Oznámení akcionářům NN (L) Patrimonial o změnách k 1. prosince 2018

Představenstvo společnosti tímto informuje akcionáře o úpravách, které budou provedeny v prospektu společnosti s účinností od 1. prosince 2018.

Oznámení akcionářům