Přihlásit  

ING Český akciový fond - změna srovnávacího indexu

06.06.2014

ING Český akciový fond - změna srovnávacího indexu

6.6.2014

K 1. červnu 2014 došlo ke změně složení srovnávacího indexu (tzv. benchmarku) u ING Českého akciového fondu tak, aby lépe reflektoval měnící se situaci jednotlivých kapitálových trhů v našem regionu střední a východní Evropy (CEE). Nově byl do benchmarku zaveden rumunský akciový index BET s váhou 10%.

Důvodem je dynamický rozmach tohoto trhu v posledních dvou letech, který s sebou přinesl řadu nových emisí díky silnému privatizačnímu programu tamní vlády. Situaci lze přirovnat k devadesátým letům v České republice, Maďarsku nebo Polsku. Jsme přesvědčeni, že Rumunský trh přiláká zahraniční institucionální investory a to přispěje k jeho dlouhodobému růstu.

Na druhé straně, v posledních letech neatraktivní podmínky pro korporátní sektor v Maďarsku, omezily naše možnosti investovat do akciových společností s absencí nových titulů, což vedlo k snížení váhy maďarského akciového indexu BUX na 10%.

Hlavní zaměření ING Českého akciového fondu ale zůstává beze změn - minimálně 52 % aktiv je investováno na pražské burze (PX). Ta nabízí v současnosti ideální mix stabilních dividendových titulů s dalším potenciálním růstem v rámci konvergence České republiky k západním rozvinutým ekonomikám.

Nové složení srovnávacího indexu: 52% pražský (PX) PI, 28% varšavský (WIG30) TR, 10% budapešťský (BUX) TR a 10% rumunský (BET) PI.

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.