Aktuality

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 


10.03.2011

Oznámení akcionářům společnosti ING (L)

Správní rada společnosti ING (L), investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) tímto informuje akcionáře společnosti, že k 8.4. 2011 dojde k bezplatnému převodu všech aktiv podfondů (označených jako „Zanikající podfondy“) do níže uvedených existujících Podfondů (označených jako „Nástupnické podfondy“) a následnému zrušení a zániku všech Zanikajících podfondů.
 
22.12.2010

Co zvýšilo poptávku po rizikovějších aktivech?

Zpráva z finančních trhů za měsíc listopad 2010
 
22.12.2010

Jak se vyvíjel ING Multifond Aktiv V5 v měsíci prosinci

Komentář k ING Multifondu Aktiv V5
 
30.11.2010

Jak se vyvíjel ING Multifond v měsíci listopadu

Finanční trhy byly v posledním měsíci pozitivně ovlivněny především vývojem v USA.
 
28.10.2010

Změna obchodních podmínek a nový průběh obchodování

Nový průběh obchodování s ING Fondy- Krok za krokem
 
20.10.2010

Co způsobilo silný růst na akciových trzích?

Zpráva z finančních trhů za měsíc září 2010. Akciové trhy v měsíci září naštěstí nepokračovaly v trendu ze srpna, ale naopak navázaly na silný růst z měsíce července.
 
20.10.2010

Jak se vyvíjel ING Multifond Aktiv V5 na přelomu září a října

Komentář k vývoji ING Multifnodu Aktiv V5
 
06.10.2010

Jak se vyvíjel ING Multifond Aktiv V5 v měsíci září?

Komentáŕ k vývoji ING Multifnodu Aktiv V5
 
21.09.2010

Jaký faktor ovlivní nejbližší vývoj na trzích?

Zpráva z finančních trhů za měsíc srpen 2010
 
07.09.2010

Jak se vyvíjel ING Multifond V5 v měsíci srpnu?

V první polovině srpna se všechna rizikovější aktiva vyvíjela velmi pozitivně. Obecně řečeno, čím rizikovější aktiva, tím větší potenciální zisk. Zhruba v polovině měsíce však došlo ke zvratu, když Spojené státy publikovaly další nepříznivé ekonomické údaje. Ceny akcií to znovu stlačilo směrem dolů. Jaký měly tyto světové události vliv na vývoj portfolia ING Multifondu Aktiv V5?
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29