Přihlásit  

Chytřejší spoření pro naše stávající klienty

2 % p. a. na 6 měsíců

Každý měsíc si můžete vytvořit jednu spořicí obálku v hodnotě 3 000 Kč až 100 000 Kč. Vaše obálky budeme úročit 2 % p. a. po dobu 6 měsíců.

Zcela
bez poplatků

Vaše ING Konto bude i dál zdarma. U nás poplatky nevedeme.

Peníze ihned k dispozici

Kdykoli si vyberte své peníze. Bez výpovědní lhůty a bez poplatku za převod.

Jak Chytřejší spoření funguje

Vysvětleno na příkladu březnových vkladů.

Ve svém Internetovém bankovnictví klikněte na dlaždici vpravo dole, abyste získali zvýhodněnou sazbu 2 % p. a. na 6 měsíců.

Přihlásit se

V průběhu března si vložíte na ING Konto peníze. Na konci měsíce se vám automaticky vytvoří obálka pro Chytřejší spoření.

Březnovou obálku budeme od 1. dubna úročit 2 % p. a. po dobu 6 měsíců.

TIP! Abyste z úspor měli co nejvíce a zvýhodněná sazba vám zůstala zachovaná, nechejte si převedené peníze v obálkách růst po celou dobu 6 měsíců.

Úrok vyplácíme ve dvou platbách
1. část: základní úrok vám pošleme na konci května
2. část: zbylá část akčního úroku do 2 % vám přijde od 10. pracovního dne v květnu

Stejný postup platí i pro následující měsíce.

Přihlásit se

Na co se často ptáte

Co vlastně kampaň nabízí?

V rámci ING Konta si můžete od 1. ledna 2020 vytvořit několik spořicích „obálek“ – každý měsíc jednu – na které se může vztahovat nová, navýšená úroková sazba 2 % p. a. po dobu 6 měsíců. Abyste uvedenou úrokovou sazbu získali, přihlaste se k této kampani ve svém Internetovém bankovnictví. Konkrétně to znamená, že vám od 1. ledna 2020 vaše nově vložené peníze na spořicí konto v celkové hodnotě od 3 000 Kč do 100 000 Kč v daném měsíci začneme úročitvždy následující měsíc (v tomto případě od 1. února 2020) úročit úrokovou sazbou 2 % p. a. po dobu 6 měsíců. Vytvořena spořicí obálka je v podstatě virtuální vklad s dočasně zvýhodněnou úrokovou sazbou: vy vložíte do banky nové peníze (alespoň 3 000 Kč měsíčně, aby se vytvořila spořicí obálka) a pokud je nebudete vybírat, budeme je zhodnocovat úrokovou sazbou 2 % p. a. po dobu 6 měsíců. Pozor, tato zvýšená úroková sazba se týká pouze nově vložených úspor, nevztahuje se tedy na váš zůstatek na ING Kontu k 31. prosinci 2019.

Pokud nebudete peníze ze spořicích obálek vybírat do konce jejich trvání (6 měsíců), získáte maximální výnos z vyšší úrokové sazby. Pokud byste si chtěli peníze z už vytvořených obálek vybrat, neuplatňujeme na takový výběr žádný poplatek – ale sníží se vám zůstatek v poslední již vytvořené obálce o vámi vybrané peníze a o stejnou částku se samozřejmě sníží částka úročená zvýhodněnou úrokovou sazbou také ve vaší nově vytvořené obálce v dalším měsíci. Tím se sice připravíte o (část) úrokového zvýhodnění, ale stále máte své peníze kdykoliv k dispozici, kdybyste je nečekaně potřebovali.

Proč jste tuto kampaň nastavili právě takto?

Touto kampaní chceme odměnit vás, naše klienty, kteří spoří pravidelně a vytrvale. Chceme vás podpořit v rozhodnutí nevybírat peníze, které jste si odložili bokem, předčasně. Čím déle necháte své peníze zhodnocovat, tím vyšší úrok z nich získáte. To je podle nás v ING cesta, jak se připravit na budoucnost a zajistit si finanční svobodu, abyste se mohli věnovat tomu, čemu skutečně chcete.

