Přihlásit  

Vaše úspory budeme úročit, jak jsme slíbili. Protože držíme slovo.

Zrekapitulujme si to: Od ledna do srpna jste si mohli vytvářet spořicí obálky se zvýhodněnou sazbou, pokud jste se přihlásili do nabídky „Chytřejší spoření“.

Jak se vaše spořicí obálky úročí?

  • Na úspory vložené na ING Konto do lednové, únorové, březnové a dubnové spořicí obálky platí úroková sazba 2 % p. a. na 6 měsíců.
  • A na peníze uložené na ING Konto do květnové, červnové, červencové a srpnové spořicí obálky platí úroková sazba 1 % p. a. na 3 měsíce.

Do kdy jste si mohli vytvářet spořicí obálky?

Spořicí obálky jste si mohli zakládat do 31. 8. To byl poslední den nabídky „Chytřejší spoření“.

Jaká sazba bude od 1. září?

Od 1. 9 2020 budeme vaše nové vklady úročit obvyklou úrokovou sazbou.

Jak Chytřejší spoření funguje

číslo 1

Pokud jste si vložili na ING Konto peníze, na konci příslušného měsíce se vám automaticky vytvořila spořicí obálka pro Chytřejší spoření.

obálka | ING Bank
číslo 2

Spořicí obálky vytvořené od ledna do dubna úročíme 2 % p. a. po dobu 6 měsíců.

Uvádíme na příkladu lednové obálky.

obálky leden | ING Bank


 

Spořicí obálky vytvořené od května do srpna úročíme 1 % p. a. po dobu 3 měsíců.

Uvádíme na příkladu srpnové obálky.

obálky rijen | ING Bank

TIP! Abyste z úspor měli co nejvíce a zvýhodněná sazba vám zůstala zachovaná, nechejte si převedené peníze v obálkách růst po celou garantovanou dobu.


 
číslo 3

Úrok vyplácíme ve dvou platbách:
1. část: základní úrok vám pošleme na konci srpna.
2. část: zbylá část akčního úroku do 1 % vám přijde od 10. pracovního dne v září.

obálka | ING Bank

Na co se často ptáte

Co vlastně kampaň nabízí?

V rámci ING Konta si můžete od 1. května 2020 vytvořit několik spořicích „obálek“ – každý měsíc jednu – na které se může vztahovat nová, navýšená úroková sazba 1 % p. a. po dobu 3 měsíců. Abyste uvedenou úrokovou sazbu získali, přihlaste se k této kampani ve svém Internetovém bankovnictví.

Konkrétně to znamená, že vám od 1. května 2020 vaše nově vložené peníze na spořicí konto v celkové hodnotě od 3 000 Kč do 100 000 Kč v daném měsíci začneme úročit vždy následující měsíc (v tomto případě od 1. června 2020) úrokovou sazbou 1 % p. a. po dobu 3 měsíců.

Vytvořená spořicí obálka je v podstatě virtuální vklad s dočasně zvýhodněnou úrokovou sazbou: vy vložíte do banky nové peníze (alespoň 3 000 Kč měsíčně, aby se vytvořila spořicí obálka) a pokud je nebudete vybírat, budeme je zhodnocovat úrokovou sazbou 1 % p. a. po dobu 3 měsíců. Pozor, tato zvýšená úroková sazba se týká pouze nově vložených úspor, nevztahuje se tedy na váš zůstatek na ING Kontu.

Pokud nebudete peníze ze spořicích obálek vybírat do konce jejich trvání (3měsíce), získáte maximální výnos z vyšší úrokové sazby.

Pokud byste si chtěli peníze z už vytvořených obálek vybrat, neuplatňujeme na takový výběr žádný poplatek – ale sníží se vám zůstatek v poslední již vytvořené obálce o vámi vybrané peníze a o stejnou částku se samozřejmě sníží částka úročená zvýhodněnou úrokovou sazbou také ve vaší nově vytvořené obálce v dalším měsíci. Tím se sice připravíte o (část) úrokového zvýhodnění, ale stále máte své peníze kdykoliv k dispozici, kdybyste je nečekaně potřebovali.

