Pobočka ING Ostrava / OC Forum Nová Karolina

Na pobočce ING Bank v Ostravě si můžete založit spořicí účet ING Konto a ING Podílové fondy.

V atriu obchodního centra Forum Nová Karolina vedle obchodu s módou H&M.

Jantarová 3344/4
702 00  Ostrava 2

Tel.:727 858 966

Otevírací doba:
Pondělí - neděle: 9:00 - 20:00

Rezervujte si termín

 

 ING Finanční centrum ING Finanční centrum ING Finanční centrum 

 

Rezervace termínu na pobočku ING Bank Ostrava

Sjednejte si schůzku s našimi pracovníky na Kiosku ING Bank v nákupním centru OC Forum, Jantarová 3344/4, 702 00 v Ostravě.

Termín je možné rezervovat nejdřív na následující den, po telefonické domluvě možno i dřív.

Vyplňte, prosím, své kontaktní údaje a my vám na nich potvrdíme požadovaný termín schůzky (všechny údaje jsou povinné):

i

Prohlašuji, že mnou výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Souhlasím s jejich ověřením a zpracováním ING Bank N.V. (dále jen Banka), a to až do odvolání tohoto souhlasu z mé strany v písemné formě. Souhlasím, aby Banka ve smyslu platného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, (dále jen Zákon):

  • zpracovávala a uchovávala jako správce moje osobní údaje uvedené v mnou vyplněném formuláři,
  • využívala moje osobní údaje za účelem určeným povahou mnou vyplněného formuláře a dále k zasílání marketingových nabídek Banky,
  • dle své potřeby a výběru pověřila zpracováním mých osobních údajů zpracovatele, který k tomu prokazatelně splňuje předpoklady stanovené právem České republiky, zejména osobám náležejícím do skupiny ING, případně svým dodavatelům,
  • předávala ve smyslu § 27 Zákona moje výše uvedené osobní údaje v případě potřeby do jiných států i mimo EU.

Beru na vědomí, že více o zpracování osobních údajů se mohu dozvědět v Ustanovení o ochraně osobních údajů ING Bank N.V., pobočka Praha, dále že můžu požádat Banku o vysvětlení zpracování mých osobních údajů, požadovat jejich doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci. Souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv písemně odvolat. Prohlašuji, že jsem byl ve smyslu ustanovení § 11 Zákona Bankou řádně informován o zpracování mých osobních údajů, mých právech jakožto subjektu údajů a o povinnostech správce a zpracovatele mých osobních údajů.

*ING Bank N.V., společnost založená podle právního řádu Nizozemska, se sídlem Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Nizozemí a registrovaná v obchodním rejstříku Obchodní a Průmyslové komory v Amsterdamu pod číslem spisu 33031431 a zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze ING Bank N.V., se sídlem na adrese Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČ: 49279866, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou A 7930.