Potřebuji pro své peníze lepší zhodnocení

Potřebuji pro své peníze lepší zhodnocení

Máte peníze na běžném nebo spořicím účtu? Můžete si dávat měsíčně stranou nějakou částku?

Investujte do podílových fondů

Přesvědčte se sami, kolik jste mohli získat, kdybyste s námi začali investovat již před pěti lety.

Pokud byste s námi investovali do podílového fondu 1 000 Kč měsíčně po období pěti let, souhrn vašich investic by byl

60 000 Kč

V modelovém příkladu počítejme s fondem, který by dosáhl v budoucnu průměrného ročního výnosu 6 %.

Pro vaši investici by to mohlo znamenat atraktivní zhodnocení, kdy by na konci období mohla mít hodnotu

69 770 Kč

Samozřejmě, že lze investovat větší částky jednorázově. Zvažte ale, jestli by nebylo lepší rozdělit takovou částku do několika menších a vkládat je do fondu např. měsíčně jako pravidelnou investici.

ING Podílové fondy si založíte online za pár minut a bez jediného kusu papíru.

Upozornění:
Výše uvedené výpočty nezohledňují daně. Hodnota každé investice může kolísat a minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Návratnost investované částky není zaručena.