Slavíme 25. výročí. Soutěžte

Často kladené otázky - ING Podílové fondy

Co jsou ING Podílové fondy?

ING Podílové fondy jsou fondy kolektivního investování. Jde o investice do podílových fondů, které nabízí možnost vyššího zhodnocení než na běžném či spořicím účtu.

Produkt se skládá ze základní nabídky a rozšířené nabídky. Základní nabídku tvoří 4 fondy ING Aria Lion, z nichž každý odpovídá různému investičnímu profilu dle výsledku investičního dotazníku. Fondy se liší svou rizikovostí – především poměrem akciových a dluhopisových investic v portfoliu.

Rozšířenou nabídku tvoří více než 20 fondů několika celosvětových investičních společností: Fidelity International, BlackRock, Franklin Templeton Investments a NN Investment Partners. Jedná se o dluhopisové, smíšené a akciové fondy s různým zaměřením, které jsou vhodné pro zkušenější investory.

ING Bank vám při výběru vhodného fondu poskytuje maximální podporu (videa o investování, přehledné internetové i mobilní bankovnictví, podporu prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního centra, pravidelné semináře, webináře (online seminář) nebo zpravodaje ze světa financí).

Se základní nabídkou ING Podílových fondů navíc investujete bez vstupních a výstupních poplatků, které se v České republice stále běžně investorům účtují a ukrajují jim nemalou část z jejich výnosů. Investice do rozšířené nabídky je zpoplatněna pouze 1 %, což je pro akciové a smíšené fondy nejnižší poplatek na trhu.

Pomohla vám tato odpověď?

Co je to otevřený podílový fond?

Nejběžnějším typem kolektivního investování jsou otevřené podílové fondy .

Otevřený podílový fond vzniká tak, že řada menších investorů investuje své úspory společně a svěří je do správy profesionálnímu správci, kterým je investiční společnost. Z malých částek se tak složí velká suma peněz, za kterou správce fondy nakupuje ve větších objemech různé cenné papíry a při rozhodování o investicích se řídí pravidly dle statusu fondu (tzv. prospekt fondu). Díky této aktivní odborné správě může být investování do podílových fondů vhodnou volbou pro ty investory, kteří se nechtějí sami rozhodovat do jakých konkrétních cenných papírů investovat své peníze. Investor si sám vybere ideální fond, který nejlépe vyhovuje jeho investičním cílům.

Se základní nabídkou ING Podílových fondů navíc investujete bez vstupních a výstupních poplatků, kdy alespoň jeden z nich se v České republice stále běžně investorům účtuje a ukrajuje jim nemalou část z jejich výnosů. Investice do rozšířené nabídky je zpoplatněna pouze 1 %, což je pro akciové a smíšené fondy nejnižší poplatek na trhu. V České republice se otevřené podílové fondy řídí zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Pomohla vám tato odpověď?

Věděli jste, že minimální investice do ING Podílových fondů je jen 100 Kč?

Investice do podílových fondů si v posledních letech získávají popularitu. Přesto si ale řada lidí myslí, že je tento investiční nástroj vhodný jen pro investice velkých částek a pro lidi s vyššími příjmy. Investování do ING Podílových fondů je možné již od 100 Kč. Oproti jiným finančním instrumentům, jako jsou například termínované vklady nebo běžné bankovní produkty, mohou investice do podílových fondů přinést vyšší výnosy. Peníze přitom nejsou vázány žádnou výpovědní lhůtou a jsou tak stále k dispozici. Je ale nutné si uvědomit, že výnos v podílových fondech není garantován a závisí na aktuální výkonnosti fondů a hodnota investice může klesnout i pod původně investovanou částku.

Pomohla vám tato odpověď?

Komu jsou ING Podílové fondy určené?

ING Podílové fondy jsou určené všem, kteří chtějí část svých volných prostředků zhodnotit investováním a využít tak šanci na vyšší výnos, než je možné dosáhnout na běžných bankovních produktech. Investovat nemusíte stovky ani desítky tisíc korun. Začít můžete od sto korun a investovat třeba měsíčně. Právě díky pravidelnému investování vám i malá měsíční investice může v budoucnu přinést opravdu hodně a navíc omezíte riziko špatného načasování investice.

Pomohla vám tato odpověď?

Podle jakých kritérií si mám vybrat ten správný fond pro mě?