Jak se můžu do kampaně zapojit?

Aby se na vás zvýšená úroková sazba 2 % p. a. po dobu 6 měsíců mohla vztahovat, je potřeba, abyste se do kampaně přihlásili prostřednictvím vašeho ING Internetového bankovnictví. Pokud se nepřihlásíte, nemůže být úroková sazba 2 % p. a. na 6 měsíců na vámi zaslané peníze uplatněna.

Jak se můžu přihlásit ke kampani a získat zvýšenou úrokovou sazbu 2 % p. a. na 6 měsíců?

Po přihlášení do Internetového bankovnictví se před vámi zobrazí okno se základními informacemi o kampani a s odkazem na pravidla kampaně. Nejdřív si prosím pročtěte pravidla. Potom se k samotné kampani se zvýšenou úrokovou sazbou přihlaste v Internetovém bankovnictví na hlavní stránce kliknutím na dlaždici (banner) vpravo dole.

Jak se říká, opakování matka moudrosti: Pokud se chcete zúčastnit a získat 2 % p. a. na nové vklady od 3 000 Kč až do 100 000 Kč na 6 měsíců, nezapomeňte se přihlásit kliknutím na dlaždici!

Co se stane, pokud jsem vložil(a) nové úspory, ale zapomněl(a) jsem se přihlásit ke kampani?

Pokud si uvědomíte, že jste si poslali nové peníze na své ING Konto (po 1. lednu 2020), ale zapomněli jste se přihlásit ke kampani Chytřejší spoření se zvýhodněnou úrokovou sazbou 2 % p. a. na 6 měsíců, následujte tyto instrukce:
Přihlaste se do Internetového bankovnictví.


V Internetovém bankovnictví se kliknutím na dlaždici přihlaste ke kampani Chytřejší spoření se zvýšenou úrokovou sazbou 2 % p. a. na 6 měsíců na vklady v obálkách od 3 000 Kč až do 100 000 Kč.


Všechny vaše vklady a platby za celý aktuální měsíc budou zohledněny – i ty před dnem, kdy jste se přihlásili do kampaně.


Pokud jste poslali vklad na ING Konto v jednom měsíci a přihlásíte se ke Chytřejšímu spoření až v dalším kalendářním měsíci, do obálky se vám budou počítat jen peníze vložené v měsíci, kdy jste se přihlásili. Vklady z minulých měsíců už nelze zohlednit, ale každý další měsíc můžete vytvářet další obálku, až do ukončení kampaně.

Jak se vytvoří spořicí obálka?

Spořicí obálka, na kterou se může vztahovat zvýšená úroková sazba 2 % p. a. na 6 měsíců, se vám po přihlášení do kampaně v internetovém bankovnictví vytvoří v tom případě, kdy součet vámi vložených peněz v daném kalendářním měsíci bude vyšší než součet vybraných peněz ve stejném měsíci alespoň o 3 000 Kč.
Zároveň však musí být váš celkový zůstatek nově vložených peněz na vašem kontu od začátku roku 2020 také vyšší než váš zůstatek k 31. 12. 2019 (tzv. startovací zůstatek). V opačném případě vám v daném měsíci spořicí obálka nevznikne.
Můžete si ale vytvořit novou spořicí obálku v jakémkoliv dalším měsíci na nově vložené peníze při dodržení zmíněných podmínek – až do odvolání naší nabídky.


Pro vytvoření obálky přitom můžete poslat jednu nebo více příchozích plateb v průběhu měsíce. Na konci měsíce vaše příchozí i odchozí platby sečteme a to, co je v daném měsíci navíc a zároveň navíc vůči startovacímu zůstatku k 31. 12. 2019, vám uložíme do spořicí obálky. Tuto vytvořenou obálku potom začneme od příštího měsíce úročit zvýhodněnou úrokovou sazbou 2 % p. a. na 6 měsíců z částky až do 100 000 Kč.

Jak se dozvím o vytvoření obálky?

Na začátku každého měsíce budeme klientům zasílat zprávu do Internetového bankovnictví, tedy i vám. Ve zprávě se dozvíte, v jaké výši jsme vám obálku založili.