Kampaň není určena novým klientům, kteří jsou aktuálně zařazeni v kampani Zvýhodněná nabídka spořicího účtu.

Proč jste tuto kampaň nastavili právě takto?

Touto kampaní chceme odměnit vás, naše klienty, kteří spoří pravidelně a vytrvale. Chceme vás podpořit v rozhodnutí nevybírat peníze, které jste si odložili bokem, předčasně. Čím déle necháte své peníze zhodnocovat, tím vyšší úrok z nich získáte. To je podle nás v ING cesta, jak se připravit na budoucnost a zajistit si finanční svobodu, abyste se mohli věnovat tomu, čemu skutečně chcete.

Jak se můžu do kampaně zapojit?

Aby se na vás zvýšená úroková sazba 1 % p. a. po dobu 3 měsíců mohla vztahovat, je potřeba, abyste se do kampaně přihlásili prostřednictvím vašeho ING Internetového bankovnictví. Pokud se nepřihlásíte, nemůže být úroková sazba 1 % p. a. na 3 měsíců na vámi zaslané peníze uplatněna.

Jak se můžu přihlásit ke kampani a získat zvýšenou úrokovou sazbu 1 % p. a. na 3 měsíce?

Po přihlášení do Internetového bankovnictví se před vámi zobrazí okno se základními informacemi o kampani a s odkazem na pravidla kampaně. Nejdřív si prosím přečtěte pravidla. Potom se k samotné kampani se zvýšenou úrokovou sazbou přihlaste v Internetovém bankovnictví na hlavní stránce kliknutím na dlaždici (banner) vpravo dole.

Jak se říká, opakování matka moudrosti: Pokud se chcete zúčastnit a získat 1 % p. a. na nové vklady od 3 000 Kč do 100 000 Kč na 3měsíce, nezapomeňte se přihlásit kliknutím na dlaždici!

Co se stane, pokud jsem vložil(a) nové úspory, ale zapomněl(a) jsem se přihlásit ke kampani?

V Internetovém bankovnictví se kliknutím na dlaždici přihlaste ke kampani Chytřejší spoření se zvýšenou úrokovou sazbou 1 % p. a. na 3 měsíce na vklady v obálkách od 3 000 Kč až do 100 000 Kč.

Všechny vaše vklady a platby za celý aktuální měsíc budou zohledněny – i ty před dnem, kdy jste se přihlásili do kampaně.

Pokud jste poslali vklad na ING Konto v jednom měsíci a přihlásíte se ke Chytřejšímu spoření až v dalším kalendářním měsíci, do obálky se vám budou počítat jen peníze vložené v měsíci, kdy jste se přihlásili. Vklady z minulých měsíců už nelze zohlednit, ale každý další měsíc můžete vytvářet další obálku, až do ukončení kampaně.

Jak se vytvoří spořicí obálka?

Spořicí obálka, na kterou se může vztahovat zvýšená úroková sazba 1 % p. a. na 3 měsíce, se vám po přihlášení do kampaně v Internetovém bankovnictví vytvoří pouze při splnění následujících podmínek:

  • Součet vámi vložených peněz v daném kalendářním měsíci musí být vyšší než součet vybraných peněz ve stejném měsíci alespoň o 3 000 Kč.
  • Zároveň však musí být váš celkový zůstatek nově vložených peněz na vašem ING Kontu od začátku roku 2020 vyšší než váš zůstatek k 31. 12. 2019 (tzv. „startovací zůstatek“). V opačném případě vám v daném měsíci spořicí obálka nevznikne.
Můžete si ale vytvořit novou spořicí obálku v jakémkoliv dalším měsíci na nově vložené peníze při dodržení zmíněných podmínek – až do odvolání naší nabídky.

Pro vytvoření obálky přitom můžete poslat jednu nebo více příchozích plateb v průběhu měsíce. Na konci měsíce vaše příchozí i odchozí platby sečteme a to, co je v daném měsíci navíc a zároveň navíc vůči startovacímu zůstatku k 31. 12. 2019, vám uložíme do spořicí obálky. Tuto vytvořenou obálku potom začneme od příštího měsíce úročit zvýhodněnou úrokovou sazbou 1 % p. a. na 3 měsíce z částky až do 100 000 Kč.

