Aktuality

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 


28.02.2012

Oznámení akcionářům společnosti ING (L)

Tímto oznamujeme akcionářům společnosti ING (L), že s platností od 1. dubna 2012 se správní rada Společnosti rozhodla provést několik změn, které se týkají názvu a správy podfondů, definice obchodního dne, platební modality výkonnostního poplatku a dokumentu Sdílení klíčových informací pro investory (tzv. KIID).
 
15.02.2012

Jak se vyvíjel ING Multifond v lednu?

Lednové události snížily napětí a nervozitu na finančních trzích.
 
14.02.2012

iMěsíčník 2/2012: Jak vidí rok 2012 investiční odborníci ING IM?

Investiční stratég Valentijn van Nieuwenhuijzen: "I v nejistém prostředí je možné nalézt investiční příležitosti".
 
13.10.2011

Změna faxových čísel pro zpracování pokynů podílových fondů

Z provozních důvodů končí k 14.10.2011 platnost starého faxového čísla 257 473 548 pro zpracování pokynů podílových fondů.
 
11.07.2011

Dividendy za první pololetí roku 2011

Správní rada společnosti ING (L) Flex rozhodla dle aktuálně platného prospektu o vyplacení dividendy z distribučních akcií fondu ING (L) Flex Český fond peněžního trhu D (LU0120667323).
 
07.07.2011

Oznámení akcionářům společnosti ING (L)

Dne 15. 7. 2011 bude do nabídky ING Bank N.V. zařazen nový fond ING (L) Invest Health Care, ISIN LU0119209004.
 
23.06.2011

Oznámení akcionářům společnosti ING (L)

Správní rada společnosti ING (L), investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) tímto informuje akcionáře společnosti, že dne 18.7. 2011 bude uskutečněný bezplatný převod všech aktiv zanikajícího podfondu ING (L) Invest Biotechnology ISIN LU0119199106 do podfondu ING (L) Invest Health CareISIN LU0119209004.
 
25.05.2011

Oznámení akcionářům společnosti ING (L)

Správní rada společnosti ING (L), investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) tímto informuje akcionáře společnosti, že dne 17.6. 2011 bude uskutečněný bezplatný převod všech aktiv zanikajícího podfondu ING (L) Invest European Small Caps ISIN LU0108284653 do nového podfondu ING (L) Invest Europe Opportunities ISIN LU0262017568.
 
16.05.2011

Jak se vyvíjel ING Multifond Aktiv V5 v měsíci dubnu

I přes přetrvávající nejistoty světová ekonomika v dubnu stále vykazovala silný růst.
 
13.04.2011

Oznámení akcionářům společnosti ING (L) Renta Fund SICAV

Správní rada společnosti ING (L) Renta Fund SICAV, investiční společnost s variabilním kapitálem tímto informuje akcionáře společnosti, že dne 29. 4. 2011 bude uskutečněn bezplatný převod všech aktiv podfondů (označených jako „Slučované podfondy“) do níže uvedených podfondů (označených jako „Nástupnické podfondy“) a následné zrušení a zánik všech Zanikajících podfondů.
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29