Zajištění na stáří

Potřebuji si zajistit klidné stáří

Rádi byste si na stáří přilepšili a udrželi si dnešní životní standard? Měli byste raději více než jen státní důchod?

Investujte do podílových fondů

Víte, jaký důchod od státu vás pravděpodobně čeká a jak vám přilepší doplňkové penzijní spoření?

  • Například žena se 2 dětmi, která si spoří na doplňkové penzijní spoření ve výši 1 000 Kč měsíčně od svých 30 let, odchází dnes do důchodu ve věku 68 let a 4 měsíců. Od státu dnes dostane starobní důchod ve výši 11 000 Kč měsíčně.
  • Penzijní spoření jí po 38 letech spoření měsíčně přilepší 3 852 Kč po dobu následujících 10 let. U výpočtu této pravidelné výplaty z penzijního spoření je předpokládaná míra zhodnocení 0,5 % ročně.
  • Její příjmy v důchodovém věku tak budou celkem 14 852 Kč za měsíc po dobu 10 let.

Připravte se na stáří již dnes a zjistěte sami, kolik byste si pravidelnou investicí mohli k důchodu přilepšit:

  • Pokud si budete měsíčně do doby dosažení důchodového věku odkládat 500 Kč do podílových fondů a tyto fondy si celkově po období 38 let udrží modelový roční výnos např. ve výši 5 %, mohli byste mít k dispozici dalších 679 146 Kč.
  • Což by bylo o 5 659 Kč měsíčně navíc po dobu 10 let následujících po dosažení důchodového věku.
  • Celkový příjem v důchodu byste si za takových předpokladů mohli zvýšit o významnou částku.

ING Podílové fondy si založíte online za pár minut a bez jediného kusu papíru.

Upozornění:
Výše uvedené výpočty nezohledňují daně a inflaci a vycházejí ze stávajících právních, ekonomických a politických podmínek. Hodnota každé investice může kolísat a minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Návratnost investované částky není zaručena. Vzhledem k velmi dlouhému období investování použitému v tomto modelu je vysoce pravděpodobné, že dojde ke značným změnám na globálních finančních trzích, v politické situaci, měnových podmínkách a v dalších oblastech, jež výrazným způsobem ovlivňují ekonomické prostředí, a proto bude pravděpodobně investor muset mimo jiné zvolit kombinaci několika podílových fondů či přistoupit k jiným opatřením, aby dosáhl požadovaného výsledku. Modelový příklad počítaný na takto dlouhé období obsahuje nízkou míru pravděpodobnosti dosažení takto specifického plánovaného výsledku.