Jak se dozvím o vytvoření obálky?

Na začátku každého měsíce budeme klientům zasílat zprávu do Internetového bankovnictví, tedy i vám. Ve zprávě se dozvíte, v jaké výši jsme vám obálku založili.

Investuji do fondů v ING, jaký dopad to má na spořicí obálky?

Platby do ING Podílových fondů se považují za výběr z ING Konta, protože peníze v ING Podílových fondech se už jednou zhodnocují. Na stejné peníze nemůžeme poskytnout dvojité zvýhodnění. K ponížení obálky dojde i při výběrů prostředků připsaných na ING konto v důsledku prodeje vašich podílových fondů.

Kdo má nárok na zvýšenou úrokovou sazbu 1 % p. a. na 3 měsíce?

Každý nový i stávající klient, který splní podmínky kampaně, bez rozdílu. Avšak stávající klient, který už má zvýhodněnou sazbu z jiné akce, např. 2 % p. a. na 6 měsíců až do 300 000 Kč, se může do kampaně Chytřejší spoření (1 % p. a. na 3 měsíce od 3 000 Kč do 100 000 Kč měsíčně) zapojit až po skončení těchto akcí.

Pro přihlášení ke kampani je přitom potřeba kliknout na dlaždici v Internetovém bankovnictví.

Jak se mi budou úspory úročit, pokud budu spořit pravidelně?

Zvýhodněnou sazbu 1 % p. a. na 3 měsíce získáte automaticky na každou nově vytvořenou obálku v hodnotě od 3 000 Kč do 100 000 Kč, a to každý měsíc. Důležitou podmínkou je, aby byl součet vašich vkladů i po odečtení odchozích plateb v daném měsíci kladný. Pozor: úroky, které vám zaplatíme, se do vytváření obálek nepočítají.

Stačí tedy každý měsíc poslat minimálně 3 000 Kč na vaše ING Konto (maximálně však 100 000 Kč) a nechat své úspory chytře růst. Na část nových vkladů nad 100 000 Kč měsíčně samozřejmě uplatníme standardní úrokovou sazbu (Přehled úrokových sazeb).

Jak se mi budou úspory úročit, pokud už na ING Kontu nějaké mám?

Peníze, které máte na ING Kontu k 30.04.2020, budeme úročit dále tak, jak jste byli zvyklí. Ale na nově vložené peníze od 01.05.2020, ze kterých vám vytvoříme spořicí obálky až do 100 000 Kč měsíčně, získáte úrokovou sazbu 1 % p. a. na 3 měsíce, potom co se přihlásíte ke kampani ve svém Internetovém bankovnictví.

Příklad:
ING Konto mám od roku 2018 a k 31. 12. 2019 jsem si naspořil(a) 200 000 Kč. Pokud bude rozdíl mezi mými vklady a odchozími transakcemi za měsíc květen 2020 alespoň 3 000 Kč, tzn. např. 60 000 Kč, vytvoří se mi na ING Kontu pomyslná obálka ve výši 60 000 Kč. Ta se bude od června úročit zvýhodněnou úrokovou sazbou – v případě že jsem se nejprve přihlásil(a) ke kampani ve svém Internetovém bankovnictví.

Jak se mi budou úročit moje vytvořené spořicí obálky z ledna, února, března a dubna?

Vaše už vytvořené lednové, únorové, březnové a dubnové spořicí obálky budeme i dál úročit 2 % p. a. po dobu 6 měsíců od jejich vytvoření. To Vám garantujeme.

Kdy se mi úrok připíše?

Jako první část zvýhodněného úroku vám připíšeme částku, která odpovídá základní úrokové sazbě.
Druhou část zvýhodněného úroku, tzv. „bonusovou část“, dopočteme do výše 1 % p. a. Zmíněnou dopočtenou částku vám potom připíšeme nejpozději do 10. pracovního dne v dalším měsíci, tedy v měsíci následujícím po založení vaší spořicí obálky.

