Zajištění na stáří

Potřebuji si zajistit klidné stáří

Rádi byste si na stáří přilepšili a udrželi si dnešní životní standard? Měli byste raději více než jen státní důchod?

Spočítejte si, o kolik si můžete v budoucnu vylepšit svůj důchod

Pravidelné spoření lze vhodně kombinovat s rozumným investováním do pečlivě vybraných podílových fondů a zpříjemnit si tak léta strávená v důchodovém věku. Pro bližší představu vyplňte několik vstupních údajů v naší důchodové kalkulačce.

Zjistěte si, v kolika letech půjdete do důchodu

Podle současných pravidel je váš důchodový věk let.

Do důchodu byste šel/šla v roce , tedy přibližně za let.

Za rok 2014 činil průměrný státní důchod .

Výpočet odchodu do důchodu vychází z údajů Ministerstva práce a sociálních věcí a předpokládá splnění všech potřebných náležitostí k vzniku nároku na pobírání důchodu.

Kolik prostředků budete mít díky penzijnímu spoření?

Před odchodem do důchodu budete mít k dispozici .

Kolik můžete investovat měsíčně?

Kolik byste si mohli k důchodu přilepšit pravidelnou investicí do podílových fondů.

Jaký jste typ investora?

Vyberte si, jaký investišný profil se k vám hodí. Pokud si nevíte rady, jaký jste typ investora, tak vám s výběrem vhodného fondu pomůžeme.

Sem patří například ING Aria Lion Moderate s průměrným ročním výnosem 2,71 %.

Sem patří například ING Aria Lion Balanced s průměrným ročním výnosem 4,49 %.

Sem patří například ING Aria Lion Dynamic s průměrným ročním výnosem 5,74 %.

Sem patří například ING Aria Lion Aggressive s průměrným ročním výnosem 6,44 %.

Očekávaná výkonnost fondu

Minulý výnos vám slouží jen jako orientační údaj a není zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a není zaručena plná návratnost původně investované částky. Pokud věříte v ještě lepší výkonnost vašeho fondu, můžete číslo posunutím doprava zvýšit, v opačném případě posunutím doleva snížit.

je předpokládaný roční výnos fondu

Nezkusíte být trochu odvážnější?

Doba čerpání

Jak dlouho budete chtít v důchodu své naspořené prostředky čerpat?

Ke státnímu důchodu můžete po dobu let navíc získat:

měsíčně díky pravidelné investice do podílových fondů, celkově .

Při investované částce

měsíčne díky penzijnímu spoření, celkově .

Celkem si měsíčně ke státnímu důchodu mohu přilepšit o .

Začít pravidelně investovat