Fidelity Global High Yield[Opatrný investiční profil]

Fidelity Asian Special Situations

Odvážný investiční profil

Region, do něhož patří Čína, Indie a země ASEAN, je dokladem toho, jak mohou příznivé demografické podmínky, rostoucí míra urbanizace, silný potenciál růstu HDP a velké množství podniků, do kterých je možné investovat, vytvořit předpoklady pro vznik destinace pro dlouhodobé investice. Fidelity Fond asijských akcií se v rámci regionu snaží maximalizovat svou výnosnost prostřednictvím výběru akcií podniků, které se staly globálními lídry díky technologii, produktové škále nebo nákladové struktuře.

U asijských zemí, které prosazují reformy, existuje větší pravděpodobnost, že budou poskytovat dobré investiční příležitosti, než v případě zemí z rozvíjejících se trhů, které reformy nerealizují. Investor tak může těžit z rostoucího bohatství, rozvoje infrastruktury nebo z probíhajících reforem zaměřených na modernizaci státních i soukromých podniků.

Založit ING Podílové fondy

ING Podílové fondy si založíte online za pár minut a bez jediného kusu papíru.

Fidelity America

Výkonnost fondu

Cena ke dni 21.02.2019 Za 3 měsíce Za půlrok Za rok Za 3 roky Za 5 let
1100,0 CZK 8,48 % -1,61 % -8,71 % 36,32 %
Koupit fond