Oznámení akcionářům NN (L) International

Představenstvo společnosti rozhodlo o některých změnách v prospektu společnosti, který bude datován k říjnu 2017.

Oznámení akcionářům