatek na ING Kontu není stanoven. Vložené peníze vám budou úročeny aktuální sazbou již od jedné koruny.

Kolik účtů ING Konto si můžete založit?

Můžete si založit maximálně jedno ING Konto.

Lze si založit ING Konto v cizí měně?

ING Konto si můžete založit pouze v českých korunách. Není možné jej založit v cizí měně ani na něj nelze posílat peníze v jiné měně než v českých korunách.

Jakým způsobem můžete vkládat peníze na ING Konto?

Na ING Konto můžete vkládat peněžní prostředky bankovním převodem z jakéhokoliv platebního účtu vedeného v českých korunách u jakékoliv tuzemské banky. Vkládat peněžní prostředky můžete opakovaně, kdykoli a v jakékoli výši. ING Konto je určeno pouze pro bezhotovostní transakce, tj. neumožňuje vklady v hotovosti.

Jakým způsobem můžete vybírat naspořené peněžní prostředky z ING Konta?

Podáním platebního příkazu prostřednictvím internetového bankovnictví můžete naspořené peněžní prostředky posílat na kterýkoliv váš transakční účet. Platební příkaz lze podat také prostřednictvím bezplatné linky 800 159 159. Převádět své peněžní prostředky můžete kdykoli, bez výpovědní doby. Výše minimální vybírané částky není omezena, peněžní prostředky můžete vybírat vždy až do výše disponibilního zůstatku. ING Konto je určeno pouze pro bezhotovostní transakce, tj. neumožňuje výběry v hotovosti

Kdy si můžete začít vkládat na ING Konto peněžní prostředky?

Peněžení prostředky si můžete na vaše nové ING Konto začít posílat až po jeho aktivaci.

Jak si můžete zařídit automatické spoření na ING Kontu?

V bance, ve které máte vedený účet v českých korunách na vaše jméno, dáte souhlas k povolení inkasa. K tomu potřebujete číslo svého ING Konta a “3500” jako ING kód banky. Poté podáte trvalý příkaz k provedení inkasa buď prostřednictvím kontaktního centra nebo v internetovém bankovnictví. V menu “Platby“ zvolte „Příkaz k inkasu“ a nastavte si částku, kterou si chcete pravidelně spořit. Tato částka pak bude se zvolenou frekvencí strhávána z účtu ve vaší bance a připisována ve prospěch ING Konta. Alternativou je také zadání trvalého příkazu k odchozí úhradě ve vaší bance ve prospěch vašeho ING Konta.

Jaké typy instrukcí můžete z ING Konta provádět?

Prostřednictvím ING Konta můžete provádět jednorázové příkazy i trvalé příkazy k odchozím úhradám. Máte možnost také zadat souhlas s inkasem z ING Konta či jednorázové příkazy i trvalé příkazy k inkasu.

Jak si ověříte, že platební transakce byla úspěšně provedena?

Platební transakce na vašem ING Kontu si můžete zkontrolovat v internetovém bankovnictví nebo mobilním bankovnictví v historii transakcí nebo prostřednictvím operátora kontaktního centra na lince 800 159 159, který vám po vašem ověření ochotně poskytne informace k vašemu ING Kontu.

Jak dlouho trvá převod peněz z ING Konta na transakční účet?

Peněžní prostředky budou převedeny obvykle do druhého pracovního dne po našem přijetí vašeho příslušného platebního příkazu.

Co dělat, když máte problémy se zadáním platebních příkazů či souhlasů k inkasu?

V případě jakýchkoli problémů při zadávání platebních příkazů či souhlasů k inkasu v internetovém bankovnictví nebo mobilním bankovnictví kontaktujte prosím kontaktní centrum na lince 800 159 159.

Jakým způsobem můžete zadat platební příkaz či souhlas s inkasem z ING Konta?

Platební příkazy či souhlasy s inkasem můžete zadat v internetovém bankovnictví nebo mobilním bankovnictví kdykoliv, případně prostřednictvím kontaktního centra na bezplatné lince 800 159 159.

Kdy mohu platební příkazy zadávat?

Co dělat, pokud nemáte internet?

Rádi vás uvidíme na pobočce ING nebo si s vámi promluvíme na bezplatné telefonní lince našeho kontaktního centra 800 159 159.