Investuji do fondů v ING, jaký dopad to má na spořicí obálky?

Platby do ING Podílových fondů se považují za výběr z ING Konta, protože peníze v ING Podílových fondech se už jednou zhodnocují. Na stejné peníze nemůžeme poskytnout dvojité zvýhodnění.

Kdo má nárok na zvýšenou úrokovou sazbu 2 % p. a. na 6 měsíců?

Každý nový i stávající klient, který splní podmínky kampaně, bez rozdílu. Avšak stávajíci klient, který už má zvýhodněnou sazbu z jiné akce, např. 2 % p. a. na 4 měsíce nebo 6 měsíců až do 300 000 Kč, se může do kampaně Chytřejší spoření (2 % p. a. na 6 měsíců od 3000 Kč do 100 000 Kč měsíčně) zapojit až po skončení těchto akcí.


Pro přihlášení ke kampani je přitom potřeba kliknout na dlaždici v Internetovém bankovnictví.

Jak se mi budou úspory úročit, pokud budu spořit pravidelně?

Zvýhodněnou sazbu 2 % p. a. na 6 měsíců získáte automaticky na každou nově vytvořenou obálku v hodnotě od 3000 Kč do 100 000 Kč, a to každý měsíc. Důležitou podmínkou je, aby byl součet vašich vkladů i po odečtení odchozích plateb v daném měsíci kladný. Pozor: úroky, které vám zaplatíme, se do vytváření obálek nepočítají.


Stačí tedy každý měsíc poslat minimálně 3 000 Kč na vaše ING Konto (maximálně však 100 000 Kč) a nechat své úspory chytře růst. Na část nových vkladů nad 100 000 Kč měsíčně samozřejmě uplatníme standardní úrokovou sazbu (Přehled úrokových sazeb)

Jak se mi budou úspory úročit, pokud už na ING Kontu nějaké mám?

Peníze, které máte na ING Kontu k 31. 12. 2019, budeme úročit dále tak, jak jste byli zvyklí. Ale na nově vložené peníze v roce 2020, ze kterých vám vytvoříme
spořicí obálky až do 100 000 Kč měsíčně, získáte nový, zvýhodněný úrok 2 % p. a. na 6 měsíců, potom co se přihlásíte ke kampani ve svém Internetovém bankovnictví.

Příklad:
ING Konto mám od roku 2018 a k 31. 12. 2019 jsem si naspořil 200 000 Kč. Pokud bude rozdíl mezi mými vklady a odchozími transakcemi za měsíc leden 2020 alespoň 3000 Kč, tzn. např. 60 000 Kč, vytvoří se mi na ING Kontu pomyslná obálka ve výši 60 000 Kč. Ta se bude od února úročit zvýhodněnou úrokovou sazbou – v případě že jsem se nejprve přihlásil(a) ke kampani ve svém Internetovém bankovnictví.

Kdy se mi úrok připíše?

Jako první část zvýhodněného úroku vám připíšeme částku, která odpovídá základní úrokové sazbě.

Drouhou část zvýhodněného úroku, tzv. „bonusovou část“, dopočteme do výše 2 % p. a. Zmíněnou dopočtenou částku vám potom připíšeme nejpozději do 10. pracovního dne v dalším měsíci, tedy v měsíci následujícím po založení vaší spořicí obálky.

Příklad:
Pokud se přihlásíte ke kampani a vložíte na své ING Konto nové peníze v lednu 2020, začnou se vám úročit v únoru 2020. Dopočtený úrok do 2 % připíšeme na váš účet do 13. března 2020 (tj. do 10. pracovního dne v březnu 2020). Transakce bude na výpise označena jako „Bonusový úrok Chytřejšího spoření“.

Jak je to se zdaněním?

Na výpise uvidíte částku již po zdanění.

Jak dlouho bude akce trvat?

Až do odvolání můžete vytvářet nové obálky od 3 000 do 100 000 Kč měsíčně. Obálky, které budou vytvořeny před ukončením kampaně, samozřejmě doběhnou podle plánu – získáte na ně 2 % p. a. po dobu 6 měsíců.

Když zruším účet, jak se mi připíší úroky?

