Přihlásit  

Dočasné zastavení nabídky fondů ING (L) Flex Český fond peněžního trhu a ING (L) Flex Slovenský dluhopisový fond

22.07.2014

Dočasné zastavení nabídky fondů ING (L) Flex Český fond peněžního trhu a ING (L) Flex Slovenský dluhopisový fond

s ohledem na níže uvedené rozhodnutí společnosti ING Investment Management je ING Bank nucena dočasně ze své nabídky ING Fondů stáhnout nabídku fondů ING (L) Flex Český fond peněžního trhu a ING (L) Flex Slovenský dluhopisový fond. V případě zasláni platby na účty uvedených fondů, bude platba vrácena na účet, ze kterého byla provedena. O opětovném zařazení fondů do nabídky Vás budeme neprodleně informovat.

ING Bank

Rozhodnutí ING Investment Management

Dovolujeme si Vás informovat o skutečnostech související s distribucí fondů ING (L) Flex – Czech Money Market (Český fond peněžního trhu) a ING (L) Flex Slovak bond (Slovenský dluhopisový fond) a jeho krátkodobém omezení distribuce (subscriptions).

Zákon č. 240/2013 Sb., zákon o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen ZISIF), implementující regulaci AIFMD, požaduje, aby všechny AIF fondy, které se mají prodávat veřejně retailovým klientům na území České republiky splňovaly určité nové požadavky. Tato specifikace se týká obou zmiňovaných fondů ING (L) Flex – Czech Money Market a ING (L) Flex Slovak bond.

Od 23. července 2014 bude v ČR pozastaven prodej (subscription) těchto fondů do té doby, než je schválí regulátor. Podle § 315 ZISIF regulátor právě odsouhlasil znění atestace poskytnuté CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier), lucemburským regulátorem, který na aktivity ING (L) Flex dohlíží.

Momentálně regulátor zkoumá žádost o určení srovnatelnosti zahraničního investičního fondu se speciálním fondem podle § 297 odst. 3 ZISIF. Jedná se o formálně administrativní proces podle § 297 ZISIFu specifikován § 34 nařízení vlády č. 247/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování.

Rádi vám pomůžeme

Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.