 1. Stanovte si vlastní investiční cíl
  Chcete své volné peněžní prostředky ochránit před inflací, použít je v budoucnu na vzdělání svých dětí, odkládat je na stáří nebo si jen splnit své dávné sny?
 2. Určete si dobu investování
 3. Za jak dlouho budete peníze potřebovat zpět?
 4. Výnos nebo jistota
  Preferujete co nejvyšší výnos i za cenu kolísání hodnoty vaší investice? Nebo preferujete nízké riziko za cenu nízkých výnosů?

Zjistěte svůj investiční profil na webu ING Bank a snadno si poté vyberete vhodný typ fondu pro vás.

Pomohla vám tato odpověď?

Mohu investovat pouze jednorázově nebo i pravidelně?

Investovat můžete jednorázově i pravidelně, a to již od 100 Kč. Podstata pravidelného investování totiž spočívá v ukládání stále stejné částky v pravidelných intervalech do konkrétního fondu. Pravidelné investování dokáže vytvořit zdravý návyk, který po letech oceníte a zajistíte si tak dostatečnou rezervu na stáří, budoucnost dětí nebo financování bydlení a zároveň tím omezíte riziko, že veškeré volné prostředky investujete právě v okamžiku, kdy finanční trh stojí před poklesem. Díky dlouhodobému a pravidelnému investování vás v budoucnosti i malá měsíční investice může příjemně překvapit.

Pravidelnou investici si nastavíte jednoduše a rychle přímo ze svého ING Konta a to pohodlně v aplikacích Internetového či Mobilního bankovnictví.

Pomohla vám tato odpověď?

Chci investovat, ale obávám se případného rizika ztráty při investování. Jak se dozvím, který fond je pro mě vhodný?

Existuje několik rizik, s nimiž je nutno počítat při investování do podílových fondů. Všeobecně platí, že čím vyšší je možný výnos, tím vyšší je riziko ztráty. Míra rizika vyjadřuje míru nejistoty, že zvolená investice nedosáhne požadované úrovně, kterou investor očekává. Nikdy tedy nelze získat všechno a každý investor musí zvažovat:

 • Čím vyšší možný výnos, tím vyšší riziko je nutné podstoupit.
 • Čím menší investiční horizont, tím nižší potenciální výnos mohu očekává.
 • Čím vyšší riziko, tím je pro dosažení výnosu nutná delší doba zhodnocování
 • Čím vyšší část svého majetku investuji, tím nižší riziko bych měl podstoupit

Každý investor má svůj specifický investiční profil. Váš investiční profil může záviset na vašich zkušenostech a znalostech v oblasti investování, ale také na současné a budoucí finanční situaci. Podstatné je před zahájením investování zvážit kolik investovat, jaký je cíl investice (vzdělání dětí, naspořit si na stáří nebo si jen splnit dávné sny) a na jak dlouho nebudu investované prostředky potřebovat.

Zjistěte svůj investiční profil na webu ING Bank a snadno si poté vyberete vhodný typ fondu pro vás.

Pomohla vám tato odpověď?

Jaké riziko mají ING Podílové fondy?

V ING Bank dbáme na to, aby naši klienti vždy věděli, jaké riziko mají jednotlivé fondy. Proto jsou všechny fondy v nabídce ING Podílové fondy označeny svojí specifickou "Rizikovou třídou" a to od 1 do 7, kde "1" znamená nejnižší riziko investice a "7" riziko nejvyšší. Rizikové třídy každého fondu z nabídky ING Podílových fondů naleznete pod odkazem „Klíčové informace pro investory“ v detailu u každého fondu.

Rizika jsou u každého fondu popsána v Prospektu, který najdete na webu vždy pod konkrétním fondem.

Pomohla vám tato odpověď?

Kde mohu sledovat, jak se mé investici daří?

Informace o cenách cenných papírů jednotlivých fondů se denně aktualizují a lze je zjistit na našich internetových stránkách, v denním tisku a na informační lince 800 159 159. Výkonnost vašeho portfolia je možno sledovat i online prostřednictvím aplikace Internetového a Mobilního bankovnictví.

Pomohla vám tato odpověď?

Jak je to s daněním na podílových fondech?