Pokud zrušíte svoje konto v ING, bude vám připsán zvýhodněný úrok za předchozí měsíc, než ve kterém zrušíte svůj účet. Úrok vám pošleme na stejný účet, kam vám budeme převádět vaše peníze v rámci rušení účtu.

Jak se vyhnu penalizaci při investování do ING Podílových fondů?

Jednoduše stačí, abyste přímým převodem na bankovní účet vybraného ING Podílového fondu z vašeho účtu v jiné bance, už v českých korunách nebo v měně fondu. Česká čísla bankovních účtů najdete v našem Sazebníku pro ING Podílové fondy. IBAN verze čísla bankovních účtů jsou k dispozici v detailu fondu (sekce Údaje o fondu) dostupného na stránce nabídky fondů. SWIFT (BIC) kód je INGBCZPP.

Nezapomeňte prosím uvést správný variabilní symbol, kterým je rodné číslo u českých občanů nebo číslo vaší produktové smlouvy pro ING Podílové fondy. Při zaslání peněz v cizí měně musí být variabilní symbol uveden v textu platebního příkazu.

Všechny bankovní účty ING Podílových fondů jsou vedeny u pražské pobočky ING Bank N.V., Českomoravská 2420/15, 190 00, Praha 9.

Můžu akce využít, i když jsem už jednou ING Konto vlastnil?

Ano, v případě že vaše ING Konto bylo zrušeno do 31. 12. 2018. Jako ING Bank si však vyhrazujeme právo nezařadit a/nebo vyřadit z kampaně klienty, kteří nesplnili podmínky vyplývající z právních předpisů.

Jak se mi budou vytvářet další obálky a úročit úspory, pokud část peněz vyberu?

1/ Pokud si peníze vložíte a zároveň v tom samém kalendářním měsíci vyberete, bude záležet na dvou věcech:
A) Jestli bude součet vašich vkladů po odečtení výběrů kladný, nebo záporný.


Pokud jste v rámci kalendářního měsíce vložili alespoň o 3 000 Kč víc, než jste vybrali, vytvoříme vám „spořicí obálku“ ve výši rozdílu vkladů a výběrů. Od příštího měsíce budeme vaši částku až do 100 000 Kč úročit sazbou 2 % p. a. po dobu 6 měsíců, dokud z ní nebudete vybírat peníze. Pokud byste v daném měsíci vybrali víc peněz, než vložili, obálka se nevytvoří.


Příklad č. 1:
Na ING Kontu máte k 31.12.2019 částku 70 000 Kč.

  • 5. ledna na účet vložíte 100 000 Kč a vytvoří se vám lednová obálka.

  • 10. ledna z účtu vyberete 30 000 Kč.

  • 25. ledna znovu vložíte 100 000 Kč.


Za kalendářní měsíc leden jste si tedy celkem vložili 170 000 Kč (100 000 - 30 000 + 100 000). Protože je výše zůstatku, která může být v daném měsíci úročena zvýhodněnou úrokovou sazbou, omezena částkou 100 000 Kč, bude se vám od února úročit zvýhodněnou úrokovou sazbou právě částka 100 000,- Kč. Zůstatek nad tuto částku se úročí základní úrokovou sazbou (< href="/oznameni-o-urokovych-sazbach" onclick="return openTargetBlank(this, event)">Přehled úrokových sazeb).


B) Zda už máte založenou nějakou předchozí obálku.


2/ Pokud byste peníze z účtu vybírali v době, kdy už máte nějakou obálku vytvořenou a která už se vám úročí zvýhodněnou sazbou 2 % p. a., snížíme vám zůstatek právě v poslední obálce o vybranou částku.

Zbytek peněz ve stejné obálce vám ale budeme i nadále úročit 2 % p. a. Když budete mít založené obálky a budete si chtít vybrat peníze, vždy je budete vybírat z poslední vytvořené obálky. Pokud suma v obálce klesne pod 3 000 Kč, obálka zanikne.


Příklad č. 2:

  • Máte už naspořeno v první lednové obálce částku 100 000 Kč, která se vám od začátku úročí sazbou 2 % p. a.

