Časté dotazy

Jakým způsobem se mohu zúčastnit výběrového řízení ve vaší společnosti?

Aktuální nabídku volných pracovních pozic můžete sledovat na našich webových stránkách. V případě, že vás některá z otevřených pozic, pro kterou splňujete předpoklady zaujme, zašlete nám váš strukturovaný životopis společně s průvodním dopisem. Pokud budete na základě vámi zaslaných materiálů shledán vhodným kandidátem, budete zařazen do výběrového řízení na danou pozici.

Jaký je proces výběrového řízení?

Výběrové řízení v ING Česká republika se řídí jednou, pro nás velmi důležitou zásadou. Snažíme se, aby každý kandidát získal kvalitní a rychlé informace o jeho průběhu a svých možnostech být ve výběrovém řízení úspěšný.

  • Po odeslání životopisu z těchto stránek jste okamžitě zařazeni do databáze životopisů a tato skutečnost je vám automaticky oznámena přímo do vaší e-mailové schránky.
  • Ode dne přijetí automatické odpovědi probíhá po dobu čtrnácti dní hodnocení přijatých životopisů specialistou pro nábor nových zaměstnanců.
  • V případě, že do těchto čtrnácti dnů nejste kontaktováni pracovníkem personálního oddělení ING znamená to, že váš profil, znalosti či pracovní dovednosti neodpovídají požadovaným kritériím a nepostupujete tak do dalších kol výběrového řízení.
  • V opačném případě vás osloví pracovník personálního oddělení, a to telefonicky nebo e-mailem a sjedná s vámi termín osobní schůzky. Zde se setkáte buď s náborovým specialistou nebo přímo s manažerem obsazujícím pozici, na kterou se hlásíte.
  • Podle typu obsazované pozice probíhá buď jeden nebo více pohovorů, které tvoří tzv. kola výběrového řízení.
  • Poté, co proběhnou pohovory se všemi vybranými kandidáty a po ukončení každého kola pohovorů jste v co nejkratší možné době informováni o jeho výsledcích.
  • Celý proces výběrového řízení končí obsazením volné pozice v ING tím nejlepším z vás.

Pracovníci personálního oddělení a manažeři ING se těší na setkání s vámi. Vyberte si z naší nabídky volných pozic.

Kdo bude mít přístup k mým zaslaným materiálům a životopisu?

Vaše materiály považujeme za přísně důvěrné a jsou k dispozici pouze náborovému oddělení společnosti a manažerům, kteří v rámci svého oddělení danou pozici obsazují.

V případě, že nejsem vhodným kandidátem/kou na danou pozici a nebo již byla obsazena, mohu být zařazen/a do výběrového řízení na jinou pozici v rámci ING?

Ano, váš životopis bude s vaším souhlasem zařazen do databáze po dobu 3 měsíců a pokud pro vás v té době najdeme vhodné uplatnění, budeme vás kontaktovat.

Mohu se ucházet o práci na částečný úvazek?

Ano, v případě vašeho zájmu budete zařazen/a do databáze brigádníků, a můžete se tak stát našim pravidelným spolupracovníkem/nicí v rámci částečných pracovních úvazků v průběhu celého roku.