Příklad:
Pokud se přihlásíte ke kampani a vložíte na své ING Konto nové peníze v květnu 2020, začnou se vám úročit v červnu 2020. Dopočtený úrok do 1 % p.a. připíšeme na váš účet do 14. července 2020 (tj. do 10. pracovního dne v červenci 2020). Transakce bude na výpise označena jako „Bonusový úrok Chytřejšího spoření“ .

Jak je to se zdaněním?

Na výpise uvidíte částku již po zdanění.

Jak dlouho bude akce trvat?

Až do odvolání můžete vytvářet nové obálky v hodnotě od 3 000 Kč do 100 000 Kč měsíčně. Obálky, které budou vytvořeny před ukončením kampaně, samozřejmě doběhnou podle plánu – získáte na ně 1 % p. a. po dobu 3 měsíce.

Když zruším účet, jak se mi připíší úroky?

Pokud zrušíte svoje konto v ING, bude vám připsán zvýhodněný úrok za předchozí měsíc, než ve kterém zrušíte svůj účet. Úrok vám pošleme na stejný účet, kam vám budeme převádět vaše peníze v rámci rušení účtu.

Můžu akce využít, i když jsem už jednou ING Konto vlastnil?

Ano, v případě že vaše ING Konto bylo zrušeno do 31. 12. 2018. Jako ING Bank si však vyhrazujeme právo nezařadit a/nebo vyřadit z kampaně klienty, kteří nesplnili podmínky vyplývající z právních předpisů.

Jak se mi budou vytvářet další obálky a úročit úspory, pokud část peněz vyberu?

1/ Pokud si peníze vložíte a zároveň v tom samém kalendářním měsíci vyberete, bude záležet na dvou věcech:


A) Jestli bude součet vašich vkladů po odečtení výběrů kladný, nebo záporný.

Pokud jste v rámci kalendářního měsíce vložili alespoň o 3 000 Kč víc, než jste vybrali, vytvoříme vám „spořicí obálku“ ve výši rozdílu vkladů a výběrů. Od příštího měsíce budeme vaši částku až do 100 000 Kč úročit sazbou 1 % p. a. po dobu 3 měsíců, dokud z ní nebudete vybírat peníze. Pokud byste v daném měsíci vybrali víc peněz, než vložili, obálka se nevytvoří.

Příklad č. 1:
Na ING Kontu máte k 31. 12. 2019 částku 70 000 Kč.
  • 5. května na účet vložíte 100 000 Kč a vytvoří se vám květnová obálka.
  • 10. května z účtu vyberete 30 000 Kč.
  • 25. května znovu vložíte 100 000 Kč.
Za kalendářní měsíc květen jste si tedy celkem vložili 170 000 Kč (100 000 - 30 000 + 100 000). Protože je výše zůstatku, která může být v daném měsíci úročena zvýhodněnou úrokovou sazbou, omezena částkou 100 000 Kč, bude se vám od června úročit zvýhodněnou úrokovou sazbou právě částka 100 000,- Kč. Zůstatek nad tuto částku se úročí základní úrokovou sazbou (Přehled úrokových sazeb).


B) Zda už máte založenou nějakou předchozí obálku.

2/ Pokud byste peníze z účtu vybírali v době, kdy už máte nějakou obálku vytvořenou (pro obálky od Ledna do Dubna je platná sazba 2% p.a. a pro obálky v následujících měsících je platná sazba 1% p.a.) a která už se vám úročí příslušnou úrokovou sazbou., snížíme vám zůstatek právě v poslední obálce o vybranou částku.
Zbytek peněz ve stejné obálce vám ale budeme i dál úročit úrokovou sazbou platnou pro konkrétní měsíc. Když budete mít založené obálky a budete si chtít vybrat peníze, vždy je budete vybírat z poslední vytvořené obálky. Pokud suma v obálce klesne pod 3 000 Kč, obálka zanikne.