Od 1.1.2014 došlo k prodloužení lhůty pro osvobození od daně z příjmu fyzických osob při prodeji cenných papírů. Časový test, tj. doba mezi nabytím a prodejem cenných papírů, se prodloužil na 3 roky. Pro časový test je rozhodující den obchodu. Vedle prodloužení časového testu je od 1.1. 2014 rovněž zavedena nová výjimka pro osvobození od daní u fyzických osob. Je definován roční limit ve výši 100 000 Kč, který představuje úhrnnou částku všech prodaných cenných papírů (tj. součet všech prodejních cen individuálních cenných papírů) v jednom kalendářním roce.

Při nedodržení časového testu nebo při překročení ročního limitu vzniká každé fyzické osobě povinnost podat daňové přiznání. Samotná daň ve výši 15 % se platí v případě, že klient dosáhl zisku (ze ztráty se daň neplatí).

Každý investor by si tak měl vést evidenci nakoupených a prodaných CP, hlavně v případě pravidelného investování. Jedním ze způsobu evidence je metoda FIFO (first in first out). Ta je založena na principu, že při prodeji CP se odečítají CP nejdříve nakoupené.

Daňové povinnosti spojené s podílovými fondy jsou plně na zodpovědnosti každé fyzické osoby a řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Zákon neumožňuje tuto zodpovědnost za klienta převzít.

Pomohla vám tato odpověď?

Když prodávám nebo nakupuji cenné papíry fondu, tak prodávám za cenu, kterou vidím na stránkách ING Bank?

 • Ne. Oproti obchodování na burze, kde se obchoduje za aktuální cenu, je v případě podílových fondů obchodováno tzv. principem neznámé ceny.
 • Klient v jeden den zadá pokyn k nákupu nebo prodeji. V ten den večer, jakmile se uzavřou světové finanční trhy a dle jejich výsledku se stanoví cena cenného papíru fondu platná v ten den.
 • Klient se tak cenu, za kterou nakoupil nebo prodal své cenné papíry, dozví až následně po po zadání obchodu. Obvykle druhý den ráno. U ING Aria Lion fondů obvykle druhý den do 15.00.
    • Průběh obchodování ING Podílových fondů je přehledně popsán v dokumentu Obchodování s fondy krok za krokem. Je v něm jasně vidět, který den dojde k zobchodování objednávky. Cenu pro den obchodu poté klient zjistí den následující.

Pomohla vám tato odpověď?

Jak rychle si mohu své vložené peníze vybrat zpět?

Pokyn k prodeji v českých korunách zadáte rychle a pohodlně online v rámci aplikace Internetového nebo Mobilního bankovnictví. Pro prodej fondů ve prospěch běžného účtu vedeného v jakékoliv jiné měně než Kč nebo na účet mimo území ČR využijte Formulář k Prodeji/Přestupu mezi fondy. Finanční prostředky takto získané budou po vypořádání obchodu zaslány na vaše ING Konto nebo na váš jiný účet. Celá tato operace trvá od 4 do 7 pracovních dní dle typu převodu. Nejrychlejší je převod peněžních prostředků na ING Konto.

Detail celého procesu naleznete v dokumentu Obchodování s fondy krok za krokem.

Pomohla vám tato odpověď?

Jak se dozvím, že mé pokyny k obchodu proběhly v pořádku?

Rychle a jednoduše online ve svém Internetovém nebo Mobilním bankovnictví nebo výpisu (více informací naleznete v podmínkách ING Podílové fondy).

Pomohla vám tato odpověď?

Kde přesně a kdy najdu informace v Internetovém nebo Mobilním bankovnictví o tom, že mé cenné papíry již byly odkoupeny?

V záložce ING Podílové fondy / Přehled obchodů. Zde naleznete kompletní historii obchodů, a to včetně jejich aktuálního stavu v podobě možného filtru na provedené, neprovedené a čekající obchody.

Pomohla vám tato odpověď?

Kde se dozvím, z čeho je aktuálně fond složen, z jakých titulů?

Veškeré informace o fondech získáte v detailu každého fondu. Po rozkliknutí jména fondu se zobrazí podrobnosti, které obsahují vedle základních informací o fondu také informace o správci fondu a struktuře portfolia fondu. Podrobné informace o aktuálním složení fondu naleznete v dokumentu Měsíční informační list.

Pomohla vám tato odpověď?

Kdo rozhoduje o tom, jak fond investuje, kde to zjistím? A proč zrovna tak investuje?