Na lince našeho kontaktního centra můžete zadávat všechny typy platebních příkazů či souhlasy k inkasu, zjišťovat disponibilní zůstatek či historii transakcí na ING Kontu, měnit vaše kontaktní údaje apod.

Jaký je rozdíl mezi platebním příkazem k odchozí úhradě a platebním příkazem k inkasu?

Platební příkaz k odchozí úhradě slouží k odeslání peněžních prostředků z vašeho ING Konta na vybraný transakční účet. Po provedení platebního příkazu k odchozí úhradě se tudíž sníží disponibilní zůstatek na vašem ING Kontu.

Prostřednictvím platebního příkazu k inkasu dáváte instrukci k zaslání peněžních prostředků z jiného účtu ve prospěch ING Konta. Platebním příkazem k inkasu tudíž navyšujete disponibilní zůstatek na vašem ING Kontu. Nezapomeňte však nastavit souhlas s inkasem v bance, ze které bude platba inkasována.

Může s penězi na ING Kontu nakládat i někdo jiný než vy?

ING Konto neumožňuje zmocnění jiné osoby k disponování s peněžními prostředky na něm vloženými.

Jaká je úroková sazba na ING Kontu?

Úroková sazba na ING Kontu je variabilní, vyhlašovaná a její výše je uvedena v platném Přehledu úrokvých sazeb. ING Konto je úročeno pásmově, kdy zůstatky do 300 000 korun jsou úročeny sazbou určenou pro první pásmo a zůstatky nad 300 000 korun jsou úročeny sazbou určenou pro druhé pásmo. Výše sazeb je dána změnami a podmínkami na relevantním mezibankovním trhu a obchodní politikou ING.

Kdy se připisují úroky?

Úroky po zdanění připisujeme k poslednímu dni kalendářního měsíce.V případě jakékoli akce, prostřednictvím které bude klientům nabízena úroková sazba nad rámec standardního úročení, může být tento zvýhodněný úrok připsán ve prospěch vašeho ING Konta až do 10 dne měsíce následujícího. Pokud ING Konto zrušíte v průběhu kalendářního měsíce, úroky za příslušné období budou po zdanění připsané a převedené ve prospěch účtu, který uvedete ve vaší žádosti o zrušení ING Konta, případně který nám sdělíte v případě výpovědi příslušných smluv, na jejichž základě bylo ING Konto založeno, a to ke dni zrušení ING Konta.

Platíte za ING Konto nějaké poplatky?

Ne. Kompletní správa ING Konta je bezplatná.

Jak často budete dostávat výpis z ING Konta?

Výpis obsahující přehled všech platebních transakcí na ING Kontu vám zpřístupníme v internetovém bankovnictví či mobilním bankovnictví v pravidelných intervalech ne delších než 1 měsíc.

Jak je ING Konto zabezpečeno?

Na bezpečnost klademe velký důraz. Přístup k ING Kontu v internetovém bankovnictví a mobilním bankovnictví je chráněn víceúrovňovým ověřením. Pro přihlášení a autorizaci instrukcí na ING Kontu proto musíte použít kromě ověřovacích údajů jako je klientské číslo, PIN či heslo také jednorázové heslo, které vám zašleme na váš autorizační telefon prostřednictvím SMS.

Jak můžete provést změnu transakčního účtu?

Nejjednodušší způsob je v internetovém bankovnictví volbou „Nová platba“ pod menu „Platby“. Zde si odeberete nebo přidáte transakční účet.

Jak můžete změnit adresu trvalého bydliště?

Změnu adresy trvalého bydliště nám můžete oznámit tak, že v internetovém bankovnictví pod volbou „Dokumenty / Výpisy“ a dále „Moje dokumenty“ pouze nahrajete kopie obou stran nového občanského průkazu. O zbytek se postaráme a změnu provedeme do 2 pracovních dnů.

Nahlásit změny trvalé adresy nám také můžete prostřednictvím formuláře Oznámení změny.K vyplněnému formuláři přiložte kopie obou stran občanského průkazu a obojí odešlete poštou s vaším úředně ověřeným podpisem na naši kontaktní adresu:

ING Bank N.V., Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9

Jak můžete změnit kontaktní adresu, e-mail nebo kontaktní telefon?

