ING Aria Lion Moderate

Profilový podílový fond vhodný pro investory, kteří hledají pro své finance vyšší zhodnocení, ale neradi příliš riskují a postačí jim výnos vyšší než je možné dosáhnout na spořicím účtu.

Měna fondu: CZK
Investiční profil: Opatrný
Riziková třída: 3
Bankovní poplatky: 0 %
Výnos za rok: 3,19 %
Cena fondu: 1043,08 CZK

Více o fondu

BlackRock Asian Tiger Bond

Fond nabízí investorům možnost investovat do asijských státních i korporátních dluhopisů, a to především dluhopisů investičního stupně.
 

Měna fondu: USD
Investiční profil: Opatrný
Riziková třída: 3
Bankovní poplatky: 1 %
Výnos za rok: 4,95 %
Cena fondu: 41,58 USD

Více o fondu

BlackRock Global Corporate Bond

Fond nabízí investorům možnost investovat především do korporátních dluhopisů investičního stupně na dluhopisových trzích po celém světě.
 

Měna fondu: USD
Investiční profil: Opatrný
Riziková třída: 3
Bankovní poplatky: 1 %
Výnos za rok: 4,50 %
Cena fondu: 13,92 USD

Více o fondu

ING Aria Lion BalancedING Aria Lion Balanced

Profilový podílový fond vhodný pro investory, kteří chtějí dosáhnout vyššího výnosu a požadují vyvážený poměr mezi mírou investičního rizika a výnosem investice. Jsou ochotni do určité míry přijmout výkyvy na finančních trzích, ale očekávají vyšší dlouhodobé zhodnocení.

Měna fondu: CZK
Investiční profil: Vyrovnaný
Riziková třída: 4
Bankovní poplatky: 0 %
Výnos za rok: 4,84 %
Cena fondu: 1091,6 CZK

Více o fondu

BlackRock Global Multi-Asset Income

Jedná se o smíšený fond, který se zaměřuje na dosažení nadprůměrného příjmu bez obětování dlouhodobého kapitálového růstu z globálního portfolia investic.
 
 
 

Měna fondu: USD
Investiční profil: Vyrovnaný
Riziková třída: 4
Bankovní poplatky: 1 %
Výnos za rok: 3,42 %
Cena fondu: 13,59 USD

Více o fondu

Fidelity Global High Yield

Fond investuje celosvětově do nejatraktivnějších podnikových dluhopisů s vysokým výnosem na silně rostoucích trzích.
 
 
 

Měna fondu: CZK
Investiční profil: Vyrovnaný
Riziková třída: 4
Bankovní poplatky: 1 %
Výnos za rok: 1,37 %
Cena fondu: 1107,0 CZK

Více o fondu

Templeton Global Bond

Fond investuje do globálních státních dluhopisů a měn dle makroekonomické situace v jednotlivých zemích.
 

Měna fondu: CZK
Investiční profil: Vyrovnaný
Riziková třída: 4
Bankovní poplatky: 1 %
Výnos za rok: 2,67 %
Cena fondu: 110,97 CZK

Více o fondu

Templeton Global Total Return

Fond investuje především do globálních státních dluhopisů a měn dle makroekonomické situace v jednotlivých zemích.

Měna fondu: USD
Investiční profil: Vyrovnaný
Riziková třída: 4
Bankovní poplatky: 1 %
Výnos za rok: 1,99 %
Cena fondu: 31,3 USD

Více o fondu

ING Aria Lion DynamicING Aria Lion Dynamic

Profilový podílový fond vhodný pro investory, kteří chtějí pro své úspory velmi zajímavé zhodnocení ve střednědobém až dlouhodobém horizontu a jsou ochotni podstoupit investiční riziko v podobě častějších výkyvů na finančních trzích.

Měna fondu: CZK
Investiční profil: Odvážný
Riziková třída: 5
Bankovní poplatky: 0 %
Výnos za rok: 7,06 %
Cena fondu: 1148,25 CZK

Více o fondu

Fidelity America

Fond investuje do inovativních společností z USA s nejlepšími vyhlídkami, které nabízí investorům možnost atraktivních výnosů.
 
 
 

Měna fondu: CZK
Investiční profil: Odvážný
Riziková třída: 5
Bankovní poplatky: 1 %
Výnos za rok: 2,62 %
Cena fondu: 1408,0 CZK

Více o fondu

Fidelity Asian Special Situations

Fond investuje do akcií podniků v jihovýchodní Asii, které se staly lídry díky technologii, produktové škále nebo nákladové struktuře.
 
 
 

Měna fondu: CZK
Investiční profil: Odvážný
Riziková třída: 5
Bankovní poplatky: 1 %
Výnos za rok: -0,17 %
Cena fondu: 1171,0 CZK

Více o fondu

Fidelity Emerging Markets

Fond umožňuje investovat do nejlepších nápadů ze všech tří regionů rozvíjejících se trhů – z Latinské Ameriky, rozvíjející se Asie a regionu EMEA (rozvíjející se Evropy, Blízkého východu a Afriky).

Měna fondu: USD
Investiční profil: Odvážný
Riziková třída: 5
Bankovní poplatky: 1 %
Výnos za rok: -4,89 %
Cena fondu: 18,88 USD

Více o fondu

Fidelity Global Consumer Industries

Fond nabízí možnost podílet se na investicích do společností ze spotřebního sektoru, které podnikají po celém světě a těží ze silných značek a ze vzestupu střední třídy.