Rozhodující osobou pro investice je portfolio manažer fondu, který je podporován analytickými týmy. Ti tedy každý den za vás sledují a vyhodnocují vývoj finančních trhů a mění rozložení investice tak, aby byla co nejefektivnější. Základní směr investic a rozhodnutí, která aktiva do fondu vložit a které vyřadit také projednávají investiční výbory skládající se z portfolio manažerů a analytiků. Jedná se o odborníky s dlouholetou praxí na finančních trzích. Pravidla a limity, kam může portfolio manažer investovat, naleznete v Prospektu fondu.

Pomohla vám tato odpověď?

Jaké poplatky jsou s investováním spojené?

 • Vstupní poplatek – poplatek se určuje podle výše investované částky do fondu.
 • Výstupní poplatek – poplatek se určuje podle výše investované částky do fondu.
 • Správcovský poplatek – jedná se o poplatek společnosti spravující fond, který je již zohledněn v ceně cenného papíru.
  Vstupní ani výstupní poplatek u fondů v základní nabídce ING Podílových fondů není účtován. Investice do rozšířené nabídky je zpoplatněna vstupním poplatkem 1 %, což je pro akciové a smíšené fondy nejnižší poplatek na trhu.
  Detaily k jednotlivým poplatkům naleznete v Sazebníku ING Podílových fondů.

Pomohla vám tato odpověď?

Co je „Poplatek za správu“ a jak je strháván?

Poplatek za správu (z angl. „Management fee“) je poplatek správcovské společnosti, která si jej promítá přímo do denní ceny cenného papíru. Jde o roční poplatek, tzn. každý den se v denní ceně cenného papíru fondu zohlední roční poměrová část ve výši 1/365 tohoto poplatku. Jeho výše se liší podle typu fondu, nejnižší výše je u fondů peněžního trhu a nejvyšší u fondů akciových.

Výši poplatku za správu naleznete na webu v detailu každého fondu.

Pomohla vám tato odpověď?

Jak získat ING Podílové fondy?

Komisionářskou smlouvu založíte pohodlně v Internetovém bankovnictví během pár minut ke svému ING Kontu.

Ve svém Internetovém bankovnictví zvolíte možnost „Začít investovat“, vyplníte investiční dotazník, který Vám přes sadu jednoduchých otázek zaměřených na vaše znalosti a zkušenosti v oblasti investování následně doporučí vhodný fond pro vás. Poté si již jen prostudujete smluvní ujednání, seznámíte se s důležitými dokumenty a můžete ihned začít investovat.

Pomohla vám tato odpověď?

Proč je nutné mít ING Konto ke sjednání ING Podílových fondů?

S ING Kontem jednodušeji a rychleji ovládáte své fondy – platby se provedou rychleji, nemusíte si pamatovat čísla účtů fondu ani svůj variabilní symbol a každá neinvestovaná koruna je na ING Kontu navíc výhodně zhodnocena.

ING Konto je možné si založit pohodlně odkudkoliv přes internet a to během pár minut.

Pomohla vám tato odpověď?

Proč mám vyplňovat Investiční dotazník?

Investiční dotazník vám pomocí sady jednoduchých otázek zaměřených na vaše odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investování stanoví váš investiční profil a snadno si poté vyberete vhodný typ fondu pro vás.

Pomohla vám tato odpověď?

Jaká je minimální investice do fondů z nabídky ING Podílových fondů?

Minimální investice je 100 Kč.

U cizoměnových fondů byla minimální investice stanovena na €3 nebo $3 podle toho, v jaké měně je fond denominovaný.

Pomohla vám tato odpověď?

Chci využít šance na vyšší výnos a začít investovat do ING Podílových fondů bez vstupních poplatků, ale obávám se případného rizika ztráty při investování. Co mám dělat?

Každý investor má svůj specifický investiční profil, který odráží jeho zkušenosti a znalosti v oblasti investování, ale také současnou a budoucí finanční situaci. Podstatné je, aby si každý investor možná rizika kolísání hodnoty uvědomoval.

Seznamte se se třemi základními kroky, které by měly zahájení investování přecházet:

 1. Stanovte si vlastní investiční cíl
  Chcete své volné peněžní prostředky ochránit před inflací, použít je v budoucnu na vzdělání svých dětí, odkládat je na stáří nebo si jen splnit své dávné sny?
 2. Určete si dobu investování
  Za jak dlouho budete peníze potřebovat zpět?
 3. Výnos nebo jistota
  Preferujete co nejvyšší výnos i za cenu kolísání hodnoty vaší investice? Nebo preferujete nízké riziko za cenu nízkých výnosů?