Změnu kontaktních údajů provedete v internetovém bankovnictví nebo mobilním bankovnictví pod volbou „Můj profil“. Změnu vám také provedeme na bezplatné telefonní lince 800 159 159.

Jak můžete změnit heslo?

Heslo si můžete změnit po přihlášení do internetového bankovnictví nebo mobilního bankovnictví pod volbou „Můj profil“ a následně v sekci Zabezpečení na konci stránky.

Jak jsou chráněné vklady na ING Kontu?

Jako klient naší banky máte nárok na náhradu plynoucí z neschopnosti ING Bank N.V., organizační složky splnit své závazky. ING Bank N.V., organizační složka je účastníkem holandského systému ochrany vkladů "Deposit Guarantee System", zřízeného dle právních předpisů Nizozemí (dle § 3.5.6.1 a následujících zákona "the Financial Supervision Act" ze dne 28. září 2006), a v souladu s právem Evropské unie. Vklady a investice klientů ING Bank N.V., organizační složky jsou v Nizozemí řádně pojištěny v rozsahu 100 % do výše ekvivalentu 100 000 EUR.

Detailní informace o účasti ING Bank N. V., organizační složky v systému pojištění pohledávek z vkladů a systému kompenzace investorů.

Proč nemůžete na vaše ING Konto dostávat váš důchod?

Česká správa sociálního zabezpečení, která provádí výplatu důchodu, požaduje od bank splnění specifických podmínek pro vyplácení důchodů na účty klientů vedených v bance. Vzhledem k tomu, že ING Konto je spořicí účet, nikoli klasický běžný účet, nelze podmínkám České správy sociálního zabezpečení vyhovět, a tudíž není vyplácení důchodů na ING Konto možné. Doporučujeme vám proto nechat si zasílat důchod na účet v jiné bance, a poté převést prostředky na ING Konto.

Proč si nemůžete k ING Kontu zřídit SIPO?

Podobně jako v případě důchodů není vzhledem k podmínkám České pošty možné zadat povolení k inkasu z účtu ING Konto. SIPO není možné nadefinovat do transakčních účtů. Jde o číselný údaj, který nemá kód banky, a proto nelze nastavit ani povolení inkasa. ING Konto je spořicí účet a jeho primární funkcí je krátkodobé zhodnocování vložených peněžních prostředků nikoliv běžný platební styk.

Jak postupovat v případě úmrtí majitele ING Konta?

V případě úmrtí našeho klienta se ING Konto stává součástí dědického řízení. Pro vyplacení zůstatku ING Konta je nezbytné doručit nám úředně ověřenou fotokopii usnesení o dědictví s doložkou právní moci, ve kterém je jmenovitě uvedeno dané ING Konto, a formulář sloužící k vypořádání dědictví s úředně ověřeným podpisem dědice a s uvedením čísla účtu, v jehož prospěch bude zůstatek ING Konta převeden. Tento účet nemusí být uveden mezi transakčními účty. V případě většího počtu dědiců sepisuje každý z nich vlastní formulář. Dědictví lze také vyřešit na některé z našich poboček.

Jak si můžete spočítat své výnosy z ING Konta?

Výše denního úroku se rovná součinu aktuálního zůstatku a denní úrokové míry. Denní úroková sazba je vypočítána jako jedna setina roční úrokové sazby dělené počtem dní v příslušném kalendářním roce.

Hrubá výše úroků = částka * výše úrokové sazby / 36 500 * počet dní
Srážková daň = hrubá výše úroků * 0,15
Čistá výše úroků = hrubá výše úroků – srážková daň


Jak lze jednoduše změnit banku?

Převedení účtu se řídí Zákonem o platebním styku, který zajišťuje stejná pravidla pro změnu banky pro všechny platební instituce v České republice. ING Bank za vás může vyřídit převedení vašeho stávajícího účtu k nám. Stačí pouze vyplnit níže přiložené dokumenty. ING Konto je však spořicí účet, proto nelze převést všechny služby v plném rozsahu, ale pouze ty, které ING Konto nabízí.

Žádost o změnu platebního účtu
Přehled klientem vybraných trvalých dispozic
Přehled příjemců informace o změně platebního účtu
Plná moc

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.