  • 10. února si vložíte 50 000 Kč a vytvoříte si tak únorovou obálku, která se vám začne úročit v březnu.

  • Ale 20. února si znenadání potřebujete z ING Konta vybrat 30 000 Kč.


Co se potom stane?
1. Lednová obálka: Protože peníze z účtu vybíráte v době, kdy už máte lednovou obálku vytvořenou a úročí se vám sazbou 2 % p. a., snížíme zůstatek v lednové obálce o vybíranou částku 30 000 Kč. Ale dál budeme úročit její zůstatek, tedy 70 000 Kč, sazbou 2 % p. a.
2. Únorová obálka: Únorový výběr 30 000 Kč se projeví i tak, že ovlivní výši vaší únorové obálky. V únoru jste si vložili 50 000 Kč a vybrali 30 000 Kč. Proto bude únorová obálka ve výši 20 000 Kč úročená zvýhodněnými 2 % p. a. po dobu 6 měsíců od 1. března 2020.


3/ Když si potřebujete vybrat peníze, vždy je vybíráte z poslední už vytvořené obálky. Pokud výběr převyšuje zůstatek v této obálce, pak vybíráte z dalších obálek vytvořených předtím. Pokud je vybraná suma větší než celková částka ve všech vašich spořicích obálkách, zruší se nejdřív obálky se zvýhodněnou úrokovou sazbou a teprve až potom se čerpají peníze úročené standardní sazbou.


Příklad č. 3:
K 6. březnu 2020 máte 2 vytvořené obálky, a to lednovou se zůstatkem 70 000 Kč a únorovou se zůstatkem 20 000 Kč. Došlo ke změně plánu a potřebujete si vybrat z ING Konta 40 000 Kč.
Co se stane?
20 000 Kč vám odepíšeme z únorové obálky a tím ji vyčerpáte a zrušíte. Dalších 20 000 Kč vám odepíšeme z lednové obálky. Ve vaší lednové obálce proto zůstane 50 000 Kč, které budeme dál úročit 2 % p. a.


4/ V případě že váš aktuální zůstatek klesne pod hodnotu zůstatku k 31. 12. 2019, ztrácíte zcela nárok na zvýhodněnou úrokovou sazbu, protože akce je určená jen pro nové vklady od 1. 1. 2020. Zůstatek se vám ale samozřejmě dále úročí základní úrokovou sazbou podle Přehledu úrokových sazeb.


Příklad č. 4:
Na ING Kontu máte 180 000 Kč, v lednové obálce máte 50 000 Kč a vaše únorová obálka byla zrušena výběrem v březnu 2020.
10. dubna si potřebujete vybrat 120 000 Kč. V takovém případě vám 50 000 Kč odepíšeme z lednové obálky a tím vám tato obálka zanikne. Zbylých 70 000 Kč se odečte z vašeho zůstatku, který je úročený základní sazbou.
Než odejde platba 120 000 Kč, tzn. do 10. dubna, máte zvýhodněnou úrokovou sazbu na 50 000 Kč v lednové obálce. Ale od 10. dubna, kdy bude lednová obálka zrušena, už nebude úroková sazba 2 % p. a. platit.


Zůstatek na vašem ING Kontu bude 180 000 – 120 000 = 60 000 Kč


5/ Nárok na zvýhodněný úrok máte znovu ve chvíli, kdy nově vložené peníze na vaše ING Konto převýší zůstatek platný k 31. 12. 2019.


Příklad č. 5:
Na ING Kontu máte 15. dubna 60 000 Kč, zůstatek je tedy menší než k 31.12. 2019, kdy jste měli na účtu 70 000 Kč.
Pokud chcete v květnu znovu začít spořit se zvýhodněnou sazbou 2 % p. a. a na své ING Konto vložíte 20.dubna 50 000 Kč, budete mít svém kontu 110 000 Kč. Do obálky se zvýhodněnou sazbou 2 % p. a. se vám započítá 40 000 Kč, tedy částka vyšší než 70 000 Kč, tzn. než zůstatek na účtu k 31.12. 2019 jako startovacímu datu kampaně.

Všechny otázky

Užitečné dokumenty

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.