ING Aria Lion AggressiveING Aria Lion Aggressive

Profilový podílový fond vhodný pro dlouhodobé investování. Díky své velmi dynamické strategii má většinu investic rozložených v akciových cenných papírech a za cenu velmi častého kolísání nabízí svým investorům možnost dosáhnout nadstandardního zhodnocení.

Měna fondu: CZK
Investiční profil: Dravý
Riziková třída: 5
Bankovní poplatky: 0 %
Kombinovaný výnos za rok: 8,47 %
Cena fondu: 1189,7 CZK

Více o fondu Koupit

BlackRock European Equity Income

Cílem fondu je dosáhnout nadprůměrného dividendového příjmu z akcií společností se sídlem nebo hlavní obchodní činností v Evropě bez obětování dlouhodobého kapitálového růstu.
 
 

Měna fondu: EUR
Investiční profil: Dravý
Riziková třída: 6
Bankovní poplatky: 1 %
Výnos za rok: 1,10 %
Cena fondu: 19,24 EUR

Více o fondu Koupit

BlackRock Japan Flexible Equity

Fond investuje do akcií společností se sídlem nebo hlavní obchodní činností v Japonsku. Portfolio manažer se snaží vybírat akcie, které jsou dle jeho názoru podhodnocené nebo mají dobrý růstový potenciál.
 
 

Měna fondu: EUR
Investiční profil: Dravý
Riziková třída: 6
Bankovní poplatky: 1 %
Výnos za rok: 0,86 %
Cena fondu: 11,72 EUR

Více o fondu Koupit

BlackRock New Energy

Fond nabízí investorům možnost investovat na širokém, rychle se rozvíjejícím trhu podpořeným novou regulací životního prostředí, který je díky neustále se snižujícím nákladům dnes již schopný konkurovat tradičním zdrojům energie.

Měna fondu: USD
Investiční profil: Dravý
Riziková třída: 6
Bankovní poplatky: 1 %
Výnos za rok: 1,26 %
Cena fondu: 9,62 USD

Více o fondu Koupit

BlackRock World Healthscience

Fond nabízí možnost podílet se na úspěchu sektoru po jehož produktech a službách roste poptávka díky pozitivním demografickým trendům a inovacím.
 
 

Měna fondu: USD
Investiční profil: Dravý
Riziková třída: 6
Bankovní poplatky: 1 %
Výnos za rok: 7,15 %
Cena fondu: 42,27 USD

Více o fondu Koupit

BlackRock World Real Estate Securities

Fond investuje do akcií společností, které přímo nebo nepřímo vlastní portfolio nemovitostí, ze kterého jim plyne nájem a do akcií developerských společností.
 
 

Měna fondu: USD
Investiční profil: Dravý
Riziková třída: 6
Bankovní poplatky: 1 %
Výnos za rok: 11,00 %
Cena fondu: 14,73 USD

Více o fondu Koupit

Fidelity China Consumer

Fond umožňuje investovat do společností, které jsou zapojené do vývoje, výroby a prodeje zboží nebo služeb čínským spotřebitelům.
 

Měna fondu: USD
Investiční profil: Dravý
Riziková třída: 6
Bankovní poplatky: 1 %
Výnos za rok: -2,27 %
Cena fondu: 20,22 USD

Více o fondu Koupit

Fidelity Latin America

Fond investuje do finančně zdravých společností z regionu Latinské Ameriky, které dosahují vysoké nebo rostoucí návratnosti kapitálu.
 

Měna fondu: USD
Investiční profil: Dravý
Riziková třída: 6
Bankovní poplatky: 1 %
Výnos za rok: -6,61 %
Cena fondu: 11,02 USD

Více o fondu Koupit

Fidelity United Kingdom

Fond umožňuje investovat do akcií největších britských společností, které jsou tržními lídry. V portfoliu fondu naleznete skutečně globální podniky, jež využívají kvalitního britského zázemí, díky kterému mohou prorazit na trzích celého světa.

Měna fondu: EUR
Investiční profil: Dravý
Riziková třída: 6
Bankovní poplatky: 1 %
Výnos za rok: 0,94 %
Cena fondu: 11,77 EUR

Více o fondu Koupit

Franklin India

Fond investuje převážně do akcií vydávaných společnostmi, které mají sídlo nebo vykonávají podstatnou část své podnikatelské činnosti v Indii.
 
 

Měna fondu: EUR
Investiční profil: Dravý
Riziková třída: 6
Bankovní poplatky: 1 %
Výnos za rok: 1,93 %
Cena fondu: 40,15 EUR

Více o fondu Koupit

Franklin Technology

Fond může být zajímavý pro investory, kteří mají zájem o růstové investice v technologickém sektoru ve Spojených státech a ostatních zemích světa.
 
 

Měna fondu: USD
Investiční profil: Dravý
Riziková třída: 6
Bankovní poplatky: 1 %
Výnos za rok: 21,81 %
Cena fondu: 22,56 USD

Více o fondu Koupit

NN European Equity

Investuje do atraktivně oceněných akcií s růstovým potenciálem napříč různými oblastmi, jako jsou farmacie, finance nebo energetika.

Měna fondu: CZK
Investiční profil: Dravý
Riziková třída: 6
Bankovní poplatky: 1 %
Výnos za rok: 5,69 %
Cena fondu: 14292,97 CZK

Více o fondu Koupit