Příklad č. 2:
  • Máte už naspořeno v květnové obálce částku 100 000 Kč, která se vám od začátku června úročí sazbou 1 % p. a.
  • 10. června si vložíte 50 000 Kč a vytvoříte si tak červnovou obálku, která se vám začne úročit v červenci.
  • Ale 20. června si znenadání potřebujete z ING Konta vybrat 30 000 Kč.
Co se potom stane?
1. Květnová obálka: Protože peníze z účtu vybíráte v době, kdy už máte květnovou obálku vytvořenou a úročí se vám sazbou 1 % p. a., snížíme zůstatek v květnové obálce o vybíranou částku 30 000 Kč. Ale dál budeme úročit její zůstatek, tedy 70 000 Kč, sazbou 1 % p. a.
2. Červnová obálka: Červnový výběr 30 000 Kč se projeví i tak, že ovlivní výši vaší červnové obálky. V červnu jste si vložili 50 000 Kč a vybrali 30 000 Kč. Proto bude červnová obálka ve výši 20 000 Kč úročená zvýhodněnými 1 % p. a. po dobu 3 měsíců od 1. července 2020.


3/ Když si potřebujete vybrat peníze, vždy je vybíráte z poslední už vytvořené obálky. Pokud výběr převyšuje zůstatek v této obálce, pak vybíráte z dalších obálek vytvořených předtím. Pokud je vybraná suma větší než celková částka ve všech vašich spořicích obálkách, zruší se nejdřív obálky se zvýhodněnou úrokovou sazbou a teprve až potom se čerpají peníze úročené standardní sazbou.

Příklad č. 3:
K 6. červenci 2020 máte 2 vytvořené obálky, a to květnovou se zůstatkem 70 000 Kč a červnovou se zůstatkem 20 000 Kč. Došlo ke změně plánu a potřebujete si vybrat z ING Konta 40 000 Kč.

Co se stane?
20 000 Kč vám odepíšeme z červnové obálky a tím ji vyčerpáte a zrušíte. Dalších 20 000 Kč vám odepíšeme z květnové obálky. Ve vaší květnové obálce proto zůstane 50 000 Kč, které budeme dál úročit 1 % p. a.


4/ V případě že váš aktuální zůstatek klesne pod hodnotu zůstatku k 31. 12. 2019, ztrácíte zcela nárok na zvýhodněnou úrokovou sazbu, protože akce je určená jen pro nové vklady od 1. 1. 2020. Zůstatek se vám ale samozřejmě dál úročí základní úrokovou sazbou podle Přehledu úrokových sazeb.

Příklad č. 4:
Na ING Kontu máte 180 000 Kč, v květnové obálce máte 50 000 Kč a vaše červnová obálka byla zrušena výběrem v červenci 2020.

10. srpnu si potřebujete vybrat 120 000 Kč. V takovém případě vám 50 000 Kč odepíšeme z květnové obálky a tím vám tato obálka zanikne. Zbylých 70 000 Kč se odečte z vašeho zůstatku, který je úročený základní sazbou.

Než odejde platba 120 000 Kč, tzn. do 10. srpna, máte zvýhodněnou úrokovou sazbu na 50 000 Kč v květnové obálce. Ale od 10. srpna, kdy bude květnová obálka zrušena, už nebude úroková sazba 1 % p. a. platit.

Zůstatek na vašem ING Kontu bude 180 000 – 120 000 = 60 000 Kč


5/ Nárok na zvýhodněný úrok máte znovu ve chvíli, kdy nově vložené peníze na vaše ING Konto převýší zůstatek platný k 31. 12. 2019.
Příklad č. 5:
Na ING Kontu máte 15. května 60 000 Kč, zůstatek je tedy menší než k 31. 12. 2019, kdy jste měli na účtu 70 000 Kč.
Pokud chcete v květnu znovu začít spořit se zvýhodněnou sazbou 1 % p. a. a na své ING Konto vložíte 20. května 50 000 Kč, budete mít svém kontu 110 000 Kč. Do obálky se zvýhodněnou sazbou 1 % p. a. se vám započítá 40 000 Kč, tedy částka převyšující zůstatek platný k 31. 12. 2019 jako startovacímu datu kampaně. Částku 40 000 Kč z květnové spořicí obálky vám budeme úročit od 1. června 1 % p. a. po dobu 3 měsíců.

Všechny otázky

Užitečné dokumenty

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.