Měna fondu: USD
Investiční profil: Odvážný
Riziková třída: 5
Bankovní poplatky: 1 %
Výnos za rok: 6,16 %
Cena fondu: 17,24 USD

Více o fondu

Fidelity Global Demographics

Fond nabízí investorům možnost využít tří dobře předvídatelných globálních demografických změn: růstu populace, stárnutí populace a růstu střední třídy.

Měna fondu: USD
Investiční profil: Odvážný
Riziková třída: 5
Bankovní poplatky: 1 %
Výnos za rok: 3,30 %
Cena fondu: 20,02 USD

Více o fondu

Fidelity Global Dividend

Fond investuje po celém světě do stabilních a silných akciových společností vyplácejících pravidelně dividendy.
 

Měna fondu: CZK
Investiční profil: Odvážný
Riziková třída: 5
Bankovní poplatky: 1 %
Výnos za rok: 12,47 %
Cena fondu: 1434,0 CZK

Více o fondu

Franklin Global Small Mid Cap Growth

Fond investuje do menších (small- a mid-cap) společností, které jsou trhem přehlížené a podhodnocené a přitom nabízí atraktivní růstový potenciál a splňují 3 základní kriéria: růst, kvalitu a příznivou cenu.

Měna fondu: USD
Investiční profil: Odvážný
Riziková třída: 5
Bankovní poplatky: 1 %
Výnos za rok: -8,22 %
Cena fondu: 31,6 USD

Více o fondu

NN Global Equity

Fond investuje do oceněných akcií s růstovým potenciálem napříč různými oblastmi, jako jsou farmacie, finance nebo energetika.
 
 

Měna fondu: CZK
Investiční profil: Dravý
Riziková třída: 6
Bankovní poplatky: 1 %
Výnos za rok: 11,78 %
Cena fondu: 14254,09 CZK

Více o fondu

Templeton Global Income

Fond se zaměřuje na dosažení udržitelného globálního příjmu a potenciál kapitálového zhodnocení z globálního portfolia akciových a dluhopisových investic.
 
 

Měna fondu: USD
Investiční profil: Odvážný
Riziková třída: 5
Bankovní poplatky: 1 %
Výnos za rok: -2,96 %
Cena fondu: 20,0 USD

Více o fondu

ING Aria Lion AggressiveING Aria Lion Aggressive

Profilový podílový fond vhodný pro dlouhodobé investování. Díky své velmi dynamické strategii má většinu investic rozložených v akciových cenných papírech a za cenu velmi častého kolísání nabízí svým investorům možnost dosáhnout nadstandardního zhodnocení.

Měna fondu: CZK
Investiční profil: Dravý
Riziková třída: 5
Bankovní poplatky: 0 %
Výnos za rok: 8,47 %
Cena fondu: 1189,7 CZK

Více o fondu

BlackRock European Equity Income

Fond investuje do kvalitních evropských společností s udržitelnou výší dividend.
 
 
 
 
 

Měna fondu: EUR
Investiční profil: Dravý
Riziková třída: 6
Bankovní poplatky: 1 %
Výnos za rok: 1,10 %
Cena fondu: 19,24 EUR

Více o fondu

BlackRock Japan Flexible Equity

Fond nabízí investorům možnost podílet se na politicko-ekonomickém oživení Japonska.
 
 
 
 
 

Měna fondu: EUR
Investiční profil: Dravý
Riziková třída: 6
Bankovní poplatky: 1 %
Výnos za rok: 0,86 %
Cena fondu: 11,72 EUR

Více o fondu

BlackRock New Energy
 

Fond nabízí investorům možnost investovat na širokém, rychle se rozvíjejícím trhu podpořeným novou regulací životního prostředí, který je díky neustále se snižujícím nákladům dnes již schopný konkurovat tradičním zdrojům energie.

Měna fondu: USD
Investiční profil: Dravý
Riziková třída: 6
Bankovní poplatky: 1 %
Výnos za rok: 1,26 %
Cena fondu: 9,62 USD

Více o fondu

BlackRock World Healthscience

Fond nabízí možnost podílet se na úspěchu sektoru po jehož produktech a službách roste poptávka díky pozitivním demografickým trendům a inovacím.
 
 

Měna fondu: USD
Investiční profil: Dravý
Riziková třída: 6
Bankovní poplatky: 1 %
Výnos za rok: 7,15 %
Cena fondu: 42,27 USD

Více o fondu

BlackRock World Real Estate Securities

Fond investuje do akcií společností, které přímo nebo nepřímo vlastní portfolio nemovitostí, ze kterého jim plyne nájem a do akcií developerských společností.
 
 

Měna fondu: USD
Investiční profil: Dravý
Riziková třída: 6
Bankovní poplatky: 1 %
Výnos za rok: 11,00 %
Cena fondu: 14,73 USD

Více o fondu

Fidelity China Consumer

Fond umožňuje investovat do společností z Číny, Hong Kongu a Tchaj-wanu, které jsou zapojené do vývoje, výroby a prodeje zboží nebo služeb čínským spotřebitelům.
 

Měna fondu: USD
Investiční profil: Dravý
Riziková třída: 6
Bankovní poplatky: 1 %
Výnos za rok: -2,27 %
Cena fondu: 20,22 USD

Více o fondu

Fidelity Latin America

Fond investuje do vysoce kvalitních společností z regionu Latinské Ameriky, které dosahují konzistentních zisků a nabízejí mnoho příležitostí pro šikovné (tzn. racionálně smýšlející) investory.

Měna fondu: USD
Investiční profil: Dravý
Riziková třída: 6
Bankovní poplatky: 1 %
Výnos za rok: -6,61 %
Cena fondu: 11,02 USD

Více o fondu