Zjistěte svůj investiční profil na webu ING Bank a snadno si poté vyberete vhodný typ fondu pro vás.

 

Pomohla vám tato odpověď?

Formulář k Převodu mezi klientskými účty

Převod mezi klientskými účty se uskutečňuje na základě originálu Pokynu k Převodu mezi klientskými účty, který obsahuje Úřední ověření nebo ověření totožnosti Klienta zaměstnancem Banky a který uděluje Komitent. Nebude-li Pokyn k Převodu mezi klientskými účty obsahovat Úřední ověření, resp. ověření totožnosti Klienta zaměstnancem Banky, Banka tento Pokyn k Převodu mezi klientskými účty neuskuteční.

Totožnost klienta je nutno ověřit úředně nebo zaměstnancem Banky také v případě vyplnění formuláře Plná moc.

Pomohla vám tato odpověď?

Mohu v průběhu investování změnit svoji adresu (trvalého bydliště, kontaktní)?

Ano, jakoukoliv změnu (jméno, občanský průkaz, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa apod.) nám, prosím, oznamujte přes Internetové bankovnictví v sekci Osobní a kontaktní údaje=> Změna osobních a kontaktních údajů.

Pomohla vám tato odpověď?

Kde mohu zjistit podrobnosti o nabízených fondech z nabídky ING Bank?

Veškeré podrobnosti naleznete v Prospektu, ve zkrácené přehledné verzi v dokumentu Klíčové informace pro investory, které můžete najít na stránkách konkrétního fondu.

Pomohla vám tato odpověď?

Musím sledovat vývoj svých investic a ceny cenných papírů každý den?

ING Bank neposkytuje investiční poradenstí, proto je na klientovi, aby sledoval vývoj cen a stav svého portfolia. Veškeré informace o vývoji portfolia  má klient online přístupné prostřednictvím aplikací Internetového a Mobilního bankovnictví. Aktuální stav portfolia se mu přehledně zobrazuje na hlavní záložce ING Podílové fondy, detaily o stavu provedených obchodů má k dispozici v záložce Přehled obchodů. 

Pomohla vám tato odpověď?

Co dělat, když moje investice začnou klesat?

V případě nenadáleho poklesu na finančních trzích je jednání každého klienta individuální. U investic do podílových fondů je dobré mít vždy na paměti investiční horizont, nebo-li doporučenou délku investice. Pokud máte jednou vytyčený svůj investiční cíl a stanovený investiční horizont, držte se své investiční strategie a přemýšlejte dlouhodobě. Pokud se váš investiční cíl nemění, neměňte impulzivně ani svůj investiční plán podle aktuálního vývoje na trhu.

Pomohla vám tato odpověď?

Měnové riziko u podílových fondů a jak ho minimalizovat

Měnové riziko vzniká při investování do podílových fondů v jiné měně, než je měna domácí (české koruny) a vyplývá z možnosti změny měnového kurzu. Změna měnového kurzu zapříčiní odpovídající změnu hodnoty majetku fondu. Každý fond je vystaven měnovému riziku v míře, ve které investuje do majetku v cizích měnách.

Příklad: Investice v českých korunách do podílového fondu jehož referenční měna je americký dolar. V případě, že česká koruna posílí vůči dolaru, ztrácí tato investice i jen tím, že je držena právě v této měně. Pokud bude dolar posilovat, bude dolarová investice naopak vydělávat.

Jak se měnovému riziku bránit: Investováním pouze do aktiv, jejichž cena je v českých korunách. U fondů investujících v zahraničí lze měnové riziko snížit volbou takového fondu, který svůj majetek zajišťuje proti měnovému riziku (tzv. hedging).

Hedging nebo-li zajištění měnového rizika, má za úkol neutralizovat dopad vývoje měny na investici. Pokud investujete do dluhopisů nebo akcií v cizích měnách vyhnete se tak ztrátě při poklesu zahraniční měny, na druhou stranu ale přicházíte o potenciální zisk z posilování zahraniční měny.

Zajištění fondů z nabídky ING Podílových fondů je následující:

 • ING Aria Lion fondy jsou vůči měnovému riziku zajištěny ve stoprocentním rozsahu s možnou odchylkou +/- 2,5 %. Referenční měna fondů je EUR.
 • Fidelity Fond Fidelity Global Dividend, Fidelity World, Fidelity Global High Yield, Fidelity America a Fidelity Asian Special Situations jsou vůči měnovému riziku zajištěny ve stoprocentním rozsahu s použitím měnových forwardů s možnou odchylkou ve výši pěti procent. Měnové zajištění těchto Fidelity fondů je aplikováno na všechny významené měnové pozice v portfoliu fondu.
 • NN Fond světových akcií / NN Global Equity a NN Fond evropských akcí / NN (L) European Equity v CZK jsou vůči měnovému riziku zajištěny téměř ve stoprocentním rozsahu s možnou odchylkou okolo tří procent. Referenční měna fondů je EUR.
 • Fondy investiční společnosti Franklin Templeton Investments v CZK jsou vůči měnovému riziku zajištěny vůči základní měně fondu, která je uvedena v měsíčním informačním listu daného fondu.

Pomohla vám tato odpověď?

Jak je možné riziko investování snížit?

Investování do podílových fondů s sebou nese určité riziko. Nejčastěji se setkáváme s rizikem tržním, které představuje krátkodobé kolísání hodnoty investice v čase nebo rizikem změny měnových kurzů. S rizikem však roste i šance na vyšší zhodnocení a navíc existuje řada možností, jak rizika omezit:

1. Pravidelné investování - tím snižujete riziko nákupu investice v nevhodný čas, protože investujete pravidelně, bez ohledu na to, zda trhy rostou nebo klesají (více o pravidelném investování naleznete zde).

2. Délka investování - pro investování do podílových fondů je vhodný delší časový horizont, protože právě dostatečná délka trvání investice snižuje riziko kolísání. Obecně se pro podílové fondy doporučuje alespoň pět let.

3. Uvědomit si svůj investiční profil - pro volbu vhodného fondu z pohledu možného výnosu i rizika je vždy vhodné dopředu zjistit vlastní investiční profil. U ING Bank mají klienti možnost pomocí jednoduchých nástrojů zjistit svůj investiční profil a poté si snadno zvolí ideální fond (nástroj pro první předvýběr naleznete na hlavní straně v části "Který fond je vhodný pro mě").

Jedním z tipů na závěr, jak s rizikem kolísání úspěšně pracovat, je nepřerušovat investici, ale být trpělivý a vydržet a nenechat se krátkodobým poklesem hodnoty vyděsit. Naopak, zkušení investoři tento pokles využívají jako příležitost k získání aktiv za nižší ceny. 

Pomohla vám tato odpověď?

Co je to systém kompenzace investorů?

Komisionář (ING Bank N.V. a její pobočky v členských státech EU) je účastníkem holandského systému ochrany investorů „Investor Compensation System“ zřízeného podle právních předpisů Nizozemí, dle ustanovení § 3.5.6.1 a následujících zákona "The Financial Supervision Act" ze dne 28.9.2006, a v souladu s požadavky Evropské Unie.

Účast ING Bank N.V., organizační složky v systému pojištění pohledávek z vkladů a systému kompenzace investorů

Pomohla vám tato odpověď?

Co potřebuji k obsluze Internetového a Mobilního bankovnictví? Co je Klientské číslo, Heslo, PIN, Bezpečnostní kód a Autorizační mobilní telefon?

Popis zabezpečovacích prvků a jejich použití najdete v letáčku Zabezpečovací prvky Internetového a Mobilního bankovnictví. Kromě jiného se dozvíte i co dělat v případě ztráty či zapomenutí některého ze zabezpečovacích prvků a jak obsluhovat produkty přes Bezplatnou linku 800 159 159.

Pomohla vám tato odpověď?

Jaké svátky mají vliv na obchodování a výpočet cen fondů?

Fondy neobchodujeme v české svátky. V tyto dny ale může být pro fondy počítána cena, pokud výpočet ceny neovlivňuje některý ze svátků v zahraničí. Cenu se v tomto případě dozvíte se zpožděním jednoho pracovního dne.

Všechny fondy z nabídky ING Podílových fondů jsou domicilované v Lucembursku a neobchodují se proto v lucemburské bankovní svátky. V tyto dny pro fondy není počítána cena.

Některé z fondů se neobchodují a jejich cena není počítána i v americké svátky. Je tomu tak proto, že je většina světových cenných papírů obchodována na amerických burzách a/nebo v USD.
Stejný princip může platit i u některých regionálních (například asijských) fondů, které se nemusí obchodovat v případě, že jsou relevantní burzy, na kterých obchodují velkou část portfolia, zavřeny.

 

Pomohla vám tato odpověď?